Art 51 Recrutarea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cariera funcționarilor publici - Recrutarea funcționarilor publici -
Art. 51.
- Modificări (1), Derogări (1)

(1) Ocuparea funcțiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire și concurs.

(2) Condițiile de participare și procedura de organizare a concursului vor fi stabilite în condițiile prezentei legi, iar concursul va fi organizat și gestionat astfel:

a) de către comisia de concurs prevăzută la art. 17 alin. (2), pentru înalții funcționari publici;

b) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante, cu excepția funcțiilor publice de șef birou și șef serviciu;

c) de către autorități și instituții publice din administrația publică centrală și locală, pentru ocuparea funcțiilor publice de șef birou și șef serviciu, precum și pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și, respectiv, funcțiile publice specifice vacante, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

d) de către Institutul Național de Administrație, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru admiterea la programele de formare specializată în administrația publică, organizate în scopul numirii într-o funcție publică.

(3) Concursul are la bază principiul competiției deschise, transparenței, meritelor profesionale și competenței, precum și cel al egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale.

(4) Condițiile de desfășurare a concursului vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării concursului. Derogări (3)

(5) Persoanele care participă la concursul organizat potrivit dispozițiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească condițiile de vechime în specialitatea funcțiilor publice, prevăzute de prezenta lege.

(6) Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor în condițiile prezentului articol se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform principiilor și condițiilor stabilite prin prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 41 Drepturile funcționarilor publici
Art 42 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 43 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 45 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 46 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 47 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 48 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 49 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 50 Recrutarea funcționarilor publici
Art 51 Recrutarea funcționarilor publici
Art 52 Perioada de stagiu
Art 53 Perioada de stagiu
Art 54 Numirea funcționarilor publici
Art 55 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 56 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 57 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 58 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 59 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 60 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 61 Acorduri colective. Comisii paritare
;
se încarcă...