Art 67 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 67.
- Modificări (1)

(1) În cadrul autorităților sau instituțiilor publice se constituie comisii de disciplină. În funcție de numărul funcționarilor publici din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, comisia de disciplină se poate constitui pentru o singură autoritate sau instituție publică sau pentru mai multe.

(2) În alcătuirea comisiei de disciplină intră un număr egal de reprezentanți desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice și de sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, reprezentanții vor fi desemnați prin votul majorității funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică.

(3) Fiecare comisie de disciplină are un președinte, care nu face parte din reprezentanții prevăzuți la alin. (2), desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice, cu consultarea sindicatului reprezentativ sau, după caz, a funcționarilor publici.

(4) În cazul constituirii unei comisii de disciplină comune pentru mai multe autorități sau instituții publice, aceasta va fi compusă dintr-un număr egal de reprezentanți ai acestor autorități sau instituții publice, desemnați în condițiile alin. (2). În acest caz, președintele comisiei de disciplină se desemnează în condițiile alin. (3), pe baza propunerii comune a conducătorilor autorităților și instituțiilor publice.

(5) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici este compusă din 7 înalți funcționari publici.

(6) Comisiile de disciplină sunt competente să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare și să propună sancțiunea aplicabilă funcționarilor publici din autoritățile sau instituțiile publice respective.

(7) Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 57 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 58 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 59 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 60 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 61 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 62 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 63 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 64 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 65 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 66 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 67 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 68 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 69 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 70 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 71 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 72 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 73 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 74 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 75 Modificarea raportului de serviciu
Art 76 Modificarea raportului de serviciu
Art 77 Modificarea raportului de serviciu
;
se încarcă...