Condiții generale Definiții Instituția Colaboratoare | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL I Condiții generale. Definiții. Instituția Colaboratoare

Secțiunea 1.01.

Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Fondului, din 19 septembrie 1986, constituie o parte integrantă a prezentului acord (aceste Condiții generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Fondului fiind denumite în continuare Condiții generale).

Secțiunea 1.02.

Oriunde sunt folosiți în acest acord, în afara cazului în care contextul reclamă altfel, acei termeni definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord vor avea înțelesurile respective, iar următorii termeni adiționali vor avea înțelesurile următoare:

a) ANCA înseamnă Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă a Împrumutatului;

b) FCRA-uri înseamnă oricare sau toate cele trei fonduri de credit revolving pentru Apuseni, ce urmează a fi înființate conform secțiunii 4.08. din acest acord;

c) ADR-uri înseamnă Agenția pentru dezvoltare regională de nord-vest (ADR-NV), Agenția pentru dezvoltare regională de vest (ADR-V) și Agenția pentru dezvoltare regională de centru (ADR-C), toate înființate prin Legea nr. 151/15 iulie 1998 a Împrumutatului;

d) BPLA înseamnă bugetul și programul de lucru anual pentru Proiect, specificat în paragraful 6 al anexei nr. 4 la acest acord;

e) CDR-uri înseamnă Consiliul pentru dezvoltare regională de nord-vest (CDR-NV), Consiliul pentru dezvoltare regională de vest (CDR-V) și Consiliul pentru dezvoltare regională de centru (CDR-C), toate înființate prin Legea nr. 151/15 iulie 1998 a Împrumutatului;

f) DGDR înseamnă Direcția generală pentru dezvoltare rurală din M.A.A.;

g) Agenția(iile) de implementare înseamnă ANCA, ADR-urile și DGDR;

h) M.A.A. înseamnă Ministerul Agriculturii și Alimentației al Împrumutatului;

i) M.F. înseamnă Ministerul Finanțelor al Împrumutatului;

j) CCP înseamnă Comitetul de coordonare a Proiectului ce urmează să fie înființat în cadrul Proiectului;

k) ICP-uri înseamnă instituțiile de credit participante în cadrul Componentei A a Proiectului;

l) U.C.P. înseamnă Unitatea de Coordonare a Proiectului ce urmează să fie înființată în M.F.;

m) U.I.P înseamnă Unitatea de Implementare a Proiectului ce urmează să fie înființată în fiecare A.D.R. în cadrul Proiectului;

n) zona Proiectului înseamnă, inițial, județul Alba și, după aceea, județele Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara și Sălaj, toate situate în zona Munților Apuseni (ZMA) de pe teritoriul Împrumutatului, precum și alte asemenea zone administrative ce pot fi clasificate astfel de către Împrumutat și Fond, de comun acord;

o) contul special înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 3.03. din acest acord;

p) subîmprumut înseamnă orice împrumut acordat de către o ICP unui subîmprumutat eligibil; și

q) acorduri de împrumut subsidiare înseamnă acordurile specificate în secțiunea 3.02. din acest acord.

Secțiunea 1.03.

Împrumutatul și Fondul sunt de acord să desemneze Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS) ca Instituție Colaboratoare, cu responsabilitățile prevăzute în art. V al Condițiilor generale, în vederea administrării împrumutului în conformitate cu prevederile acestui acord.

Secțiunea 1.04.

În afara cazurilor în care se prevede altfel în alte secțiuni ale acestui acord sau se solicită în mod expres de către Fond, Împrumutatul va adresa toate comunicările și va furniza toate documentele și informațiile referitoare la prezentul acord, după cum urmează:

a) direct Instituției Colaboratoare, în ce privește toate problemele prevăzute în:

(i) art. IV al acestui acord, incluzând anexele nr. 3, 4 și 5 la acesta; și
(ii) art. VI și XI din Condițiile generale, cu excepția secțiunilor menționate în paragraful b) al acestei Secțiuni;

b) Fondului și Instituției Colaboratoare, simultan, în ce privește toate problemele referitoare la secțiunile 6.01., 6.07., 6.08., 6.09., 6.10., 6.11., 6.12., 11.07., 11.11., 11.12., 11.13. și 11.18. din Condițiile generale; și

c) Fondului, în toate celelalte probleme, cu o copie către Instituția Colaboratoare.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Condiții generale Definiții Instituția Colaboratoare
Împrumutul
Utilizarea sumelor împrumutului; Trageri din contul împrumutului
Execuția Proiectului
Alte măsuri convenite
Monitorizare și Evaluare
Intrarea în efectivitate Terminarea Proiectului
Reprezentanți Adrese
;
se încarcă...