Împrumutul | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01.

Fondul este de acord să împrumute Împrumutatului, din resursele sale obișnuite, o sumă în diverse valute, echivalentă cu douăsprezece milioane patru sute mii drepturi speciale de tragere (12.400.000 DST).

Secțiunea 2.02.

Împrumutatul va plăti Fondului, periodic, dobânda la suma trasă din contul împrumutului și nerambursată, la rata de o jumătate din rata de referință a dobânzii. Rata de referință a dobânzii va fi stabilită de Fond anual și va constitui baza de calcul a dobânzii la împrumut pentru perioada începând cu 1 ianuarie și terminând cu 31 decembrie a fiecărui an. Fondul va comunica Împrumutatului, în cel mai scurt timp posibil, rata dobânzii ce va fi aplicată împrumutului în fiecare an.

Secțiunea 2.03.

Dobânda la împrumut se va plăti semestrial, la 1 iunie și la 1 decembrie ale fiecărui an, în valuta la care se face referire în secțiunea 2.05 a acestui acord.

Secțiunea 2.04.

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului trasă din contul împrumutului în 29 de rate semestriale egale, a câte 413.334 DST fiecare, plătibile la fiecare 1 iunie și 1 decembrie, începând cu 1 iunie 2004 și terminând cu 1 iunie 2018, și o rată de 413.314 DST, care se va plăti la 1 decembrie 2018, în valuta la care se face referire în secțiunea 2.05. a acestui acord.

Secțiunea 2.05.

Moneda Statelor Unite ale Americii este prin aceasta specificată pentru scopurile secțiunii 4.03. din Condițiile generale.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Condiții generale Definiții Instituția Colaboratoare
Împrumutul
Utilizarea sumelor împrumutului; Trageri din contul împrumutului
Execuția Proiectului
Alte măsuri convenite
Monitorizare și Evaluare
Intrarea în efectivitate Terminarea Proiectului
Reprezentanți Adrese
;
se încarcă...