Act Internațional

Protocolul pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, din 03.06.1999

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 septembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

În temeiul Articolelor 6 și 19 § 2 din Convenția privind transporturile internaționale feroviare, semnată la Berna, la 9 mai 1980, denumită în continuare "COTIF 1980", a avut loc la Vilnius, în perioada 26 mai - 3 iunie 1999, cea de-a cincea Adunare generală a Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF).

- Având convingerea necesității și utilității unei organizații interguvernamentale care să trateze pe cât posibil toate aspectele legate de transportul internațional feroviar, la nivel de state,

- considerând că în acest scop, ținându-se seama și de aplicarea COTIF 1980 de un număr de 39 de state din Europa, Asia și Africa, precum și de operatorii feroviari din aceste state, organizația cea mai potrivită este OTIF,

- considerând că este necesară dezvoltarea COTIF 1980, în principal a Regulilor uniforme CIV și a Regulilor uniforme CIM, astfel încât să fie adaptată noilor necesități ale transporturilor internaționale feroviare,

- considerând că siguranța în timpul transportului mărfurilor periculoase în traficul internațional feroviar impune transformarea RID într-un regim de drept public, a cărui aplicare nu mai depinde de încheierea unui contract de transport supus Regulilor uniforme CIM,

- considerând că, de la semnarea Convenției, la data de 9 mai 1980, schimbările politice, economice și juridice survenite în numeroase state membre implică stabilirea și dezvoltarea prescripțiilor uniforme care acoperă alte domenii legislative care sunt importante pentru traficul internațional feroviar,

- considerând că statele ar trebui, ținând seama de interesele publice specifice, să ia măsuri mai eficiente pentru eliminarea dificultăților care mai persistă la punctele de trecere a frontierei în traficul internațional feroviar,

- considerând că, în interesul transporturilor internaționale feroviare, este important ca acordurile și convențiile internaționale multilaterale existente din domeniul feroviar să fie actualizate și, dacă este cazul, să fie integrate în Convenție,

Adunarea generală a hotărât cele ce urmează:

ARTICOLUL 1 Noul conținut al Convenției

COTIF 1980 se modifică în conformitate cu conținutul prezentat în Anexă, care este parte integrantă a prezentului Protocol.

ARTICOLUL 2 Depozitarul provizoriu

§ 1 Funcțiile Guvernului depozitar, prevăzute la Articolele 22 până la 26 din COTIF 1980, sunt asumate de OTIF, în calitate de depozitar provizoriu, din momentul deschiderii spre semnare a prezentului Protocol și până la data intrării sale în vigoare.

§ 2 Depozitarul provizoriu informează statele membre despre:

a) semnarea prezentului Protocol și depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare,

b) data intrării în vigoare a prezentului Protocol prin aplicarea Articolului 4 al acestuia,

și își asumă celelalte funcții de depozitar așa cum sunt acestea enunțate în Partea a VII-a a Convenției de la Viena din 23 mai 1969 privind Legea tratatelor.

ARTICOLUL 3 Semnarea. Ratificarea. Acceptarea. Aprobarea. Aderarea

§ 1 Prezentul Protocol rămâne deschis spre semnare de către statele membre până la data de 31 decembrie 1999. Semnarea se efectuează la Berna, la sediul depozitarului provizoriu.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...