Guvernul României

Ordonanța nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (4), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

"

l) efectuează controlul la operatorii de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea și conformitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz."

2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

"

(31) Aprobarea organismelor de inspecție și certificare se realizează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat. Taxa se stabilește pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecție și certificare cer aprobarea, iar cuantumul acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice.

(32) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecție din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelevează probe de sol, plante și din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.

(33) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (32), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desemnează laboratoare de referință, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

Art. II. -

Certificatele de aprobare ale organismelor de inspecție și certificare emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân valabile până la data expirării acestora.

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Ministrul sănătății,
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 5.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...