Art 18 Regimul deducerilor | Ordonanță 3/1992

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul deducerilor -
Art. 18.
-

Plătitorii de taxă pe valoarea adăugată au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor și serviciilor achiziționate, destinate realizării de:

a) operațiuni supuse taxei pe valoarea adăugată conform art. 17 din prezenta ordonanță;

b) bunuri și servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede în mod expres exercitarea dreptului de deducere;

c) acțiuni de sponsorizare, reclamă și publicitate, precum și pentru alte acțiuni prevăzute în legi, cu respectarea plafoanelor și destinațiilor prevăzute în acestea.

Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabilește ca diferență între valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate și serviciile prestate și a taxei aferente intrărilor, dedusă potrivit prevederilor de mai sus.

Diferența de taxă în plus sau în minus se regularizează, în condițiile prezentei ordonanțe, pe bază de deconturi ale plătitorilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 3/1992:
Art 8 Subcapitolul VI Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Art 9 Subcapitolul VI Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Art 10 Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Art 11 Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Art 12 Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Art 13 Baza de impozitare
Art 14 Baza de impozitare
Art 15 Baza de impozitare
Art 16 Cotele de impozitare
Art 17 Cotele de impozitare
Art 18 Regimul deducerilor
Art 19 Regimul deducerilor
Art 20 Regimul deducerilor
Art 21 Regimul deducerilor
Art 22 Regimul deducerilor
Art 23 Regimul deducerilor
Art 24 Regimul deducerilor
Art 25 Obligațiile plătitorilor
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
;
se încarcă...