Art 54 Numirea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cariera funcționarilor publici - Numirea funcționarilor publici -
Art. 54.
-

(1) Numirea în funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se face în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (1). Modificări (1)

(2) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs în condițiile art. 51 alin. (2) lit. b) și d) se face prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs în condițiile art. 51 alin. (2) lit. c) se face prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală. Modificări (1)

(4) Actul administrativ de numire are formă scrisă și trebuie să conțină temeiul legal al numirii, numele funcționarului public, denumirea funcției publice, data de la care urmează să exercite funcția publică, drepturile salariale, precum și locul de desfășurare a activității.

(5) Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcționarului public.

(6) La intrarea în corpul funcționarilor publici, funcționarul public depune jurământul de credință în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcția publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. Jurisprudență

(7) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 45 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 46 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 47 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 48 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 49 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 50 Recrutarea funcționarilor publici
Art 51 Recrutarea funcționarilor publici
Art 52 Perioada de stagiu
Art 53 Perioada de stagiu
Art 54 Numirea funcționarilor publici
Art 55 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 56 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 57 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 58 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 59 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 60 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 61 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 62 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 63 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 64 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
;
se încarcă...