Art. 2. -

(1) U.M.P. este o unitate funcțională care asigură managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligență și eficiență.

(2) În realizarea obiectului său de activitate U.M.P. îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) asistență în pregătirea și planificarea proiectelor în concordanță cu structura finanțării;

b) realizarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu procedurile instituțiilor financiare internaționale și ale legislației românești aplicabile;

c) asistență în implementarea proiectelor;

d) gestiunea financiară a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanțare și contractelor de achiziție;

e) asigurarea relațiilor funcționale cu instituțiile financiare internaționale și cu beneficiarii finali ai împrumuturilor;

f) întocmirea raportărilor conform prevederilor acordurilor de finanțare și legislației naționale și prezentarea acestora organelor abilitate;

g) asigurarea evidenței financiar-contabile a proiectului și a auditării conturilor acestuia.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 52/1999:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
se încarcă...