Art 65 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 65.
- Jurisprudență

(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora. Jurisprudență

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: Jurisprudență

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; Jurisprudență

b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absențe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; Jurisprudență

h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici; Jurisprudență

k) stabilirea de către funcționarii publici de execuție de relații directe cu petenții în vederea soluționării cererilor acestora. Modificări (1)

(3) Sancțiunile disciplinare sunt: Jurisprudență

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; Jurisprudență

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) trecerea într-o funcție publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

e) destituirea din funcția publică. Doctrină (1)

(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prezentei legi.

(5) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii abaterilor. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Instanța de fond a reținut că prin decizia nr. 1106/2010 emisă de D.G.F.P. Iași, s-a decis ca începând cu 1 ianuarie 2011, reclamantul, având calitatea de consilier în cadrul instituției intimate, să fie destituit din funcția publică deținută, în baza art. 78 din Legea nr. 188/1999. 
    Destituirea din funcție s-a dispus ca sancțiune pentru abaterile disciplinare reglementate de art. 77 lit. c) din Legea nr. 188/1999, anume „absențe nemotivate de la serviciu”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 55 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 56 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 57 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 58 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 59 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 60 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 61 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 62 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 63 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 64 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 65 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 66 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 67 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 68 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 69 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 70 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 71 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 72 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 73 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 74 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 75 Modificarea raportului de serviciu
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...