Execuția Proiectului | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL IV Execuția Proiectului

Secțiunea 4.01.

Împrumutatul, prin ANCA, ADR-uri și DGDR, va realiza Proiectul sau va determina ca Proiectul să fie realizat în conformitate cu prevederile acestui acord și, în mod special, ale anexei nr. 4 la acesta.

Secțiunea 4.02.

a) Fondurile de contrapartidă aferente contribuției Împrumutatului la realizarea Proiectului vor fi alocate anual prin legea bugetului de stat a Împrumutatului. Înregistrările pentru aceste fonduri de contrapartidă vor fi ținute separat.

b) Împrumutatul va asigura ca toate taxele identificabile, impozitele și alte obligații similare asupra cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului să fie plătite de către Împrumutat din contribuția sa la costurile Proiectului.

Secțiunea 4.03.

a) Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează să fie finanțate din sumele împrumutului va fi făcută în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3 la acest acord.

b) Pentru realizarea Proiectului, ca și pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor realizate în cadrul Proiectului, Împrumutatul, prin ANCA, ADR-uri și DGDR, va asigura angajarea de consultanți și furnizori calificați acceptați de Împrumutat și Fond într-o asemenea măsură și potrivit termenilor și condițiilor satisfăcătoare atât pentru Împrumutat cât și pentru Fond.

Secțiunea 4.04.

Fără a limita caracterul general al secțiunii 11.06. din Condițiile generale, Împrumutatul, prin ANCA, ADR-uri și DGDR, va încheia sau determina încheierea unor aranjamente, satisfăcătoare pentru Fond, pentru asigurarea tuturor lucrărilor civile, vehiculelor, bunurilor și echipamentelor ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, într-o astfel de măsură, împotriva acelor riscuri și în asemenea sume, pe care le reclamă o practică comercială corespunzătoare.

Secțiunea 4.05.

În sensul prevederilor:

a) secțiunii 11.08. b) din Condițiile generale, documentele financiare vor fi elaborate de către Împrumutat, prin M.A.A. și ADR-uri, pentru Componenta B a Proiectului, și de către ADR-uri, pentru Componenta A a Proiectului, anual, fiecare an încheindu-se la 31 decembrie și, în pofida perioadei de două luni prevăzute în secțiunea 11.08. din Condițiile generale, situațiile detaliate ale cheltuielilor efectuate din sumele împrumutului în timpul perioadei analizate vor fi prezentate Fondului nu mai târziu de 4 luni după încheierea unei astfel de perioade;

b) secțiunii 11.10. a) din Condițiile generale, anul fiscal pentru care se face auditarea conturilor Proiectului va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie în fiecare an;

c) secțiunii 11.10. b) din Condițiile generale, în pofida perioadei de 4 luni menționată în această secțiune, Împrumutatul va furniza Fondului și Instituției Colaboratoare copii certificate ale Raportului de audit nu mai târziu de 6 luni după încheierea anului fiscal. Împrumutatul va angaja sau va asigura angajarea unor auditori independenți acceptabili Fondului, pentru realizarea raportului de audit cerut. Costul unui astfel de audit poate fi finanțat din contul împrumutului; și

d) secțiunilor 11.10., 11.11., 11.12. și 11.13. din Condițiile generale, limba pe care Împrumutatul și ADR-urile o vor folosi în rapoartele către Fond va fi limba engleză.

Secțiunea 4.06.

a) Împrumutatul se va asigura că ADR-urile vor lua cu promptitudine, după nevoi, toate măsurile ce depind de ele pentru a-și menține existența ca instituții, pentru a-și continua activitatea și pentru a obține, menține și reînnoi toate drepturile, proprietățile, prerogativele, privilegiile și concesiunile necesare realizării Proiectului sau desfășurării activităților proprii;

b) Împrumutatul va determina ADR-urile să-și desfășoare activitatea în conformitate cu practici administrative și financiare sănătoase, sub supravegherea unei conduceri și a unui personal competent și experimentat.

Secțiunea 4.07.

Împrumutatul va lua toate măsurile necesare asigurării realizării Proiectului cu diligența cuvenită în ce privește factorii de mediu și în conformitate cu legislația națională și cu toate tratatele internaționale referitoare la mediu la care Împrumutatul este parte, incluzând folosirea unor metode corespunzătoare de combatere a dăunătorilor din agricultură, acolo unde este cazul.

Secțiunea 4.08.

În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, Împrumutatul va înființa și va menține, prin fiecare ADR, un Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) pentru Componenta A a Proiectului, în care va depozita dobânzile și ratele rambursate în cadrul subîmprumuturilor acordate fermierilor din sumele împrumutului prevăzute în categoria III din tabelul de alocare prezentat în paragraful I al anexei nr. 2 la acest acord. Sumele disponibile în cele trei FCRA-uri vor fi utilizate de către ADR-uri și ICP-uri pentru extinderea către beneficiari a facilităților de creditare așa cum este prevăzut în acest acord și în acordurile de împrumut subsidiare încheiate cu ADR-urile.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Condiții generale Definiții Instituția Colaboratoare
Împrumutul
Utilizarea sumelor împrumutului; Trageri din contul împrumutului
Execuția Proiectului
Alte măsuri convenite
Monitorizare și Evaluare
Intrarea în efectivitate Terminarea Proiectului
Reprezentanți Adrese
;
se încarcă...