Conducerea Curții de Arbitraj | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 6. -
Conducerea Curții de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din președinte, vicepreședinte și 5 membri. Președintele Curții de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, dintre arbitrii înscriși în listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Vicepreședintele și membrii Colegiului sunt propuși de președintele Curții de Arbitraj și aprobați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

(2) Colegiul Curții de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.

(3) Colegiul Curții de Arbitraj are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

c) adoptă Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj;

d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum și Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale;

e) aprobă Lista de arbitri;

f) convoacă Plenul Curții de Arbitraj;

g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;

h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curții de Arbitraj;

i) poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate, precum și durata acestora;

j) desemnează membrii Consiliului științific al Curții de Arbitraj;

k) poate decide amânarea plăților onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare, în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalității constituirii tribunalului arbitral.

(4) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este vicepreședintele. De asemenea, vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de președinte.

(5) Președintele Curții de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei curți și o reprezintă în relațiile interne și internaționale. De asemenea, președintele exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(6) În situația în care președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și vicepreședintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuțiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curții de Arbitraj.

(7) Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi desemnați ca arbitri și supraarbitri.

(8) Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi revocați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României. În cazul vicepreședintelui și al membrilor, revocarea se face la propunerea președintelui Curții de Arbitraj.

(9) Colegiul Curții de Arbitraj își exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curții de Arbitraj.

(10) Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna un președinte de onoare al Curții de Arbitraj, din rândul personalităților cu o înaltă reputație academică, cu largă recunoaștere în domeniul dreptului și cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Curții de Arbitraj.

(11) De asemenea, Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curții de Arbitraj - in honorem sau in memoriam, din rândul foștilor arbitri sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau internaționale.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Definirea și sediul Curții de Arbitraj
Misiunea Curții de Arbitraj
Atribuțiile Curții de Arbitraj
Componența Curții de Arbitraj Dobândirea calității de arbitru
Art 5 Organizare și funcționare
Conducerea Curții de Arbitraj
Consiliul științific al Curții de Arbitraj
Plenul Curții de Arbitraj
Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj
Art 10 Organizare și funcționare
Definirea tribunalului arbitral
Art 12 Organizare și funcționare
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor
Înlocuirea arbitrilor și supraarbitrilor
Constituirea resurselor Curții de Arbitraj
Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj
;
se încarcă...