Atribuțiile Curții de Arbitraj | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuții -
Art. 3. -
Atribuțiile Curții de Arbitraj

Curtea de Arbitraj îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;

b) asigură părților, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenția arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;

c) elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția mediului de afaceri;

d) dezbate probleme de drept și jurisprudență arbitrală;

e) colaborează cu celelalte curți de arbitraj ale camerelor de comerț și industrie din țară, cu alte instituții similare de arbitraj, interne și internaționale, și cu diverse personalități din domenii de interes;

f) ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;

g) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;

h) organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor;

i) îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Definirea și sediul Curții de Arbitraj
Misiunea Curții de Arbitraj
Atribuțiile Curții de Arbitraj
Componența Curții de Arbitraj Dobândirea calității de arbitru
Art 5 Organizare și funcționare
Conducerea Curții de Arbitraj
Consiliul științific al Curții de Arbitraj
Plenul Curții de Arbitraj
Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj
Art 10 Organizare și funcționare
Definirea tribunalului arbitral
Art 12 Organizare și funcționare
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor
;
se încarcă...