Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 13. -
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor

(1) Arbitrul și supraarbitrul își exercită activitatea cu titlu individual, independent și imparțial, fiind supuși numai legii. Aprecierea probelor și luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul și supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul competențelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curții de Arbitraj, cu bună-credință și profesionalism.

(3) Arbitrii și supraarbitrii își exercită prerogativele și își îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituția României, republicată, și cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenția europeană a drepturilor omului, care garantează dreptul la un proces echitabil și într-un timp rezonabil, precum și dreptul la un tribunal independent și imparțial.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Atribuțiile Curții de Arbitraj
Componența Curții de Arbitraj Dobândirea calității de arbitru
Art 5 Organizare și funcționare
Conducerea Curții de Arbitraj
Consiliul științific al Curții de Arbitraj
Plenul Curții de Arbitraj
Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj
Art 10 Organizare și funcționare
Definirea tribunalului arbitral
Art 12 Organizare și funcționare
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor
Înlocuirea arbitrilor și supraarbitrilor
Constituirea resurselor Curții de Arbitraj
Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj
Obligația de confidențialitate
Aprobarea Regulamentului Codexul arbitral Dispoziții tranzitorii
Abrogarea dispozițiilor contrare
;
se încarcă...