Guvernul României

Ordonanța nr. 12/1994 pentru modificarea și abrogarea unor dispoziții ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 25 ianuarie 1994.

În vigoare de la 25 ianuarie 1994 până la 23 august 2001, fiind abrogat prin Ordonanță 2/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. n) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță,

Art. I. -

Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 7 va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului României se pot prevedea amenzi între 50.000 și 1.000.000 lei." Modificări (1)

2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Împotriva actului de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea stabilită pe bază de tarif, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării.

Plângerea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la alin. 2 suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau măsura confiscării."

3. Articolul 37 va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

Art. 37. -

Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei competente, care citează pe cel care a făcut plângerea, organul care a aplicat sancțiunea, precum și orice altă persoană în măsură să contribuie la rezolvarea justă a cauzei."

4. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Judecătoria care soluționează plângerea, după ce constată că aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite pe bază de tarif, precum și asupra măsurii confiscării.

Hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea este definitivă și executorie."

Art. II. -

Articolele 32, 33, 34 și 35 din Legea nr. 32/1968 se abrogă.

Art. III. -

Plângerile împotriva actelor de stabilire și de sancționare a contravențiilor aflate în curs de soluționare la alte organe decât instanțele judecătorești vor fi trimise la judecătoria competentă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Petre Ninosu

București, 14 ianuarie 1994.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...