Art 10 Organizare și funcționare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 10. -

(1) Curtea de Arbitraj are o structură funcțională compusă din Secretariat, Arhivă - registratură și Grefă, cu un personal auxiliar și de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitral șef.

(2) Statul de funcții, numărul de personal, încadrarea și salarizarea personalului se aprobă de conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

(3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral șef și asistenți arbitrali, iar personalul auxiliar din referenți, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi și alți salariați.

(4) Secretariatul, Arhiva-registratură și Grefa funcționează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curții de Arbitraj.

(5) Asistenții arbitrali sunt încadrați în funcția de consilier juridic în schema Camerei de Comerț și Industrie a României.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României din 10.12.2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Definirea și sediul Curții de Arbitraj
Misiunea Curții de Arbitraj
Atribuțiile Curții de Arbitraj
Componența Curții de Arbitraj Dobândirea calității de arbitru
Art 5 Organizare și funcționare
Conducerea Curții de Arbitraj
Consiliul științific al Curții de Arbitraj
Plenul Curții de Arbitraj
Comisiile de specialitate ale Curții de Arbitraj
Art 10 Organizare și funcționare
Definirea tribunalului arbitral
Art 12 Organizare și funcționare
Obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor
Înlocuirea arbitrilor și supraarbitrilor
Constituirea resurselor Curții de Arbitraj
Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj
Obligația de confidențialitate
Aprobarea Regulamentului Codexul arbitral Dispoziții tranzitorii
Abrogarea dispozițiilor contrare
;
se încarcă...