Guvernul României

Hotărârea nr. 409/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării - I.N.C.D.D.D. Tulcea

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 04 iunie 1999.

În vigoare de la 04 iunie 1999 până la 01 ianuarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1442/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, persoană juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, județul Tulcea, în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, prin reorganizarea Institutului de Cercetări și Proiectări "Delta Dunării" Tulcea, care se desființează.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum și ale regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ecologiei și protecției mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și în alte zone umede de interes național și internațional pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă.

Art. 3. -

Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări și Proiectări "Delta Dunării" Tulcea și își păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

(2) Noul contract colectiv de muncă va fi înregistrat, potrivit legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Imobilul, anexele și terenul aferent, situate în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, județul Tulcea, în care a funcționat Institutul de Cercetări și Proiectări "Delta Dunării" Tulcea, precum și bazele de cercetare amplasate în teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" trec în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

Art. 6. -

(1) Activul și pasivul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, stabilit pe baza situației patrimoniului la data de 31 decembrie 1998, este de 12.327.000.000 lei, actualizat potrivit reglementărilor actuale, din care patrimoniul înregistrat drept capital social al Institutului de Cercetări și Proiectări "Delta Dunării" Tulcea este de 1.853.825.000 lei.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se preia pe bază de protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. -

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiții, dotări, echipamente și instalații pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

Art. 8. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. -

Poziția nr. 3 de la lit. C "Unități de cercetare științifică și proiectare aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul apelor, pădurilor
și protecției mediului,
Romică Tomescu
Președintele Agenției Naționale
pentru Știință, Tehnologie și Inovare,
Lanyi Szabolcs
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 24 mai 1999.

Nr. 409.

ANEXA Nr. 1

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
"DELTA DUNĂRII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA

                                 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

!||||||||||||||||||||||||||¬                 !||||||||||||||||¬             !||||||||||||||||||||¬
§CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE—|||||||||||||||||||||||||||||||||¯DIRECTOR GENERAL—|||||||||||||||||||||||||¯CONSILIUL ȘTIINȚIFIC§
¡||||||||||||||||||||||||||±                 ¡|||||||`||||||||±             ¡||||||||||||||||||||±
                  !||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||¬
              !||||||||°||||||||||¬                     §       !|||||||°|||||||¬      !||||||||°||||||||¬
              §DIRECTOR ȘTIINȚIFIC§                     §      !§DIRECTOR TEHNIC§     !¯DIRECTOR ECONOMIC§
              ¡||||||||`||||||||||±                     §      §¡|||||||||||||||±     §¡|||||||||||||||||±
      !|||||||||||||`||||||||||°||`||||||||||||`|||||||||||||||¬           §      §              §
!||||||||||°||||||||||||¬§!||||||||||||°|||||||||||¬§!||||||||||||||°||||||||||¬!|||||||||°|||||||||||¬§!|||||||||||||||||||||||||¬§!||||||||||||||||||||||||¬
§   DEPARTAMENT    §§§            §§§             §§COLECTIV DOCUMENTARE,§—¯  ATELIER STUDII ȘI  §§§    DIRECȚIE    §
§   CONSERVAREA    §§§   DEPARTAMENT    §§§    DEPARTAMENT    §§ INFORMARE, EDITARE §§§  PROIECTE TEHNICE   §—¯FINANCIAR-CONTABILITATE,§
§ BIODIVERSITĂȚII ȘI  §§§   RECONSTRUCȚIE   §§§     SISTEM     §¡|||||||||||||||||||||±§¡|||||||||||||||||||||||||±§§   ADMINISTRATIV   §
§ DEZVOLTARE DURABILĂ  §§§    ECOLOGICĂ    §§§   INFORMAȚIONAL   §            §!|||||||||||||||||||||||||¬§¡||||||||||||||||||||||||±
—|||||||||||||||||||||||¯§—||||||||||||||||||||||||¯§—|||||||||||||||||||||||||¯            §§SERVICIU MECANOENERGETIC,§§!||||||||||||||||||||||||¬
§ș Biodiversitate    §§§ș Renaturare habitate  §§§ș Bancă de date     §            ¡¯ INVESTIȚII, TRANSPORT §§§  SERVICIU PROGRAME,  §
§ș Resurse naturale   §§§ș Reabilitare ecosisteme§§§ș Modelare sisteme    §            §  ȘI APROVIZIONARE   §¡¯ CONTRACTE, PERSONAL, §
§ș Factori de mediu   §§§ș Redresare specii   §§§ș Aplicații GIS     §            ¡|||||||||||||||||||||||||± §  SALARIZARE, JURIDIC §
§ș Protecție zone umede §§§ periclitate      §§§ș Tehnici de teledetecție§                          ¡||||||||||||||||||||||||±
§ș Comunități umane   §§§            §§§             §
§ș Impact antropic   §§§            §§§             §
§ș Agrosisteme ecologice§§§            §§§             §
¡|||||||||||||||||||||||±§¡||||||||||||||||||||||||±§¡|||||||||||||||||||||||||±
        !||||||||°||||||||¬    !||||||||°|||||||||¬
        §BAZE DE CERCETARE§    §LABORATOARE CHIMIE§
        §ÎN DELTA DUNĂRII §    §ȘI HIDROBIOLOGIE §
        ¡|||||||||||||||||±    ¡||||||||||||||||||±

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...