Componența Curții de Arbitraj Dobândirea calității de arbitru | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 4. -
Componența Curții de Arbitraj. Dobândirea calității de arbitru

(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) În Lista de arbitri a Curții de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituții permanente de arbitraj din străinătate.

(3) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane neînscrise în Lista de arbitri, dacă părțile le-au numit, prin convenția arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniul dreptului privat, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului comercial.

(5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție, nu pot dobândi calitatea de arbitru.

(6) Înscrierea în Lista de arbitri a arbitrilor români și străini se face în următoarele condiții:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declarația persoanei că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puțin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curții de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curții de Arbitraj.

(7) Colegiul Curții de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(8) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelor acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea în specialitate, cetățenia și domiciliul ori reședința obișnuită.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Definirea și sediul Curții de Arbitraj
Misiunea Curții de Arbitraj
Atribuțiile Curții de Arbitraj
Componența Curții de Arbitraj Dobândirea calității de arbitru
Art 5 Organizare și funcționare
Conducerea Curții de Arbitraj
Consiliul științific al Curții de Arbitraj
Plenul Curții de Arbitraj
Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj
Art 10 Organizare și funcționare
Definirea tribunalului arbitral
Art 12 Organizare și funcționare
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor
Înlocuirea arbitrilor și supraarbitrilor
;
se încarcă...