la acordul de împrumut | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 5 la acordul de împrumut

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) termenul categorii înseamnă categoriile de articole ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului prezentate în tabelul de alocare din paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare Proiectului ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord;

c) termenul alocare autorizată înseamnă două milioane șase sute mii dolari SUA (2.600.000 $ SUA) ce urmează a fi trași din contul împrumutului și depuși în contul special, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 a) al acestei anexe.

2. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va decide altfel, plățile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După primirea de către Fond a unor dovezi satisfăcătoare conform cărora contul special a fost deschis în mod corespunzător, tragerea alocării autorizate, precum și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special pot fi făcute după cum urmează:

a) pe baza unei cereri sau a unor cereri făcute de către Împrumutat pentru un depozit sau depozite care adunate să atingă suma totală a alocării autorizate, Fondul, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special, acea sumă sau sume solicitate de Împrumutat;

b) Împrumutatul va furniza Fondului cererile de realimentare a contului special la intervalele indicate de Fond. Pe baza acestor cereri, Fondul va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acele sume solicitate pentru realimentarea contului special care vor trebui să nu depășească suma plăților efectuate din contul special pentru cheltuielile eligibile. Fiecare astfel de depozit va fi tras de către Fond din contul împrumutului din categoria respectivă și în echivalentul sumelor respective, care se justifică cu documentele care însoțesc cererea de efectuare a unui astfel de depozit, conform paragrafului 4 al acestei anexe.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din contul special pentru care Împrumutatul solicită realimentarea în conformitate cu prevederile paragrafului 3 b) al acestei anexe, Împrumutatul va furniza Fondului, anterior sau în momentul unei astfel de solicitări, acele documente și alte informații cerute de Fond în mod rezonabil din care să reiasă că o astfel de plată a fost efectuată pentru cheltuieli eligibile.

5.

a) În pofida prevederilor paragrafului 3 al prezentei anexe, nici un alt depozit în contul special nu va mai fi făcut de către Fond în cazul apariției uneia din următoarele situații:

(i) Fondul va fi stabilit că Împrumutatul va face toate tragerile viitoare direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile paragrafului a) al secțiunii 6.01. din Condițiile generale; sau
(ii) când suma totală netrasă din împrumut, mai puțin suma oricărui angajament special încă neonorat al Fondului, în conformitate cu secțiunea 6.02. din Condițiile generale referitor la Proiect, va fi egală cu echivalentul dublului alocației autorizate.

b) După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut se va face conform procedurilor pe care Fondul le va comunica Împrumutatului. Asemenea trageri ulterioare vor fi făcute numai după ce și în măsura în care Fondul va fi fost satisfăcut cu privire la faptul că toate sumele care se mai aflau în contul special la data respectivei comunicări au fost sau vor fi folosite pentru efectuarea de plăți pentru cheltuieli eligibile.

6.

a) În cazul în care Fondul a constatat, în orice moment, că orice plată din contul special: (i) a fost efectuată pentru orice cheltuială sau într-o sumă neeligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe, sau (ii) nu a fost justificată prin evidența furnizată conform prevederilor paragrafului 4 al acestei anexe, Împrumutatul, imediat după primirea comunicării din partea Fondului, va depune în contul special sau, la cererea expresă a Fondului, va rambursa acestuia o sumă egală cu cea a plății sau a părții acesteia care nu a fost eligibilă sau justificată. Fondul nu va mai depune noi sume în contul special până ce Împrumutatul nu va fi depus sau rambursat suma respectivă.

b) În cazul în care Fondul a constatat oricând că orice sumă rămasă în contul special nu va mai fi necesară pentru efectuarea plății unor cheltuieli eligibile, Împrumutatul, pe baza comunicării primite din partea Fondului, va rambursa prompt Fondului această sumă rămasă, în vederea creditării contului împrumutului.

c) În afara cazurilor în care Fondul va stabili contrariul, orice rambursare către Fond, conform prevederilor paragrafului 6 al acestei anexe, precum și din contul special, se va efectua în moneda utilizată de către Fond pentru tragerea sumelor din contul împrumutului.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...