Dispoziții comune, finale și tranzitorii | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții comune, finale și tranzitorii

Art. 17. - Obligația de confidențialitate

Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum și personalul Camerei de Comerț și Industrie a României au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Art. 18. - Aprobarea Regulamentului. Codexul arbitral. Dispoziții tranzitorii

(1) Prezentul regulament a fost aprobat în sesiunea din 10 decembrie 2015 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Conținutul Codexului arbitral este stabilit de Colegiul Curții de Arbitraj, care aprobă elaborarea și difuzarea acestuia.

(3) Departamentul drept și legislație din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României va asigura comunicarea Codexului arbitral către cei interesați, la solicitarea acestora.

Art. 19. - Abrogarea dispozițiilor contrare

Se abrogă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei Naționale nr. 6/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 6 mai 2014, precum și orice dispoziție contrară.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Atribuții
Organizare și funcționare
Resurse
Dispoziții comune, finale și tranzitorii
;
se încarcă...