Art 81 Suspendarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - Suspendarea raportului de serviciu -
Art. 81.
- Jurisprudență

(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:

a) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă; Modificări (1)

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;

c) este desemnat de către autoritatea sau instituția publică să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;

d) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condițiile legii;

e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;

f) este arestat preventiv; Jurisprudență

g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii; Modificări (1), Jurisprudență

i) carantină, în condițiile legii; Jurisprudență

j) concediu de maternitate, în condițiile legii;

k) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

l) forța majoră;

m) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de suspendare de drept, funcționarul public este obligat să informeze în scris conducătorul autorității sau instituției publice despre acest fapt. Modificări (1)

(3) Conducătorul autorității sau instituției publice are obligația să asigure, în termen de 5 zile, condițiile necesare reluării activității de către funcționarul public. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 71 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 72 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 73 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 74 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 75 Modificarea raportului de serviciu
Art 76 Modificarea raportului de serviciu
Art 77 Modificarea raportului de serviciu
Art 78 Modificarea raportului de serviciu
Art 79 Modificarea raportului de serviciu
Art 80 Modificarea raportului de serviciu
Art 81 Suspendarea raportului de serviciu
Art 82 Suspendarea raportului de serviciu
Art 83 Suspendarea raportului de serviciu
Art 84 Încetarea raportului de serviciu
Art 85 Încetarea raportului de serviciu
Art 86 Încetarea raportului de serviciu
Art 87 Încetarea raportului de serviciu
Art 88 Încetarea raportului de serviciu
Art 89 Încetarea raportului de serviciu
Art 90 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 91 Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...