Constituirea resurselor Curții de Arbitraj | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Resurse -
Art. 15. -
Constituirea resurselor Curții de Arbitraj

(1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare și taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare și taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj, președintele Consiliului științific și asistenții arbitrali au dreptul la o indemnizație care se acoperă din taxele administrative, în condițiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj și cel al Secretariatului Curții de Arbitraj.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 5 Organizare și funcționare
Conducerea Curții de Arbitraj
Consiliul științific al Curții de Arbitraj
Plenul Curții de Arbitraj
Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj
Art 10 Organizare și funcționare
Definirea tribunalului arbitral
Art 12 Organizare și funcționare
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor
Înlocuirea arbitrilor și supraarbitrilor
Constituirea resurselor Curții de Arbitraj
Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj
Obligația de confidențialitate
Aprobarea Regulamentului Codexul arbitral Dispoziții tranzitorii
Abrogarea dispozițiilor contrare
;
se încarcă...