Guvernul României

Ordonanța nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Modificări (40), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 29 august 1994.

În vigoare de la 29 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,

având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,

în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).

Art. 2. -

Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plata, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 12 august 1994.

Nr. 41.

ANEXA Nr. 1

LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ
I. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă
0 1 2 3 4 5
1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor Externe
- Comitetul O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale; Geneva 1966 1970
- Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante New York 1984 1990
2. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) Roma 1945 1961 Ministerul Agriculturii și Alimentației
3. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
4. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Cercetării și Tehnologiei
5. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
6. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului
7. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) Londra 1948 1948 Ministerul Transporturilor
8. Uniunea Poștală Universală (U.P.U.) Berna 1874 1874 Ministerul Comunicațiilor
9. Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.) Geneva 1865 1865 Ministerul Comunicațiilor
10. Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) Montreal 1944 1965 Ministerul Transporturilor
11. Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului
12. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.) Geneva 1927 1927 O.S.I.M.
13. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății
14. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) Viena 1979 1980 Ministerul Industriilor
15. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) Paris 1945 1956 Ministerul Culturii
16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor Externe
17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor Externe
18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor Externe
19. Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.) Geneva 1956 Ministerul Afacerilor Externe
20. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe
21. Conferința Europeană a Miniștrilor de Transporturi (C.E.M.T.) Paris 1957 1992 Ministerul Transporturilor
22. Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (C.E.P.T.) Bonn 1959 1990 Ministerul Comunicațiilor
23. Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxice Basel 1989 1991 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
24. Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor 1991 1991 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
25. Comisia Internațională a Marilor Baraje Paris 1928 1928 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
26. Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozon Viena 1987 1993 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
27. Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
28. Comisia Europeană de Luptă contra Febrei Aftoase Roma 1953 1993 Ministerul Agriculturii și Alimentației
29. Oficiul Internațional al Epizootiilor Paris 1924 1927 Ministerul Agriculturii și Alimentației
30. Oficiul Internațional al Viei și Vinului Paris 1924 1957 Ministerul Agriculturii și Alimentației
31. Comisia Internațională pentru Irigații și Drenaje New Delhi 1950 1958 Ministerul Agriculturii și Alimentației
32. Societatea Internațională pentru Științe Horticole Haga 1959 1960 Ministerul Agriculturii și Alimentației
33. Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor Paris 1951 1958 Ministerul Agriculturii și Alimentației
34. Comisia Sericicolă Internațională Paris 1969 Ministerul Agriculturii și Alimentației
35. Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.) Zurich 1924 1958 Ministerul Agriculturii și Alimentației
36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne
37. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale - Uniunea de la Berna Geneva 1971 O.M.P.I. 1978 O.M.P.I. Ministerul Culturii
- drepturi de autor 1886 1927
-Berna
38. Fondul Cultural al Consiliului Europei Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii
39. Centrul Internațional Roma de Studii pentru Conservarea și Restaurarea Bunurilor Culturale Roma 1958 1960 Ministerul Culturii
40. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial Paris 1972 1990 Ministerul Culturii
41. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor
42. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor
43. Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat Haga 1893 1991 Ministerul Justiției
44. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Haga 1899 1899 Ministerul Justiției
45. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Sevres -Franța 1875 1883 Biroul Român de Metrologie Legală
46. Biroul Internațional de Metrologie Legală Paris 1955 1956 Biroul Român de Metrologie Legală
47. Institutul Internațional de Statistică Voorburg -Olanda 1885 1961 Comisia Națională pentru Statistică
48. Uniunea Interparlamentară Geneva 1889 1891 Parlamentul României - Camera Deputaților
49. Organizația Internațională de Standardizare (I.S.O.) Geneva 1946 1950 Institutul Român de Standardizare
50. Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de Standardizare
51. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de Standardizare
52. Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I) Sophia Antipolis -Franța 1988 1991 Institutul Român de Standardizare
53. Rețeaua Internațională de Terminologie (TERMNET) Viena 1979 1991 Institutul Român de Standardizare
54. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) Dubna -Federația Rusă 1956 1956 Ministerul Cercetării și Tehnologiei
55. Societatea Europeană de Fizică Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării și Tehnologiei
56. Centrul Internațional de Seismologie New Berry -Anglia 1928 1971 Ministerul Cercetării și Tehnologiei
57. Centrul Internațional de Informare Științifică și Tehnică Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării și Tehnologiei
58. Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) Londra 1959 1991 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
59. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Geneva 1906 1906 Ministerul Industriilor
Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României
1.*) Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice Haga 1993 1993 Ministerul Afacerilor Externe
2.*) Agenția de Cooperare Culturală și Tehnică (A.C.C.T.) Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor Externe
Modificări (3)

*) Plata cotizațiilor pentru aceste organizații trebuie să se efectueze în cursul anului 1994.

II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale
Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
0 1 2 3 4 5 6
1. Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa (C.S.C.E.) Viena 1975 1975 Ministerul Afacerilor Externe România a semnat Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa
2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa Copenhaga 1991 1991 Ministerul Afacerilor Externe Parlamentul României participă cu reprezentanți la reuniuni
3. Organizația pentru Cooperare Economică a Mării Negre Istanbul 1992 1992 Ministerul Afacerilor Externe Membru fondator
4. Academia Diplomatică Internațională Paris 1926 1926 Ministerul Afacerilor Externe Membru fondator
5. Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) Neuilly sur Seine 1954 1991 Ministerul Transporturilor Aprobare vice-prim-ministru
6. Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.) Bruxelles 1885 1975 reactua- lizat în 1990 Ministerul Transporturilor Aderare comunicată de Ministerul Transporturilor
7. Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.) Paris 1908 1957 Ministerul Transporturilor Reactualizat; aprobare viceprim-ministru din anul 1991
8. Autostrada transeuropeană N-S (TEM). Proiect regional sub egida C.E.E./O.N.U. și P.N.U.D. Varșovia 1977 1977 Ministerul Transporturilor Aprobare vice-prim-ministru
9. Carta Europeană a Energiei Bruxelles 1991 1991 Ministerul Industriilor Aprobarea primului-ministru din anul 1991
10. Federația Internațională pentru Locuire, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (F.I.H.U.A.T.) Haga 1913 1990 Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului Aprobare viceprim-ministru din anul 1990
11. Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Monte Carlo 1925 1925 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului Hotărârea conducerii Academiei Române
12. Federația Europeană de Zootehnie Roma 1971 Ministerul Agriculturii și Alimentației România participă din anul 1971
13. Sistemul OCDE pentru certificarea semințelor destinate comerțului internațional Paris 1931 1969 Ministerul Agriculturii și Alimentației România participă din anul 1969
14. Asociația Internațională de Semnalizare Maritimă Paris 1957 1966 Ministerul Apărării Naționale România participă din anul 1966
15. Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie Militară Liege -Belgia 1921 1923 Ministerul Apărării Naționale România participă din anul 1923
16. Comisia Internațională de Istorie Militară Porrentruy -Elveția 1926 1974 Ministerul Apărării Naționale România participă din anul 1974
17. Asociația Internațională a Arhivelor Francofone Quebec 1989 1993 Ministerul de Interne România participă din anul 1993
18. Consiliul Internațional al Arhivelor Paris 1948 1956 Ministerul de Interne România participă din anul 1956
19. Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor Paris 1895 1895 Ministerul de Interne Membru fondator
20. Consiliul Internațional al Muzeelor Paris 1946 1958 Ministerul Culturii România participă din anul 1958
21. Institutul Internațional de Teatru Paris 1948 1957 Ministerul Culturii România participă din anul 1957
22. Uniunea Internațională a Marionetiștilor Praga 1929 1929 Ministerul Culturii H.C.M. nr. 468/1959
23. Consiliul Internațional al Muzicii Paris 1947 1960 Ministerul Culturii România participă din anul 1960
24. Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii Franța 1965 1965 Ministerul Culturii România participă din anul 1965
25. Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari Haga 1930 1961 Ministerul Culturii România participă din anul 1961
26. Asociația Internațională a Teatrelor de Amatori Copenhaga 1970 1993 Ministerul Culturii România participă din anul 1993
27. Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor Istorice Franța 1965 1970 Ministerul Culturii România participă din anul 1970
28. Asociația Autorităților care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare 1983 Ministerul Finanțelor România participă din anul 1983
29. Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) Roma 1926 1927 Ministerul Justiției Procesul-verbal al Comisiei Consiliului Consultativ de pe lângă M.A.E. din 2 decembrie 1927
30. Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.) Paris 1960 1960 Academia Română România participă din anul 1960
31. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) Edmonton 1959 1959 Academia Română H.C.M. nr. 653/1959
32. Federația Internațională a Societăților de Filozofie Fribourg 1973 Academia Română România participă din anul 1973
33. Uniunea Internațională de Științe Psihologice (I.U.P. sys) Montreal 1951 1964 Academia Română România participă din anul 1964
34. Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H) Geneva 1926 1974 Academia Română România participă din anul 1974
35. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) București 1963 1963 Academia Română România participă din anul 1963
36. Asociația Internațională de Științe Economice Paris 1959 Academia Română România participă din anul 1959
37. Federația Internațională de Informare și Documentare Haga 1895 1958 Ministerul Cercetării și Tehnologiei România participă din anul 1958
38. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor 1972 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1972
39. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor 1972 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1972
40. Asociația Internațională a Șahului în Braille Paris 1951 1972 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1972
41. Federația Mondială a Surzilor Roma 1951 1963 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1963
42. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspete Paris 1931 1969 Ministerul Agriculturii și Alimentației Adresa Secretariatului General al Consiliului de Miniștri nr. 451/I.D./2 iulie 1969
Modificări (1)
III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale
Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
0 1 2 3 4 5 6
1. Federația Internațională de Control în Automatică (I.F.A.C.) 1958 Ministerul Industriilor Hotărârea conducerii Academiei Române
2. Institutul Național de Sudură Londra 1948 1957 Ministerul Industriilor Hotărârea conducerii Academiei Române
3. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Morges -Elveția 1948 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului Hotărârea conducerii Academiei Române
4. Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale Roma 1993 Ministerul Agriculturii și Alimentației Aprobare în ședința de Guvern din 24 martie 1993
5. Comisia Internațională de Numismatică Paris 1950 1965 Ministerul Culturii Hotărârea conducerii Academiei Române
6. Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru Praga 1968 1970 Ministerul Culturii România participă din anul 1970
7. Federația Internațională de Artă Fotografică Berna 1950 1960 Ministerul Culturii România participă din anul 1960
8. Societatea Internațională de Muzică Contemporană Paris 1923 1923 Ministerul Culturii Aprobarea Uniunii compozitorilor și muzicologilor din anul 1990
9. Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor Folclorice Nisa 1949 1991 Ministerul Culturii România participă din anul 1991
10. Consiliul Internațional al Organizațiilor de Festivaluri Folclorice Confelans -Franța 1970 1991 Ministerul Culturii România participă din anul 1991
11. Sistemul internațional de înregistrare a publicațiilor în serie (I.S.D.S.) Paris 1974 1990 Ministerul Culturii Aprobare vice-prim-ministru din anul 1990
12. Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.) Bruxelles 1931 1955 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
13. Uniunea Academică Internațională (I.A.U.) Bruxelles 1919 1929 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
14. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Rio de Janeiro 1957 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
15. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.) Cambridge 1928 1928 1967 reafi- liere Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
16. Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Paris 1963 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
17. Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată Oxford 1963 Academia Română România participă din anul 1963
18. Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.) Toronto 1992 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
19. Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.) Paris 1955 1966 Academia Română Aprobare M.A.E. nr. 10/8435 28.07.1967
20. Federația Europeană a Societăților de Biochimie Londra 1963 Academia Română România participă din anul 1963
21. Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică (I.U.G.G.) Copenhaga 1919 1966 Academia Română România participă din anul 1966
22. Uniunea Internațională de Științe Geologice Hanovra 1969 Academia Română România participă din anul 1969
23. Programul Internațional Geosferă-Biosferă (Global change) Stockholm 1991 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
24. Asociația Internațională de Științe Politice (I.P.S.A.) Oslo 1971 Academia Română România participă din anul 1971
25. Asociația Internațională de Istorie Economică Londra 1970 Academia Română România participă din anul 1970
26. Uniunea Internațională de Istorie și Filozofie a Științei: Montpellier Frankfurt/ Main 1959 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
- Divizia de logică, metodologie și filozofie a științei
- Divizia de istorie a științei
27. Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor (C.I.P.L.) Leiden 1965 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
28. Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicată New York 1956 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
29. Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.) 1953 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1953
30. Comitetul Internațional al Șahului Tăcut Olanda 1945 1953 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1953
31. Organizația Europeană a Sporturilor pentru Surzi Danemarca 1924 1992 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participă din anul 1992
32. Organizația Internațională de Colaborare Economică și Tehnico-Științifică în Domeniul Industriei Electrotehnice (INTERELECTRO) Moscova 1973 1974 Ministerul Industriilor Decretul nr. 125/1974
33. Asociația de Drept Internațional Londra 1967 Ministerul Afacerilor Externe România participă din anul 1967

ANEXA Nr. 2

EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ

ANEXA Nr. 2.1.

COTIZAȚII
la organismele internaționale din sistemul O.N.U.

Nr. crt. Organismul internațional Valuta Sume propuse la plată în anul 1994 (cotizații curente plus restanțe)
0 1 2 3
Ministerul Afacerilor Externe
1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)
- bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052
- forțe O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203
2. Organizația Națiunilor Unite pentru $ S.U.A. 16.769
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) Șilingi austrieci 1.750.280
3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653
Ministerul Agriculturii și Alimentației
4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A O.) $ S.U.A. 1.492.601
Ministerul Muncii și Proiecției Sociale
5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451
Ministerul Cercetării și Tehnologiei
6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.)
- bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599
- contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824
Ministerul Turismului
8. Organizația Mondială a Turismului $ S.U.A. 62.212
(O.M.T.) Pesetas 4.455.000
Ministerul Transporturilor
9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) L 100.745
10. Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920
Ministerul Comunicațiilor
11. Uniunea Poștală Universală (U.P.U.) Franci elvețieni 110.000
12. Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000
Ministerul Comerțului
13. Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522
Ministerul Sănătății
14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936
Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2.2.

COTIZAȚII
la alte organisme internaționale

Nr. crt. Organismul internațional Valuta Sume propuse la plată în anul 1994 (cotizații curente plus restanțe)
0 1 2 3
Ministerul Afacerilor Externe
1. Comisia Dunării Franci elvețieni 186.650
2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758
3. Organizația pentru Interzicerea $ S.U.A. 12.007
Armelor Chimice Florini olandezi 58.547
4. Uniunea Latină ECU 10.385
5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elvețieni 1.150
6. Academia Diplomatică Internațională Franci francezi 19.000
7. Asociația de Drept Internațional $ S.U.A. 300
8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184
9. Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante $ S.U.A. 6.500
10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000
Ministerul Transporturilor
1. Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390
2. Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000
3. Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000
4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500
5. Conferința Europeană a Miniștrilor de Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453
Ministerul Comunicațiilor
1. Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (C.E.P.T.) ECU 2.178
Ministerul Industriilor
1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni 227.148
2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000
3. Federația Internațională de Control în Automatică (L.F.A.C.) Franci elvețieni 4.800
4. Institutul Internațional de Sudură Franci elvețieni 17.380
5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
1. Federația Internațională pentru Locuire, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
1. Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxice $ S.U.A. 4.780
2. Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elvețieni 4.228
3. Comisia Internațională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687
4. Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozon $ S.U.A. 524
5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon $ S.U.A. 5.878
6. Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000
7. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elvețieni 35.953
Ministerul Agriculturii și Alimentației
1. Comisia Europeană de Luptă contra Febrei Aftoase $ S.U.A. 15.600
2. Oficiul Internațional al Epizootiilor Franci francezi 365.770
3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului Franci francezi 510.944
4. Federația Europeană de Zootehnie Franci elvețieni 15.000
5. Comisia Internațională pentru Irigații și Drenaje $ S.U.A. 7.220
6. Societatea Internațională pentru Științe Horticole Florini olandezi 2.300
7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semințelor destinate comerțului internațional Franci francezi 27.000
8. Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor Franci francezi 146.000
9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspete Franci francezi 86.300
10. Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.) Franci elvețieni 4.813
11. Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale $ S.U.A. 5.000
Ministerul Apărării Naționale
1. Asociația Internațională de Semnalizare Maritimă Franci francezi 29.000
2. Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie Militară Franci belgieni 41.600
3. Comisia Internațională de Istorie Militară Franci elvețieni 550
Ministerul de Interne
1. Interpol Franci elvețieni 138.400
2. Asociația Internațională a Arhivelor Francofone Franci francezi 500
3. Consiliul Internațional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902
4. Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor Franci elvețieni 2.180
Ministerul Culturii
1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460
2. Centrul Internațional de Studii pentru Conservarea și Restaurarea Bunurilor Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941
3. Consiliul Internațional al Muzeelor Franci francezi 46.800
4. Institutul Internațional de Teatru Franci francezi 13.700
5. Comisia Internațională de Numismatică Franci elvețieni 400
6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor $ S.U.A. 1.200
7. Consiliul Internațional al Muzicii $ S.U.A. 1.800
8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret $ S.U.A. 350
9. Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari Florini olandezi 2.830
10. Asociația Internațională a Teatrelor de Amatori Coroane daneze 3.200
11. Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru $ S.U.A. 300
12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.254
13. Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor Istorice Franci francezi 1.560
14. Federația Internațională de Artă Fotografică Mărci germane 800
15. Societatea Internațională de Muzică Contemporană Mărci germane 2.600
16. Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.000
17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 700
18. Sistemul internațional de înregistrare a publicațiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758
Ministerul Finanțelor
1. Asociația Autorităților care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250
2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000
3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451
Ministerul Justiției
1. Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat Florini olandezi 22.290
2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791
3. Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) Fanci elvețieni 15.175
Biroul Român de Metrologie Legală
1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi 215.881
2. Biroul Internațional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240
Comisia Națională pentru Statistică
1. Institutul Internațional de Statistică Franci elvețieni 500
Parlamentul României - Camera Deputaților
1. Uniunea Interparlamentară Franci elvețieni 52.637
2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809
Institutul Român de Standardizare
1. Organizația Internațională de Standardizare (I.S.O.) Franci elvețieni 112.500
2. Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000
3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000
4. Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I.) ECU 6.780
Institutul de Fizică Atomică
1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A, 381.900
2. Societatea Europeană de Fizică Franci elvețieni 4.930
3. Centrul Internațional de Seismologie $ S.U.A. 1.660
Institutul Național de Informare și Documentare
1. Federația Internațională de Informare și Documentare $ S.U.A. Florini olandezi 195 2.448
2. Centrul Internațional de Informare Științifică și Tehnică (G.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131
Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
1. Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000
Secretariatul de Stat pentru Handicapați
1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400
2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160
3. Asociația Internațională a Șahului în Braille Franci elvețieni 300
4. Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075
5. Comitetul Internațional al Șahului Tăcut Franci elvețieni 240
6. Federația Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000
7. Organizația Europeană a Sporturilor pentru Surzi Mărci germane 100
Academia Română
1. Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728
2. Uniunea Academică Internațională (I.A.U.) Franci belgieni 100.000
3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Franci elvețieni 4.200
4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.) Franci elvețieni 7.385
5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035
6. Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.) Franci elvețieni 1.300
7. Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97
8. Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210
9. Federația Europeană a Societăților de Biochimie Mărci germane 280
10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) $ S.U.A. 750
11. Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.235
12. Uniunea Internațională de Științe Geologice $ S.U.A. 2.900
13. Programul Internațional Geosferă - Biosferă (Global change) $ S.U.A. 1.000
14. Asociația Internațională de Științe Economice $ S.U.A. 1.000
15. Asociația Internațională de Științe Politice (I.P.S.A.) $ S.U.A. 885
16. Asociația Internațională de Istorie Economică Franci elvețieni 200
17. Federația Internațională a Societăților de Filozofie Franci elvețieni 400
18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozofie a Științei:
- Divizia de logică, metodologie și filozofie a științei $ S.U.A. 250
- Divizia de istorie a științei $ S.U.A. 150
19. Uniunea Internațională de Științe Psihologice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 200
20. Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.) Franci elvețieni 800
21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 600
22. Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 200
23. Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicată $ S.U.A. 1.419
Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062
Modificări (5), Referințe (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...