Secțiunea 405 | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Execuția Proiectului -
Secțiunea 4.05.

În sensul prevederilor:

a) secțiunii 11.08. b) din Condițiile generale, documentele financiare vor fi elaborate de către Împrumutat, prin M.A.A. și ADR-uri, pentru Componenta B a Proiectului, și de către ADR-uri, pentru Componenta A a Proiectului, anual, fiecare an încheindu-se la 31 decembrie și, în pofida perioadei de două luni prevăzute în secțiunea 11.08. din Condițiile generale, situațiile detaliate ale cheltuielilor efectuate din sumele împrumutului în timpul perioadei analizate vor fi prezentate Fondului nu mai târziu de 4 luni după încheierea unei astfel de perioade;

b) secțiunii 11.10. a) din Condițiile generale, anul fiscal pentru care se face auditarea conturilor Proiectului va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie în fiecare an;

c) secțiunii 11.10. b) din Condițiile generale, în pofida perioadei de 4 luni menționată în această secțiune, Împrumutatul va furniza Fondului și Instituției Colaboratoare copii certificate ale Raportului de audit nu mai târziu de 6 luni după încheierea anului fiscal. Împrumutatul va angaja sau va asigura angajarea unor auditori independenți acceptabili Fondului, pentru realizarea raportului de audit cerut. Costul unui astfel de audit poate fi finanțat din contul împrumutului; și

d) secțiunilor 11.10., 11.11., 11.12. și 11.13. din Condițiile generale, limba pe care Împrumutatul și ADR-urile o vor folosi în rapoartele către Fond va fi limba engleză.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Secțiunea 301
Secțiunea 302
Secțiunea 303
Secțiunea 304
Secțiunea 305
Secțiunea 306
Secțiunea 401
Secțiunea 402
Secțiunea 403
Secțiunea 404
Secțiunea 405
Secțiunea 406
Secțiunea 407
Secțiunea 408
Secțiunea 501
Secțiunea 601
Secțiunea 602
Secțiunea 603
Secțiunea 604
Secțiunea 701
Secțiunea 702
;
se încarcă...