Parlamentul României

Legea nr. 12/2016 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 29 din 19 august 2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 și VI.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 august 2015, cu următoarea modificare:

- La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 4 alin. (2), din suma transferată conform alin. (1), Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice efectuează plăți în euro către beneficiarii de asistență tehnică."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 ianuarie 2016.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...