Guvernul României

Ordonanța nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanțării proiectului Piața de gros București, semnat la București la 9 iunie 1994

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 23 august 1994.

În vigoare de la 23 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanțării proiectului "Piața de gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994.

Art. 2. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, beneficiari, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele inițial convenite între părți.

Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

Art. 3. -

Prin bugetele de stat anuale din perioada realizării investiției, anii 1995-1997, se vor asigura, pentru Fondul Proprietății de Stat, eșalonat, resursele financiare, în limita sumei de 16 miliarde lei, în vederea plății dobânzilor și comisioanelor datorate de către Societatea Comercială "Piața de Gros" - S.A. București, în calitate de subîmprumutat, Ministerului Finanțelor, în cadrul împrumutului extern contractat, precum și pentru cofinanțarea parțială a costurilor locale la proiectul "Piața de gros" București. Modificări (1)

Pe baza fondurilor primite de la buget, Fondul Proprietății de Stat va proceda, în condițiile prevederilor art. 70 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăților comerciale, la constituirea unei societăți de strategie în domeniul sectorului agroalimentar și al serviciilor de distribuție, transport și comercializare, care va fi și acționar, în numele statului, la Societatea Comercială "Piața de Gros" - S.A. București, pentru sumele puse la dispoziție din bugetul de stat. Societatea comercială nou-înființată se va organiza și va funcționa potrivit prevederilor statutare, iar pentru calitatea de acționar în numele statului va realiza atribuțiile care se vor stabili prin convenție încheiată, în acest scop, între Ministerul Finanțelor și Fondul Proprietății de Stat, pentru realizarea investiției și vânzarea acțiunilor statului, în vederea recuperării capitalului investit, de la buget, prin Fondul Proprietății de Stat, la Societatea Comercială "Piața de Gros" - S.A. București.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerțului,
Cristian Ionescu
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii,
Ioan Oancea

București, 5 august 1994.

Nr. 35.

ACORD DE ÎMPRUMUT
între România (Împrumutatul) și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...