Resurse | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Resurse

Art. 15. - Constituirea resurselor Curții de Arbitraj

(1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare și taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare și taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj, președintele Consiliului științific și asistenții arbitrali au dreptul la o indemnizație care se acoperă din taxele administrative, în condițiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj și cel al Secretariatului Curții de Arbitraj.

Art. 16. - Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj

Camera de Comerț și Industrie a României asigură spațiul și condițiile materiale necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Atribuții
Organizare și funcționare
Resurse
Dispoziții comune, finale și tranzitorii
;
se încarcă...