Art 31 Drepturile funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și îndatoriri - Drepturile funcționarilor publici -
Art. 31.
- Jurisprudență

(1) Funcționarii publici au dreptul de a-și perfecționa în mod continuu pregătirea profesională. Jurisprudență

(2) Pe perioada în care funcționarii publici urmează forme de perfecționare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situația în care acestea sunt:

a) organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice;

b) urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice;

c) organizate de Institutul Național de Administrație, de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în condițiile legii, sau de alte instituții specializate din țară sau străinătate. Jurisprudență

(3) În cazul în care formarea și perfecționarea profesională, în formele prevăzute la alin. (2), se organizează în afara localității unde își are sediul autoritatea sau instituția publică, funcționarii publici beneficiază de drepturile de delegare, în condițiile legii.

(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici, organizate în condițiile alin. (2) lit. a) și c), autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 21 Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Art 22 Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Art 23 Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
Art 24 Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
Art 25 Drepturile funcționarilor publici
Art 26 Drepturile funcționarilor publici
Art 27 Drepturile funcționarilor publici
Art 28 Drepturile funcționarilor publici
Art 29 Drepturile funcționarilor publici
Art 30 Drepturile funcționarilor publici
Art 31 Drepturile funcționarilor publici
Art 32 Drepturile funcționarilor publici
Art 33 Drepturile funcționarilor publici
Art 34 Drepturile funcționarilor publici
Art 35 Drepturile funcționarilor publici
Art 36 Drepturile funcționarilor publici
Art 37 Drepturile funcționarilor publici
Art 38 Drepturile funcționarilor publici
Art 39 Drepturile funcționarilor publici
Art 40 Drepturile funcționarilor publici
Art 41 Drepturile funcționarilor publici
;
se încarcă...