Guvernul României

Ordonanța nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar

Modificări (3), Referințe (7)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 02 februarie 1995.

În vigoare de la 29 august 1994
Republicare (r1) aplicabilă de la 02 februarie 1995 până la 07 august 1996, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 08 august 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Salarizarea personalului din sectorul bugetar se stabilește în raport cu rolul pe care acesta îl are în societate, cu importanța muncii pe care o desfășoară, cu nivelul pregătirii profesionale necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă și cu răspunderea asumată potrivit funcției îndeplinite.

Art. 2. -

(1) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile din organele autorităților: legislativă, executivă, judecătorească și din unitățile bugetare sunt prevăzuți în anexele nr. I-V la prezenta ordonanță.

(2) Pentru alte funcții din sectorul bugetar pentru care nu s-au stabilit coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază prin prezenta ordonanță, acești coeficienți se stabilesc de către Guvern, prin corelare cu cei ai funcțiilor prevăzute în anexele menționate la alin. (1) de mai sus.

(3) Indemnizațiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% și la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în sumă fixă se majorează cu 10%.

Art. 3. -

(1) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 este de 123.500 lei lunar brut și se va majora conform indexărilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creșterea prețurilor de consum.

(2) Salariile de bază pentru fiecare funcție din sectorul bugetar se calculează de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza coeficienților de ierarhizare stabiliți potrivit anexelor la prezenta ordonanță și a salariului prevăzut la alin. (1) și se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaților. Salariile de bază astfel stabilite, precum și indemnizațiile majorate înlocuiesc salariile prevăzute în anexele la legile nr. 40/1991, nr. 52/1991 și nr. 53/1991, republicate, precum și prin anexe la hotărâri ale Guvernului.

Art. 4. -

În cazul activităților de producție ce se desfășoară în cadrul unor unități bugetare, coeficienții de ierarhizare prevăzuți la art. 2 pot fi majorați cu până la 25%, la propunerea ministerelor și a altor organe ale autorității executive prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din ministere, celelalte organe ale autorității executive și din unitățile bugetare.

Art. 6. -

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare de la data de 1 septembrie 1994 pentru cadrele didactice și de la 1 octombrie 1994 pentru celelalte categorii de personal.

Art. 7. -

Cu data de 1 octombrie 1994, tranșele de venituri lunare impozabile stabilite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, sunt cele prevăzute în anexa nr. VI. Aceste tranșe de venituri se vor majora cu coeficienții de indexare ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994 în raport cu creșterea prețurilor de consum.

ANEXA Nr. I/1

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcția de Președinte al României

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele României 10,00

ANEXA Nr. I/2

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru senatori, deputați, pentru funcțiile din Biroul permanent al
Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaților, din comisiile
permanente ale celor două Camere, precum și pentru președinții
grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea
nr. 53/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220
din 8 septembrie 1993 și modificată prin Legea nr. 42/1994

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Senatori, deputați 5,80
2. Vicepreședinții și secretarii comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților 5,95
3. Secretarii, chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților, președinții comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților, precum și președinții grupurilor parlamentare 6,15
4. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 6,50
5. Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților 7,50

ANEXA Nr. I/3

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din Curtea Supremă de Justiție

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele Curții Supreme de Justiție 6,75
2. Vicepreședinte la Curtea Supremă de Justiție 6,00
3. Președinți de secție la Curtea Supremă de Justiție 5,50

ANEXA Nr. I/4

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile din Guvernul României și pentru unele
funcții de nivel guvernamental

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Prim-ministru 7,50
2. Ministru de stat 6,50
3. Ministru 6,00
4. Secretar de stat 5,50
5. Subsecretar de stat 5,00

ANEXA Nr. I/5

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din cadrul unor instituții centrale

Funcții de conducere la care coeficientul de ierarhizare este
cel prevăzut pentru funcția de ministru

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Președintele Academiei Române 6,00
2. Guvernatorul Băncii Naționale a României 6,00

ANEXA Nr. I/6

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere din Parchetul General de pe
lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Justiției

Funcții din conducerea Parchetului General

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Procuror general 6,00
2. Prim-adjunct al procurorului general 5,50
3. Adjunct al procurorului general 5,00

ANEXA Nr. I/7

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile din conducerea prefecturilor
și a consiliilor locale

I. Prefectura Municipiului București și a Sectorului Agricol Ilfov,
Consiliul Local al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Prefect, primar general al Capitalei 5,50
2. Subprefect, viceprimar 5,00
3. Director general prefectură, secretar 3,90

II. Prefecturi și consilii județene

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Categoria I Categoria a II-a
1. Prefect, președinte 5,20 4,80
2. Subprefect, vicepreședinte 4,50 4,25
3. Director general prefectură, secretar 3,90 3,50

III. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 320.000 locuitori Categoria
I II III
1. Municipii
- primar 4,50 3,85 3,30 3,00
- viceprimar 4,00 3,40 3,00 2,75
- secretar 3,85 3,00 2,75 2,60
2. Orașe
- primar - 2,70 2,60 2,45
- viceprimar - 2,60 2,45 2,25
- secretar - 2,45 2,25 2,05
Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
Între 7.001-15.000 locuitori Între 3.001-7.000 locuitori Până la 3.000 locuitori
3. Comune
- primar 2,00 1,90 1,80 1,70
- viceprimar 1,95 1,85 1,75 1,65
- secretar 1,90 1,80 1,70 1,60

ANEXA Nr. II/1

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de conducere și de execuție
de specialitate specifice Președinției României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcții de conducere
1. Consilier prezidențial S 6,00
2. Consilier de stat S 5,50
b) Funcții de execuție de specialitate specifice
3. Directori de cabinet S 4,10-4,40
4. Consilier S 4,10-4,40
5. Expert S 3,70-4,00
6. Consultant S 2,35-2,80
7. Șef cabinet I S 1,60-2,05
8. Șef cabinet II M 1,30-1,70
9. Secretar de cabinet M 1,15-1,45

ANEXA Nr. II/2

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru unele funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului,
cuprinse în Legea
nr. 53/1991, republicată și modificată
prin Legea nr. 42/1994

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Secretar general 5,50
2. Secretar general adjunct 5,25
3. Șef departament, director general 5,00

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul
Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată
și modificată prin Legea nr. 42/1994

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 4,10-4,40
2. Expert parlamentar S 3,70-4,00
3. Consultant parlamentar S 2,35-2,80
4. Șef birou senatorial S 2,05-2,50
5. Șef cabinet S 1,60-2,05
6. Șef birou senatorial M 1,70-1,95
7. Șef cabinet*) M 1,50-1,90
8. Șef de cabinet M 1,30-1,70
9. Secretar de cabinet M 1,15-1,45

*) Se aplică salariaților care au atribuții de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.

ANEXA Nr. II/3

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru funcțiile de execuție de specialitate
din Curtea Supremă de Justiție

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
A. Funcții de execuție de specialitate juridică
1. Judecător 5,00
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
B. Funcții de execuție de specia litate juridică pe grade profesionale
2. Magistrat-asistent gradul I S 4,10 4,20 4,30 4,40
3. Magistrat-asistent gradul II S 3,70 3,80 3,90 4,00
4. Magistrat-asistent gradul III S 3,30 3,40 3,50 3,60
5. Magistrat-asistent gradul IV S 2,90 3,00 3,10 3,20
6. Magistrat-asistent gradul V S 2,65 2,70 2,80 -

ANEXA Nr. II/4

COEFICIENȚI DE IERARHIZARE
pentru unele funcții de conducere și de execuție de specialitate
specifice aparatului Guvernului României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcții de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 6,00
2. Secretar general adjunct, consilier de stat S 5,50
b) Funcții de execuție de specialitate specifice
3. Director de cabinet*) S 4,10-4,40
4. Consilier guvernamental S 4,10-4,40
5. Director de cabinet**) S 3,80-4,40
6. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 3,70-4,00
7. Consultant S 2,35-2,80
8. Șef cabinet I S 1,60-2,05
9. Șef cabinet II M 1,30-1,70
10. Secretar de cabinet M 1,15-1,45

*) Se utilizează la primul-ministru.

**) Se utilizează la miniștrii de stat.

ANEXA Nr. II/5

INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI ȘI PARCHETE
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe gra de profesi onale
1. Judecător, procuror; gradul I S 4,10 4,20 4,30 4,40
2. Judecător, procuror; gradul II S 3,70 3,80 3,90 4,00
3. Judecător, procuror; gradul III S 3,30 3,40 3,50 3,60
4. Judecător, procuror; gradul IV S 2,90 3,00 3,10 3,20
5. Judecător, procuror; gradul V S 2,65 2,70 2,80 -
6. Judecător, procuror; stagiar S 2,25 2,30 - -
7. Executor judecătoresc I S 2,05 2,10 2,15 2,20
8. Executor judecătoresc II S 1,85 1,90 1,95 2,00
9. Executor judecătoresc III S 1,65 1,70 1,75 1,80
10. Executor judecătoresc debutant S 1,55 - - -
b) Funcții de execuție pe trep te profesi onale
11. Grefier instanță judecată, grefier parchet; I M 1,45 1,50 1,55 1,60
12. Grefier instanță judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf I M 1,35 1,375 1,40 1,425
13. Grefier instanță judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf II M 1,25 1,275 1,30 1,325
14. Grefier instanță judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf III M 1,15 1,175 1,20 1,225
15. Grefier instanță judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutant M 1,075 - - -
16. Executor judecătoresc I M 1,45 1,50 1,55 1,60
17. Executor judecătoresc II M 1,35 1,375 1,40 1,425
18. Executor judecătoresc III M 1,25 1,275 1,30 1,325
19. Executor judecătoresc IV M 1,15 1,175 1,20 1,225
20. Executor judecătoresc debutant M 1,075 - - -
21. Arhivar-registrator I M 1,15 1,175 1,20 1,225
22. Arhivar-registrator II M 1,05 1,075 1,10 1,125
23. Arhivar-registrator III M; G 0,950 0,975 1,00 1,025
24. Arhivar-registrator debutant M 0,925 - - -
25. Agent procedural G 0,900 0,925 0,950 0,975
26. Aprod G 0,875 0,900 0,925 0,950

ANEXA Nr. II/6

NOTARIATE DE STAT
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Notar gradul I S 2,90 2,95 3,05 3,15
2. Notar gradul II S 2,70 2,75 2,80 2,85
3. Notar gradul III S 2,50 2,55 2,60 2,65
4. Notar gradul IV S 2,35 2,40 2,45 -
5. Notar gradul V S 2,20 2,25 2,30 -
6. Notar debutant S 2,00 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Secretar I M 1,20 1,225 1,25 1,30
8. Secretar, secretar-dactilograf; II M 1,10 1,125 1,15 1,175
9. Secretar, secretar-dactilograf; III M 1,00 1,025 1,050 1,075
10. Secretar, secretar-dactilograf; IV M 0,925 0,95 0,975 -
11. Secretar debutant M 0,850 - - -
12. Conducător carte funciară I M 1,20 1,225 1,25 1,30
13. Conducător carte funciară II M 1,10 1,125 1,15 1,175
14. Conducător carte funciară III M 1,00 1,025 1,050 -
15. Conducător carte funciară debutant M 0,850 - - -
16. Arhivar M;G 0,850 0,875 0,900 0,925
17. Aprod G 0,725 0,750 0,775 -

ANEXA Nr. II/7

LABORATOARE DE CRIMINALISTICĂ
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert criminalist gradul I S 3,10 3,20 3,30 3,40
2. Expert criminalist gradul II S 2,90 2,95 3,00 3,05
3. Expert criminalist gradul III S 2,70 2,75 2,80 2,85
4. Asistent criminalist gradul I S 2,50 2,55 2,60 -
5. Asistent criminalist gradul II S 2,35 2,40 2,45 -
6. Asistent criminalist debutant S 2,00 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Tehnician criminalist I M 1,30 1,35 1,40 1,45
8. Tehnician criminalist II M 1,20 1,225 1,25 1,275
9. Tehnician criminalist III M 1,10 1,125 1,15 1,175
10. Tehnician criminalist IV M 1,00 1,025 1,050 1,075
11. Tehnician criminalist debutant M 0,925 - - -
12. Secretar-dactilograf laborator criminalistică I M 1,175 1,20 1,225 1,25
13. Secretar-dactilograf laborator criminalistică II M 1,075 1,10 1,125 1,15
14. Secretar-dactilograf laborator criminalistică III M 1,00 1,025 1,05 -
15. Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutant M 0,85 - - -

ANEXA Nr. III/1

MINISTERE ȘI CELELALTE INSTITUȚII CENTRALE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de execuție de specialitate Modificări (1)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A S 2,30 2,35 2,40 2,45
2. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 2,05 2,10 2,15 2,20
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 1,55 1,60 1,65 1,70
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1,35 1,40 1,45 1,50
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,30 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Referent I A M 1,25 1,30 1,35 -
8. Referent I M 1,125 1,150 1,175 1,20
9. Referent II M 1,025 1,050 1,075 1,10
10. Referent III M 0,925 0,950 0,975 1,00
11. Referent IV M 0,825 0,850 0,875 0,900
12. Referent debutant M 0,80 - - -

*) Se utilizează și pentru salarizarea consilierilor la miniștri în limita a 1-3 posturi și, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizație de conducere prevăzută de lege pentru funcția de "consilier al ministrului".

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile pe grade și trepte
profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații
cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de
deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului
central de specialitate
Modificări (1)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I A S 1,80 1,85 1,90 1,95
2. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I S 1,55 1,60 1,65 1,70
3. Economist, inspector, referent, inginer; gradul II S 1,35 1,40 1,45 1,50
4. Economist, inspector, referent, inginer; gradul III S 1,15 1,20 1,25 1,30
5. Economist, inspector, referent, inginer; debutant S 1,10 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,125 1,15 1,20 -
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,025 1,050 1,075 1,10
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 0,925 0,950 0,975 1,00
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,825 0,850 0,875 0,900
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 0,750 0,775 0,800 -
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,725 - - -
12. Șef cabinet I A*) M;G 1,15 1,20 1,25 -
13. Șef cabinet I M;G 1,025 1,05 1,075 1,10
14. Șef cabinet II M;G 0,925 0,950 0,975 1,00
15. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I A M 1,05 1,10 1,15 -
16. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 0,925 0,950 0,975 1,00
17. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 0,825 0,850 0,875 0,900
18. Stenodactilograf, secretar-dactilograf; debutant M 0,750 - - -
19. Funcționar I M 0,875 0,900 0,925 0,950
20. Funcționar II M 0,775 0,800 0,825 0,850
21. Funcționar debutant M 0,725 - - -
22. Casier, magaziner, arhivar; I M 0,875 0,900 0,925 0,950
23. Casier, magaziner, arhivar; II M;G 0,775 0,800 0,825 0,850
24. Casier, magaziner, arhivar; debutant M;G 0,725 - - -
25. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,725 0,750 0,775 -
26. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II, muncitor necalificat 0,650 0,675 0,700 -
27. Muncitor, I A**) 1,20 1,30 1,40 -
28. Muncitor I 1,050 1,075 1,10 -
29. Muncitor II 0,975 1,00 1,025 -
30. Muncitor III 0,900 0,925 0,950 -
31. Muncitor IV 0,825 0,850 0,875 -
32. Muncitor V 0,750 0,775 0,800 -
33. Muncitor VI 0,675 0,700 0,725 -

*) Se utilizează la funcțiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,00.

**) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea șoferilor de pe autoturismele puse la dispoziția persoanelor care ocupă funcții al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,50.

III. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții diplomatice
1. Ambasador S 3,20 - - -
2. Ministru plenipotențiar S 2,90 - - -
3. Ministru consilier S 2,30 2,40 2,50 2,60
4. Consilier diplomatic, consul general S 2,05 2,10 2,15 2,20
5. Secretar I, consul, interpret relații diplomatice I S 1,80 1,85 1,90 1,95
6. Secretar II, viceconsul, interpret relații diplomatice II S 1,55 1,60 1,65 1,70
7. Secretar III, curier diplomatic I, referent relații I, interpret relații diplomatice III S 1,35 1,40 1,45 1,50
8. Atașat, agent consular, referent relații II, curier diplomatic II, arhivist S 1,30 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 1,25 1,30 1,35 1,40
10. Referent transmitere II M 1,125 1,150 1,175 1,20
11. Referent transmitere III M 1,025 1,05 1,075 1,10
12. Referent debutant M 1,00 - - -

2. Ministerul Finanțelor Modificări (1)

Garda financiară - aparatul central - personal militarizat

Funcția Coeficientul de ierarhizare
Comisar general 4,60
Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 2,80 2,85 2,90 3,00
2. Comisar principal I S 2,50 2,55 2,60 2,70
3. Comisar principal II S 2,20 2,25 2,30 2,35
4. Comisar principal III S 1,90 1,95 2,00 2,05
5. Comisar principal IV S 1,65 1,70 1,75 1,80
6. Comisar debutant S 1,60 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Comisar I A M 1,50 1,55 1,60 -
8. Comisar I M 1,30 1,35 1,40 1,45
9. Comisar II M 1,20 1,225 1,250 1,275
10. Comisar III M 1,10 1,125 1,15 1,175
11. Comisar IV M 1,00 1,025 1,050 1,075
12. Comisar debutant M 0,975 - - -

3. Ministerul Comerțului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții specifice pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2,30 2,40 2,50 2,60
2. Consilier economic S 2,05 2,10 2,15 2,20
3. Secretar economic I S 1,80 1,85 1,90 1,95
4. Secretar economic II S 1,55 1,60 1,65 1,70
5. Secretar economic III S 1,35 1,40 1,45 1,50

4. Ministerul Tineretului și Sportului

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I I.P.3 1,55 1,60 1,65 1,70
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II I.P.3 1,35 1,40 1,45 1,50
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III I.P.3 1,15 1,20 1,25 1,30
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant I.P.3 1,05 - - -

ANEXA Nr. III/2 Modificări (1)

APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI AL
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, AL CELORLALTE CONSILII
LOCALE ȘI AL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 1,90 1,95 2,00 2,05
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 1,65 1,70 1,75 1,80
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 1,45 1,50 1,55 1,60
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 1,25 1,30 1,35 1,40
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 1,20 - - -
6. Conductor arhitect IA, instructor sportiv I A Cond. arh. I.P.3 1,35 1,40 1,45 -
7. Conductor arhitect I, instructor sportiv I Cond. arh. I.P.3 1,175 1,20 1,25 1,30
8. Conductor arhitect II, instructor sportiv II Cond. arh. I.P.3 1,075 1,10 1,125 1,15
9. Conductor arhitect III, instructor sportiv III Cond. arh. I.P.3 0,975 1,00 1,025 1,05
10. Conductor arhitect, instructor sportiv; debutant Cond. arh. I.P.3 0,95 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent, inspector; I A M 1,10 1,15 1,20 1,25
12. Referent, inspector; I M 1,00 1,025 1,05 1,075
13. Referent, inspector; II M 0,90 0,925 0,950 0,975
14. Referent, inspector; III M 0,80 0,825 0,85 0,875
15. Referent, inspector; debutant M 0,75 - - -

II. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Finanțelor

1.1. Garda financiară - personal militarizat

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 2,30 2,35 2,40 2,50
2. Comisar principal I S 2,05 2,10 2,15 2,20
3. Comisar principal II S 1,75 1,80 1,85 1,90
4. Comisar principal III S 1,50 1,55 1,60 1,65
5. Comisar debutant S 1,45 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Comisar I A M 1,40 1,45 1,50 1,55
7. Comisar I M 1,250 1,275 1,30 1,35
8. Comisar II M 1,15 1,175 1,20 1,225
9. Comisar III M 1,05 1,075 1,10 1,125
10. Comisar IV M 0,95 0,975 1,00 1,025
11. Comisar debutant M 0,925 - - -

1.2. Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Casier trezorier I M 1,00 1,025 1,050 1,075
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M 0,90 0,925 0,950 0,975
3. Casier trezorier III; agent fiscal, operator rol, numărător bani; II M;G 0,80 0,825 0,850 0,875
4. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M;G 0,75 - - -

III. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile pe grade și trepte
profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu
publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire
din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor județene și al
municipiului București, al celorlalte consilii locale și unităților
teritoriale de specialitate ale administrației publice

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I A S 1,60 1,65 1,70 1,80
2. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I S 1,40 1,45 1,50 1,55
3. Economist, inginer, inspector, referent; gradul II S 1,20 1,25 1,30 1,35
4. Economist, inginer, inspector, referent; gradul III S 1,075 1,10 1,125 1,15
5. Economist, inginer, inspector, referent; debutant S 1,05 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,125 1,15 1,20 -
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,025 1,050 1,075 1,10
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 0,925 0,95 0,975 1,00
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,825 0,850 0,875 0,90
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 0,750 0,775 0,800 -
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,725 - - -
12. Șef cabinet I A*) M 1,00 1,025 1,050 1,075
13. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 0,90 0,925 0,950 0,975
14. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 0,800 0,825 0,850 0,875
15. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 0,750 - - -
16. Funcționar I M 0,875 0,90 0,925 0,95
17. Funcționar II M 0,775 0,80 0,825 0,85
18. Funcționar debutant M 0,725 - - -
19. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; I M 0,875 0,90 0,925 0,95
20. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; II M;G 0,775 0,80 0,825 0,85
21. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; debutant M;G 0,725 - - -
22. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,725 0,750 0,775 -
23. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,65 0,675 0,70 -
24. Muncitor I 1,05 1,075 1,10 -
25. Muncitor II 0,975 1,00 1,025 -
26. Muncitor III 0,90 0,925 0,950 -
27. Muncitor IV 0,825 0,850 0,875 -
28. Muncitor V 0,750 0,775 0,80 -
29. Muncitor VI 0,675 0,700 0,725 -
30. Muncitor necalificat 0,65 0,675 0,70 -

*) Se utilizează la funcțiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,25.

ANEXA Nr. III/3

SERVICII DE CONTENCIOS
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Consilier juridic gradul I A S 2,30 2,35 2,40 2,45
2. Consilier juridic gradul I S 2,05 2,10 2,15 2,20
3. Consilier juridic gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95
4. Consilier juridic gradul III S 1,55 1,60 1,65 1,70
5. Consilier juridic gradul IV S 1,35 1,40 1,45 1,50
6. Consilier juridic debutant S 1,30 - - -

ANEXA Nr. IV/1

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
pentru unele funcții specifice apărării naționale, siguranței
naționale și ordinii publice (structuri militare)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare*)
1. Șeful Statului Major General (general de armată) S
Academia Militară
5,60**)
2. Comandant de armată (general de armată) Șef direcție S
Academia Militară
5,10**)
3. Comandant corp armată Șef direcție (general-colonel) S
Academia Militară
4,70**)
4. Comandant brigadă (general-maior) S
Academia Militară
3,41
5. Comandant batalion (colonel) S
Academia Militară
3,03
6. Comandant companie (căpitan) M
Școala militară
2,08
7. Comandant pluton (locotenent) M
Școala militară
1,75
8. Șef depozit (sergent-major) M
Școala
9. Comandant subunitate (militar angajat pe bază de contract) militară
M
1,50 0,95

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind: solda de funcție și solda de grad la nivel maxim.

**) Inclusiv indemnizația de comandă.

ANEXA Nr. IV/2

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
pentru unele funcții specifice ordinii publice - Poliția

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare*)
1. Șef al Inspectoratului General al Poliției (general de armată) S 5,32**)
2. Șef direcție generală, director general al Poliției municipiului București (general-colonel) S 4,70**)
3. Șef direcție (brigadă) din Inspectoratul General al Poliției (general-locotenent) S 3,69
4. Șef inspectorat de poliție, șef direcție din Poliția municipiului București (general-locotenent) S 3,67
5. Comandant brigadă din Poliția municipiului București (general-maior) S 3,46
6. Șef poliție municipiu (colonel) S 3,38
7. Comandant brigadă din Inspectoratul de poliție județean (general-maior) S 3,39
8. Șef poliție oraș (colonel) S 3,13
9. Șef post poliție comunală, subofițer sectorist, subofițer operativ, agent de circulație (sergent-major) M 1,66
10. Ajutor șef de post, agent de ordine, subofițer pază (sergent-major) M 1,61

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind: solda de funcție și solda de grad la nivel maxim.

**) Inclusiv indemnizația de comandă.

ANEXA Nr. V/1

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile didactice din învățământ

A. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile didactice
din învățământul superior

a) Funcții didactice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani peste 30 ani
1. Profesor universitar S - - - 2,45 2,55 2,65 2,75 2,90
2. Conferențiar universitar S - - 1,95 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
3. Șef de lucrări (lector universitar) S - 1,65 1,75 1,80 1,85 1,95 2,05 -
4. Asistent universitar S 1,30 1,35 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65 -
5. Preparator S 1,20 1,30*) 1,35*) - - - - -

*) Pentru preparatorii din domeniul medical.

B. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile didactice din
învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal
și de maiștri

a) Funcții didactice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani peste 25 ani
1. Profesor S
- cu grad didactic I - - 1,65 1,75 1,80 1,85 1,95 2,05
- cu grad didactic II - 1,30 1,325 1,35 1,40 1,45 1,50 1,60
- definitiv - 1,125 1,15 1,175 1,20 1,225 1,25 1,30
- debutant 1,10 - - - - - - -
2. Profesor I.P. 3
- cu grad didactic I - - 1,30 1,35 1,40 1,45 1,55 1,65
- cu grad didactic II - 1,125 1,15 1,175 1,20 1,25 1,30 1,40
- definitiv - 1,05 1,075 1,10 1,125 1,15 1,20 1,25
- debutant 1,025 - - - - - - -
3. Institutor I S
- cu grad didactic I - - 1,30 1,35 1,40 1,45 1,55 1,65
- cu grad didactic II - 1,125 1,15 1,175 1,20 1,25 1,30 1,40
- definitiv - 1,05 1,075 1,10 1,125 1,15 1,20 1,25
- debutant 1,025 - - - - - - -
4. Institutor II I.P. 3
- cu grad didactic I - - 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,60
- cu grad didactic II - 1,10 1,125 1,15 1,175 1,20 1,25 1,35
- definitiv - 1,025 1,05 1,075 1,10 1,125 1,175 1,225
- debutant 1,00 - - - - - - -
5. Învățător, educatoare, educator, maistru-instructor M
- cu grad didactic I - - 1,20 1,25 1,30 1,35 1,45 1,55
- cu grad didactic II - 1,075 1,10 1,125 1,15 1,175 1,20 1,30
- definitiv - 1,00 1,025 1,05 1,075 1,10 1,15 1,20
- debutant 0,975 - - - - - - -
6. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate M 0,875 0,900 0,925 0,95 0,975 1,00 1,025 1,050

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile ajutătoare din
instituțiile de învățământ
Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe trepte profesionale
a) Funcții didactice ajutătoare
1. Șef atelier școală I M 1,125 1,15 1,175 1,20
2. Șef atelier școală II M 1,025 1,05 1,075 1,10
3. Șef atelier școală III M 0,925 0,95 0,975 1,00
4. Laborant, pedagog școlar, instructor; I M 0,900 0,925 0,95 0,975
5. Laborant, pedagog școlar, instructor; II M 0,80 0,825 0,850 0,875
6. Laborant debutant M 0,775 - - -
7. Pedagog școlar G 0,800 0,825 0,850 0,875
8. Pedagog școlar debutant G 0,775 - - -
b) Alte funcții ajutătoare
9. Model I M 0,875 0,90 0,925 0,95
10. Model II M; G 0,775 0,800 0,825 0,850
11. Model debutant M; G 0,75 - - -
12. Supraveghetor noapte G 0,800 0,825 0,850 0,875
13. Supraveghetor noapte debutant G 0,775 - - -

III. Coeficienți de ierarhizare pentru alte funcții specifice
din instituțiile de învățământ
Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar I S 1,40 1,45 1,50 1,55
2. Secretar II S 1,225 1,250 1,30 1,350
3. Secretar III S 1,125 1,15 1,175 1,20
4. Secretar IV S 1,00 1,025 1,050 -
5. Secretar debutant S 0,975 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Secretar I M 1,025 1,050 1,075 1,10
7. Secretar II M 0,925 0,95 0,975 1,00
8. Secretar III M 0,825 0,850 0,875 0,900
9. Secretar debutant M 0,800 - - -

NOTĂ:

1. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice din unitățile de învățământ se majorează, începând cu luna aprilie 1995, cu coeficientul de 0,6 pentru funcțiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 1 și 2 și cu coeficientul de 0,4 pentru funcțiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 3-5 și în anexa nr. V/1 lit. B nr. crt. 1-5.

2. Coeficientul de ierarhizare a salariilor pentru funcțiile prevăzute la anexa nr. V/1 pct. I lit. B nr. crt. 6 se majorează cu 0,2.

3. Absolvenții de învățământ superior pedagogic de 3 ani, încadrați pe funcțiile prevăzute la pct. III nr. crt. 1-5, vor avea coeficienții de ierarhizare, pe gradații, mai mici cu 0,05 față de coeficienții de ierarhizare stabiliți pentru studii superioare.

ANEXA Nr. V/1A Modificări (1)

I. UNITĂȚI DE PERFECȚIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant I A S 1,95 2,05 2,15 2,25
2. Expert-consultant I S 1,65 1,70 1,75 1,80
3. Expert-consultant II S 1,45 1,50 1,55 1,60

II. UNITĂȚI DE PERFECȚIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE
MEDIE ȘI CENTRE DE CALIFICARE ȘI RECALIFICARE
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 1,45 1,50 1,55 1,60
2. Expert gradul II S 1,25 1,30 1,35 1,40
3. Expert gradul III S 1,10 1,125 1,15 1,20
4. Expert debutant S 1,05 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 1,125 1,15 1,20 1,25
6. Instructor II M 0,975 1,00 1,025 1,05
7. Instructor III M 0,900 0,925 0,950 -
8. Instructor debutant M 0,875 - - -

ANEXA Nr. V/2 Modificări (1)

I. UNITĂȚI SANITARE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALTELE DECÂT CELE CLINICE

A. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul de specialitate
medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45
2. Medic specialist S 1,55 1,60 1,65 1,70 1,80 1,90
3. Medic rezident anul II-VII S 1,275 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
4. Medic rezident anul I S 1,25 - - - - -
5. Medic S 1,25 1,30 1,35 1,45 1,55 1,65
6. Medic debutant S 1,20 - - - - -
7. Farmacist primar S 1,55 1,60 1,65 1,70 1,80 1,90
8. Farmacist specialist S 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50
9. Farmacist rezident anul II-III S 1,15 1,20 - - - -
10. Farmacist rezident anul I S 1,10 - - - - -
11. Farmacist S 1,125 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40
12. Farmacist debutant S 1,05 - - - - -
13. Dentist principal I. sup. 3 ani 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,45
14. Dentist I. sup. 3 ani 1,00 1,025 1,05 1,075 1,10 1,125
15. Dentist debutant I. sup. 3 ani 0,95 - - - - -
16. Asistent medical principal M 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30
17. Asistent medical M 0,875 0,90 0,925 0,95 0,975 1,00
18. Asistent medical debutant M 0,85 - - - - -
19. Tehnician dentar principal M 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35
20. Tehnician dentar M 0,90 0,925 0,95 0,975 1,00 1,05
21. Tehnician dentar debutant M 0,875 - - - - -
22. Soră medicală principală M 1,00 1,025 1,05 1,10 1,15 1,20
23. Soră medicală M 0,85 0,875 0,90 0,925 0,95 0,975
24. Soră medicală debutantă M 0,825 - - - - -
B. Personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
25. Biolog, biochimist, chimist; principal S 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
26. Biolog, biochimist, chimist; specialist S 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40
27. Biolog, biochimist, chimist S 1,075 1,10 1,125 - - -
28. Biolog, biochimist, chimist; debutant S 1,05 - - - - -
29. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician; principal S 1,30 1,35 1,40 1,45 1,55 1,65
30. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician S 1,025 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25
31. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician; debutant S 1,00 - - - - -
32. Profesor C.F.M. principal I. sup. 3 ani 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,45
33. Profesor C.F.M. I. sup. 3 ani 1,00 1,025 1,05 1,075 1,10 1,125
34. Profesor C.F.M. debutant I. sup. 3 ani 0,95 - - - - -
C. Personal auxiliar sanitar
35. Infirmieră, agent D.D.D. G 0,75 0,775 0,80 0,825 0,85 0,875
36. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 0,725 - - - - -
37. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 0,70 0,725 0,75 0,775 0,80 -
38. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutant G 0,675 - - - - -
39. Șofer autosanitară I 1,05 1,075 1,10 1,125 - -
40. Șofer autosanitară II 0,95 0,975 1,00 1,025 - -
41. Șofer autosanitară III 0,85 0,875 0,90 0,925 - -

II. UNITĂȚI CLINICE, INSTITUTE ȘI CENTRE MEDICALE

A. Coeficienți de ierarhizare pentru personalul de
specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4 5 6
1. Medic primar S 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,90
2. Medic specialist S 1,75 1,80 1,85 1,90 2,00 2,10
3. Farmacist primar S 1,70 1,75 1,80 1,85 1,95 2,05
4. Farmacist specialist S 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60
5. Asistent medical principal M 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40
6. Asistent medical M 1,00 1,025 1,05 1,075 1,10 1,125
7. Asistent medical debutant M 0,95 - - - - -
8. Soră medicală principală M 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35
9. Soră medicală M 0,95 0,975 1,00 1,025 1,05 1,075
10. Soră medicală debutantă M 0,925 - - - - -
B. Coeficienți de ierarhiz are pentru personalul de specialitate din compartimentel e paraclinice medico-sanitare
11. Biolog, biochimist, chimist; principal S 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80
12. Biolog, biochimist, chimist; specialist S 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician; principal S 1,375 1,40 1,45 1,55 1,65 1,75
14. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician S 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35
15. Profesor C.F.M. principal I. sup. 3 ani 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55
16. Profesor C.F.M. I. sup. 3 ani 1,05 1,075 1,10 1,125 1,175 1,225

ANEXA Nr. V/3 Modificări (1)

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate
din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific principal gradul I S 2,45 2,60 2,75 2,90
2. Cercetător științific principal gradul II S 1,95 2,05 2,15 2,25
3. Cercetător științific principal gradul III S 1,65 1,70 1,75 1,80
4. Cercetător științific S 1,30 1,35 1,40 1,45
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5. Asistent de cercetare științifică S 1,125 1,15 1,20 1,25
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,10 - - -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I M 1,10 1,125 1,15 1,20
8. Asistent II M 1,00 1,025 1,05 1,075
9. Asistent III M 0,90 0,925 0,95 0,975
10. Asistent IV M 0,80 0,825 0,85 0,875
11. Asistent stagiar M 0,775 - - -

II. Coeficienți de ierarhizare
pentru funcții de specialitate din proiectare

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 1,90 1,95 2,00 2,05
2. Proiectant gradul II S 1,65 1,70 1,75 1,80
3. Proiectant gradul III S 1,30 1,35 1,40 1,45
4. Proiectant gradul IV S 1,125 1,15 1,20 1,25
5. Proiectant debutant S 1,10 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Tehnician proiectant I M 1,05 1,075 1,10 1,125
7. Tehnician proiectant II M 0,95 0,975 1,00 1,025
8. Tehnician proiectant III M 0,85 0,875 0,90 0,925
9. Tehnician proiectant IV M 0,750 0,775 0,80 0,825
10. Tehnician proiectant debutant M 0,725 - - -

ANEXA Nr. V/4 Modificări (1)

UNITĂȚI DE INFORMATICĂ
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; I A S 2,05 2,15 2,25 2,35
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 1,85 1,90 1,95 2,00
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 1,65 1,70 1,75 1,80
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 1,30 1,35 1,40 1,45
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 1,125 1,15 1,20 1,25
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 1,10 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Analist (programator) ajutor I A M 1,15 1,20 1,25 -
8. Analist (programator) ajutor I M 1,05 1,075 1,10 1,125
9. Analist (programator) ajutor II M 0,95 0,975 1,00 1,025
10. Analist (programator) ajutor III M 0,85 0,875 0,90 0,925
11. Analist (programator) ajutor IV M 0,75 0,775 0,80 0,825
12. Analist (programator) ajutor debutant M 0,725 - - -
13. Operator, controlor date; I M 1,025 1,05 1,075 1,10
14. Operator, controlor date; II M 0,925 0,95 0,975 1,00
15. Operator, controlor date; III M 0,825 0,85 0,875 0,90
16. Operator, controlor date; IV M 0,725 0,750 0,775 0,80
17. Operator, controlor date; debutant M 0,700 - - -

ANEXA Nr. V/5 Modificări (1)

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate din
unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor, scenograf, consultant artistic, coregraf, artist instrumentist S
gradul I 2,05 2,15 2,25 2,35
gradul II 1,70 1,75 1,85 1,95
gradul III 1,50 1,55 1,60 1,65
gradul IV 1,30 1,35 1,40 1,45
gradul V 1,10 1,15 1,20 1,25
debutant 1,05 - - -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru S
gradul I 1,95 2,05 2,15 2,25
gradul II 1,65 1,70 1,80 1,85
gradul III 1,45 1,50 1,55 1,60
3. Dirijor cor, instrumentist, șef orchestră, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă S
gradul I 1,85 1,90 1,95 2,05
gradul II 1,65 1,70 1,75 1,80
gradul III 1,45 1,50 1,55 1,60
gradul IV 1,25 1,30 1,35 1,40
gradul V 1,05 1,10 1,15 1,20
debutant 1,00 - - -
4. Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine S
gradul I 1,55 1,60 1,70 1,80
gradul II 1,35 1,40 1,45 1,50
gradul III 1,15 1,20 1,25 1,30
gradul IV 1,00 1,025 1,05 1,10
debutant 0,975 - - -
5. Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet
gradul I 1,25 1,30 1,35 1,40
gradul II 1,05 1,10 1,15 1,20
gradul III 0,925 0,95 0,975 1,00
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă
gradul I 1,10 1,125 1,15 1,20
gradul II 1,00 1,025 1,05 1,075
gradul III 0,90 0,925 0,95 0,975
debutant 0,875 - - -
7. Maestru artist circ, artist circ
gradul I 1,65 1,75 1,85 1,95
gradul II 1,45 1,50 1,55 1,60
gradul III 1,25 1,30 1,35 1,40
gradul IV 1,05 1,10 1,15 1,20
gradul V 0,95 0,975 1,00 1,025
gradul VI 0,85 0,875 0,90 0,925
debutant 0,825 - - -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine
gradul I 1,075 1,10 1,125 1,15
gradul II 0,975 1,00 1,025 1,05
gradul III 0,875 0,90 0,925 0,95
gradul IV 0,80 0,825 0,85 -
debutant 0,775 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Regizor scenă (culise), secretar platou M
treapta I 1,025 1,05 1,10 1,15
treapta II 0,925 0,95 0,975 1,00
treapta III 0,825 0,85 0,875 0,90
debutant 0,80 - - -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator; treapta I debutant M;G 0,725 0,750 0,775 0,800
0,650 - - -

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate din
presă, edituri, informare documentară, muzee, biblioteci, case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
11. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate S
gradul I 1,65 1,75 1,85 1,95
gradul II 1,45 1,50 1,55 1,60
gradul III 1,25 1,30 1,35 1,40
gradul IV 1,05 1,10 1,15 1,20
debutant 1,025 - - -
12. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local) S
gradul I 1,50 1,55 1,60 1,65
gradul II 1,30 1,35 1,40 1,45
gradul III 1,10 1,15 1,20 1,25
gradul IV 0,975 1,00 1,025 1,05
debutant 0,950 - - -
13. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar S
gradul I A 1,80 1,85 1,90 1,95
gradul I 1,45 1,55 1,65 1,75
gradul II 1,25 1,30 1,35 1,40
gradul III 1,05 1,10 1,15 1,20
debutant 1,025 - - -
14. Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor S
gradul I 1,50 1,55 1,60 1,65
gradul II 1,30 1,35 1,40 1,45
gradul III 1,125 1,15 1,20 1,25
gradul IV 1,05 1,075 1,10 -
debutant 1,025 - - -
15. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor I.P. 3
gradul I 1,35 1,40 1,50 1,60
gradul II 1,15 1,20 1,25 1,30
gradul III 1,00 1,025 1,05 1,10
debutant 0,975 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
16. Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală M
treapta I 1,10 1,15 1,20 1,25
treapta II 1,00 1,025 1,05 1,075
treapta III 0,90 0,925 0,95 0,975
treapta IV 0,80 0,825 0,85 0,875
debutant 0,775 - - -
17. Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor M
treapta I A 1,175 1,20 1,25 -
treapta I 1,075 1,10 1,125 1,15
treapta II 0,975 1,00 1,025 1,05
treapta III 0,875 0,90 0,925 0,95
treapta IV 0,775 0,80 0,825 0,85
debutant 0,750 - - -
18. Laborant foto, retușor foto, fotograf M;G
treapta I 1,00 1,025 1,050 1,075
treapta II 0,90 0,925 0,950 0,975
treapta III 0,80 0,825 0,850 0,875
treapta IV 0,70 0,725 0,75 0,775
debutant 0,675 - - -
19. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G
treapta I 0,775 0,80 0,825 0,850
debutant 0,70 - - -

ANEXA Nr. V/6 Modificări (1)

UNITĂȚI SPORTIVE

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național; gradul I A 1,90 1,95 2,00 2,10
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național, expert sportiv; gradul I 1,65 1,70 1,75 1,85
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național, referent sportiv; gradul II 1,40 1,45 1,50 1,55
4. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național; gradul III, instructor sportiv gradul I 1,20 1,25 1,30 1,35
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 1,05 1,075 1,10 1,15
6. Secretar federație, antrenor federal; gradul V, instructor sportiv gradul III 0,95 0,975 1,00 1,025
7. Instructor sportiv debutant 0,925 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
8. Instructor sportiv I, referent I 0,925 0,950 0,975 1,00
9. Instructor sportiv II, referent II 0,825 0,850 0,875 0,900
10. Instructor sportiv III, referent III 0,725 0,750 0,775 0,800
11. Instructor sportiv debutant 0,700 - - -

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de specialitate din
alte unități sportive

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe categorii de clasificare
1. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 1,40 1,45 1,50 1,55
2. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 1,20 1,25 1,30 1,35
3. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 1,05 1,075 1,10 1,15
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 0,95 0,975 1,00 1,025
5. Antrenor categoria V, referent sportiv gradul V 0,850 0,875 0,900 0,925
6. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 0,825 - - -

ANEXA Nr. V/7 Modificări (1)

UNITĂȚI VAMALE
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Controlor general specialist S 1,75 1,85 1,95 2,05
2. Controlor general S 1,55 1,60 1,65 1,70
3. Controlor vamal gradul I S 1,35 1,40 1,45 1,50
4. Controlor vamal gradul II S 1,15 1,20 1,25 1,30
5. Controlor vamal debutant S 1,10 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Controlor vamal I M 1,075 1,10 1,15 1,20
7. Controlor vamal II M 0,975 1,00 1,025 1,050
8. Controlor vamal III M 0,875 0,900 0,925 0,950
9. Controlor vamal IV M 0,775 0,800 0,825 0,850
10. Controlor vamal debutant M 0,750 - - -

ANEXA Nr. V/8 Modificări (1)

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Comandant instructor S 1,55 1,60 1,65 1,70
2. Șef mecanic instructor S 1,55 1,60 1,65 1,70
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 1,60 1,65 1,70 1,75
4. Șef mecanic S 1,55 1,60 1,65 1,70
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 1,35 1,40 1,45 1,50
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician; II S 1,15 1,20 1,25 1,30
7. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician; III S 0,975 1,00 1,05 1,10
8. Ofițer aspirant S 0,950 - - -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
9. Căpitan dragor M 1,25 1,30 1,35 1,40
10. Căpitan M 1,20 1,25 1,30 1,35
11. Șef mecanic M 1,10 1,15 1,20 1,25
12. Dragor șef M 1,10 1,15 1,20 1,25
13. Ofițer punte M 0,975 1,00 1,05 1,10
14. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 0,950 0,975 1,00 1,05
15. Dragor M 0,850 0,875 0,900 0,925
16. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 0,825 - - -
c) Funcții de execuție comune pe nave
17. Șef stație RTG M 0,975 1,00 1,05 1,10
18. Ofițer RTG I M 0,975 1,00 1,05 -
19. Ofițer RTG II M 0,875 0,900 0,925 0,950
20. Șef echipaj 0,950 0,975 1,00 -
21. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 0,875 0,90 0,925 -
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 0,80 0,825 0,850 -
23. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 0,775 - - -
24. Scafandru autonom 1,125 1,150 1,175 -
25. Scafandru greu 1,00 1,05 1,10 -
26. Scafandru debutant 0,95 - - -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
27. Căpitan de port specialist S 1,60 1,65 1,70 1,75
28. Căpitan de port gradul I S 1,35 1,40 1,45 1,50
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
29. Căpitan de port gradul II M 1,15 1,20 1,25 1,30
30. Ofițer de port gradul I M 0,975 1,00 1,05 1,10
31. Ofițer de port gradul II M 0,875 0,900 0,925 0,950
32. Ofițer de port debutant M 0,85 - - -

ANEXA Nr. V/9 Modificări (1)

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL
SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU
CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
CARANTINĂ FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE
DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE
JUDEȚENE, CENTRULUI NAȚIONAL DE REPRODUCȚIE ȘI SELECȚIE A ANIMALELOR

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar S 1,75 1,85 1,95 2,05
2. Inginer, meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 1,70 1,75 1,80 1,85
3. Medic veterinar, inginer, meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1,50 1,55 1,60 1,65
4. Medic veterinar, inginer, meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1,30 1,35 1,40 1,45
5. Medic veterinar, inginer, meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1,10 1,15 1,20 1,25
6. Medic veterinar, inginer, meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 1,05 - - -
7. Subinginer I Sing. 1,20 1,25 1,30 1,35
8. Subinginer II Sing. 1,075 1,10 1,125 1,15
9. Subinginer III Sing. 0,975 1,00 1,025 1,05
10. Subinginer debutant Sing. 0,950 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Asistent veterinar I, tehnician veterinar (hidrolog) I A, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I A M 1,15 1,20 1,25 1,30
12. Asistent veterinar II, tehnician veterinar (hidrolog) I, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I M 0,975 1,00 1,05 1,10
13. Asistent veterinar III, tehnician veterinar (hidrolog) II, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) II M 0,875 0,90 0,925 0,950
14. Asistent veterinar IV, tehnician veterinar (hidrolog) III, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) III M 0,775 0,80 0,825 0,850
15. Asistent veterinar, tehnician veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 0,750 - - -
16. Agent veterinar I Șc. prof. 0,825 0,850 0,875 0,900
17. Agent veterinar II Șc. prof. 0,725 0,750 0,775 0,800
18. Agent veterinar debutant Șc. prof. 0,700 - - -

ANEXA Nr. V/9 A Modificări (1)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul I A S 1,70 1,75 1,80 1,85
2. Inginer cadastru gradul I S 1,50 1,55 1,60 1,65
3. Inginer cadastru gradul II S 1,30 1,35 1,40 1,45
4. Inginer cadastru gradul III S 1,10 1,15 1,20 1,25
5. Inginer cadastru debutant S 1,05 - - -
6. Subinginer cadastru I Sing. 1,25 1,30 1,35 1,40
7. Subinginer cadastru II Sing. 1,10 1,125 1,15 1,20
8. Subinginer cadastru III Sing. 1,00 1,025 1,050 1,075
9. Subinginer cadastru debutant Sing. 0,95 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru I A M 1,15 1,20 1,25 1,30
11. Tehnician cadastru I M 0,975 1,00 1,05 1,10
12. Tehnician cadastru II M 0,875 0,90 0,925 0,95
13. Tehnician cadastru III M 0,775 0,80 0,825 0,850
14. Tehnician cadastru debutant M 0,750 - - -
15. Operator cadastru I M; G 0,825 0,850 0,875 0,900
16. Operator cadastru II M; G 0,725 0,750 0,775 0,800
17. Operator cadastru debutant M; G 0,700 - - -

ANEXA Nr. V/9 B Modificări (1)

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 1,70 1,75 1,80 1,85
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 1,50 1,55 1,60 1,65
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 1,30 1,35 1,40 1,45
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 1,10 1,15 1,20 1,25
5. Inspector, inginer*); debutant S 1,05 - - -
6. Subinginer I Sing. 1,20 1,25 1,30 1,35
7. Subinginer II Sing. 1,075 1,10 1,125 1,15
8. Subinginer III Sing. 0,975 1,00 1,025 1,05
9. Subinginer debutant Sing. 0,950 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 1,15 1,20 1,25 1,30
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 0,975 1,00 1,05 1,10
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 0,875 0,90 0,925 0,950
13. Tehnician, observator condiții mediu; III**) M 0,775 0,80 0,825 0,850
14. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 0,750 - - -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

ANEXA Nr. V/10 Modificări (1)

ALTE INSTITUȚII (UNITĂȚI) DE SUBORDONARE CENTRALĂ DECÂT CELE
PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1 - V/9

Coeficienți de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I S 1,80 1,85 1,90 1,95
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 1,55 1,60 1,65 1,70
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 1,35 1,40 1,45 1,50
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 1,15 1,20 1,25 1,30
5. Referent, inspector; debutant S 1,10 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Referent I M 1,075 1,10 1,125 1,150
7. Referent II M 0,975 1,00 1,025 1,050
8. Referent III M 0,875 0,900 0,925 0,950
9. Referent IV M 0,775 0,80 0,825 0,85
10. Referent debutant M 0,75 - - -

ANEXA Nr. V/10 A Modificări (1)

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 1,75 1,80 1,85 1,90
clasa a II-a 1,50 1,55 1,60 1,65
clasa a III-a 1,30 1,35 1,40 1,45
clasa a IV-a 1,10 1,15 1,20 1,25
clasa a V-a 1,05 - - -

2. Personal tehnic aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Inginer de aviație S
clasa I 1,75 1,80 1,85 1,90
clasa a II-a 1,50 1,55 1,60 1,65
clasa a III-a 1,30 1,35 1,40 1,45
clasa a IV-a 1,10 1,15 1,20 1,25
debutant 1,05 - - -
b) Funcții de execuție pe clase profesionale
2. Tehnician de aviație M
clasa I 1,15 1,20 1,25 1,30
clasa a II-a 0,975 1,00 1,05 1,10
clasa a III-a 0,875 0,900 0,925 0,950
clasa a IV-a 0,800 0,825 0,850 -
debutant 0,775 - - -
3. Mecanic de aviație Șc. tehnică de aviație sau echivalentă
clasa I 1,25 1,30 1,35 -
clasa a II-a 1,05 1,075 1,10 -
clasa a III-a 0,950 0,975 1,00 -
clasa a IV-a 0,850 0,875 0,900 -
debutant 0,825 - - -
4. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.) M Șc. prof.
clasa I 1,05 1,075 1,10 -
clasa a II-a 0,975 1,00 1,025 -
clasa a III-a 0,900 0,925 0,950 -
clasa a IV-a 0,825 0,850 0,875 -
debutant 0,800 - - -
5. Maistru de aviație Șc. maiștri aviație
clasa I 1,30 1,35 1,40 1,45
clasa a II-a 1,10 1,15 1,20 1,25
clasa a III-a 0,950 0,975 1,00 -

3. Personal operativ aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade pr ofesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 1,75 1,80 1,85 1,90
II 1,50 1,55 1,60 1,65
III 1,30 1,35 1,40 1,45
IV 1,10 1,15 1,20 1,25
debutant 1,05 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte pr ofesionale
2. Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 0,925 0,95 0,975 1,00
II 0,825 0,850 0,875 0,90
debutant 0,775 - - -
3. Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 1,15 1,20 1,25 -
II 1,05 1,075 1,10 -
III 0,95 0,975 1,00 -
4. Controlor trafic operațiuni auxiliare M + curs de calificare
I 1,050 1,075 1,10 1,125
II 0,925 0,950 0,975 1,00
III 0,825 0,850 0,875 0,900
debutant 0,775 - - -

ANEXA Nr. V/11 Modificări (1)

I. ALTE UNITĂȚI BUGETARE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10,
PRECUM ȘI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
INVESTIȚII, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
SĂNĂTATE, CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, CULTURĂ, SPORT ȘI CELELALTE UNITĂȚI
CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer, economist; specialist I A S 1,60 1,65 1,70 1,80
2. Inginer, economist, referent; gradul I S 1,30 1,350 1,40 1,45
3. Inginer, economist, referent; gradul II S 1,175 1,20 1,225 1,250
4. Inginer, economist, referent; gradul III S 1,075 1,10 1,125 1,15
5. Inginer, economist, referent; debutant S 1,05 - - -
6. Subinginer I, conductor arhitect I, Sing.
arhivist I I. P. 3 1,20 1,25 1,30 1,35
7. Subinginer II, conductor arhitect II, Sing.
arhivist II I. P. 3 1,075 1,10 1,125 1,15
8. Subinginer III, conductor arhitect III, Sing.
arhivist III I. P. 3 0,975 1,00 1,025 1,05
9. Subinginer, conductor arhitect, arhivist; Sing.
debutant I. P. 3 0,95 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent
I A M 1,075 1,10 1,15 1,20
I M 0,975 1,00 1,025 1,050
II M 0,875 0,90 0,925 0,950
III M 0,775 0,80 0,825 0,850
debutant M 0,725 - - -
11. Gospodar-armurier I M 1,050 1,075 1,100 1,150
II M 0,950 0,975 1,00 1,025
12. Gardian public I II M M 1,025 0,925 1,050 0,950 1,075 0,975 1,125 1,00

II. SERVICII DE CONTENCIOS

Coeficienți de ierarhizare pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier juridic S
gradul I A 1,50 1,60 1,70 1,80
I 1,30 1,35 1,40 1,45
II 1,175 1,20 1,225 1,250
III 1,075 1,10 1,125 1,150
debutant 1,05 - - -

III. COEFICIENȚI DE IERARHIZARE PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA
DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII
ȘI DE DESERVIRE DIN UNITĂȚILE PENTRU CARE COEFICIENȚII DE
IERARHIZARE DE BAZĂ ALE FUNCȚIILOR DE SPECIALITATE SUNT PREVĂZUȚI
ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Administrator
I M 1,050 1,075 1,100 1,15
II M 0,950 0,975 1,00 1,025
III M 0,850 0,875 0,900 0,925
2. Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf
I M 0,825 0,850 0,875 0,900
II M 0,725 0,750 0,775 0,800
debutant M 0,700 - - -
3. Funcționar
I M 0,925 0,950 0,975 1,00
II M 0,825 0,850 0,875 0,900
III M 0,725 0,750 0,775 0,800
debutant M 0,700 - - -
4. Casier, șef depozit, magaziner, arhivar; I M 0,925 0,950 0,975 1,00
5. Casier, șef depozit, magaziner, arhivar; II M; G 0,825 0,850 0,875 0,900
6. Casier, magaziner, arhivar; III M; G 0,725 0,750 0,775 0,800
7. Casier, magaziner, arhivar; debutant M; G 0,700 - - -
8. Șef formație pază pompieri 0,850 0,875 0,900 -
9. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,725 0,750 0,775 -
10. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,650 0,675 0,700 -
11. Maistru I 1,075 1,100 1,150 1,175
12. Maistru II 0,975 1,00 1,025 1,050
13. Maistru III 0,875 0,900 0,925 0,950
14. Muncitor I 1,05 1,075 1,10 -
II 0,975 1,00 1,025 -
III 0,900 0,925 0,950 -
IV 0,825 0,850 0,875 -
V 0,750 0,775 0,800 -
VI 0,675 0,700 0,725 -
15. Muncitor necalificat 0,650 0,675 0,700 -

ANEXA Nr. VI

TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru
luna octombrie 1994

Venit lunar impozabil
- lei -
Impozit lunar
- lei -
până la 7.400 lei 5%
7.401 - 8.100 lei 370+ 8% pentru ceea ce depășește 7.400 lei
8.101 - 10.900 lei 426+14% pentru ceea ce depășește 8.100 lei
10.901 - 18.500 lei 818+17% pentru ceea ce depășește 10.900 lei
18.501 - 30.200 lei 2.110+18% pentru ceea ce depășește 18.500 lei
30.201 - 45.200 lei 4.216+19% pentru ceea ce depășește 30.200 lei
45.201 - 76.300 lei 7.066+20% pentru ceea ce depășește 45.200 lei
76.301 - 106.400 lei 13.286+21% pentru ceea ce depășește 76.300 lei
106.401 - 151.200 lei 19.607+22% pentru ceea ce depășește 106.400 lei
151.201 - 226.800 lei 29.463+25% pentru ceea ce depășește 151.200 lei
226.801 - 303.100 lei 48.363+28% pentru ceea ce depășește 226.800 lei
303.101 - 378.300 lei 69.727+32% pentru ceea ce depășește 303.100 lei
378.301 - 433.200 lei 93.791+36% pentru ceea ce depășește 378.300 lei
peste 433.200 lei 113.555+40% pentru ceea ce depășește 433.200 lei

Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabilește la 21.100 lei, iar suma de la alin. 2 al art. 7 din această lege este de 826.600 lei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...