Guvernul României

Ordonanța nr. 50/1994 privind instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protecției sociale

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 30 august 1994.

În vigoare de la 09 septembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Reviste (1)

În vederea constituirii unor resurse suplimentare pentru acordarea unor drepturi de protecție socială, se instituie o taxă de trecere a frontierei de către cetățenii români care se deplasează în străinătate în scop turistic sau personal.

Art. 2. -

Cetățenii români care se deplasează în străinătate, în scop turistic sau personal, plătesc, la fiecare ieșire din țară, o taxă de 15.000 lei, respectiv de 5.000 lei la micul trafic de frontieră.

Art. 3. -

Nu sunt supuși plății taxei de trecere a frontierei cetățenii români care se deplasează în străinătate în interes de serviciu, pe bază de pașapoarte de serviciu sau diplomatice, precum și în condițiile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 37/1994.

Art. 4. -

Sunt scutiți de plata taxei prevăzute la art. 2:

a) elevii și studenții care studiază în străinătate, pentru deplasările făcute cu această ocazie;

b) bolnavii care călătoresc în scopul de a beneficia de tratament medical, precum și însoțitorii la care aceștia au dreptul potrivit legii;

c) soțul supraviețuitor, precum și rudele până la gradul al patrulea inclusiv, ale persoanei decedate în străinătate, în cazul deplasării efectuate cu ocazia decesului.

Art. 5. -

Persoanelor cărora li se refuză intrarea în țara de destinație sau care nu au efectuat călătoria preconizată li se restituie, la cerere, contravaloarea taxei plătite.

Art. 6. -

Nivelul taxei se corectează periodic de Guvern, ținând seama de evoluția indicelui general de creștere a prețurilor de consum, corelat și cu modificările intervenite în veniturile populației.

Art. 7. - Reviste (1)

Sumele încasate din taxele stabilite prin prezenta ordonanță se fac venituri la bugetul de stat și sunt destinate pentru susținerea financiară suplimentară a cheltuielilor pentru ajutoarele sociale și alte drepturi de asistență socială, stabilite potrivit prevederilor art. VII alin. 2, lit. a) și b) din Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale și ocrotiri sociale, precum și a cheltuielilor destinate cantinelor de ajutor social.

Art. 8. -

Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul de Interne vor elabora norme comune cu privire la modul de încasare a taxelor de trecere a frontierei, datorate de cetățenii români.

Art. 9. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tărăcilă

București, 12 august 1994.

Nr. 50.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aplicarea principiului proporționalității în cazul restrângerii exercițiului unor drepturi
;
se încarcă...