la acordul de împrumut | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 2 la acordul de împrumut

ALOCAREA ȘI TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

1. Conform prevederilor secțiunii 6.08. din Condițiile generale, tabelul de mai jos stabilește categoriile de bunuri, lucrări, servicii și alte articole care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut fiecărei categorii în parte și procentajul cheltuielilor pentru articolele ce urmează a fi finanțate în cadrul fiecărei categorii, acest procentaj putând fi modificat periodic de către Împrumutat și Fond, de comun acord.

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în echivalent DST) % din cheltuielile ce urmează a fi finanțate
I. Lucrări civile pentru Componenta B (i) a Proiectului 3.000 80%
II. Vehicule, echipament și bunuri 160.000 100% din cheltuielile externe;
100% din prețul ex-factory al articolelor produse pe plan local;
75% din alte cheltuieli locale
III. Creditul incremental pentru Componenta A a Proiectului 11.720.000 70% din subîmprumuturile trase de ICP-uri și rambursate de FCRA-uri prin ADR-uri
IV. Costurile marginale de funcționare pentru Componenta B a Proiectului (exclusiv salarii și diurne) 180.000 100%
V. Nealocate 337.000
TOTAL 12.400.000

2. În afara cazurilor în care Împrumutatul și Fondul vor conveni altfel, nu se vor efectua trageri din contul împrumutului: a) pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul oricărei țări care nu este membră a Fondului sau pentru bunuri produse în, sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau, b) în scopul efectuării oricărei plăți către persoane sau entități, sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este, după cunoștința Fondului, interzisă printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate al O.N.U. în baza cap. VII al Cartei Națiunilor Unite.

3. Tragerea sumelor din contul împrumutului pentru cheltuieli în cadrul contractelor în valoare de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai puțin pentru creditul incremental și pentru pregătire se va face pe baza unor declarații de cheltuieli certificate, documente ce nu vor trebui expediate Fondului, ci vor fi păstrate de Împrumutat, în vederea verificării periodice realizate de către reprezentanții Fondului și ai Instituției Colaboratoare, în conformitate cu prevederile secțiunii 11.09. din Condițiile generale.

4. În pofida prevederilor paragrafului b) al secțiunii 6.01 din Condițiile generale, nu se vor putea efectua trageri din contul împrumutului pentru plăți efectuate:

a) înainte ca Împrumutatul să fi înaintat Fondului BPLA pentru primul an al implementării Proiectului, care să fie acceptabil Fondului; sau

b) pentru cheltuieli în cadrul categoriei III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al acestei anexe, până ce acordurile de împrumut subsidiare, încheiate cu ADR-urile, în forma și substanța acceptabile Fondului, nu vor fi fost semnate și vor fi angajat legal Împrumutatul și ADR-urile în conformitate cu termenii acestora.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...