Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 80/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 31. -

(1) Drepturile de pensie ale agricultorilor, stabilite pe baza legislației în vigoare până la data prezentei legi, se mențin în continuare și se achită indexate și majorate cu sumele fixe reprezentând compensarea creșterii prețurilor și tarifelor în cuantumurile aplicabile pensiilor de asigurări sociale de stat, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate.

(2) Pensia minimă pentru vechime integrală, stabilită pe baza legislației în vigoare până la data de 29 iulie 1992, indexată și majorată în condițiile alin. (1), devine 17.040 lei lunar, începând cu 1 decembrie 1993.

(3) Pensiile pentru vechime incompletă, stabilite în baza legislației în vigoare până la data aplicării prezentei legi, indexate și majorate în condițiile alin. (1), se modifică și se plătesc proporțional cu vechimea luată în considerare la stabilirea lor inițială, raportată la pensia minimă pentru vechime integrală, stabilită în condițiile alin. (2).

(4) Sumele cuvenite cu titlu de pensie suplimentară, acordate în baza legislației în vigoare până la data aplicării prezentei legi, se includ în cuantumul pensiei de bază și se plătesc din fondul de pensii și asigurări sociale al agricultorilor.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Constituie timp util la pensie și perioada în care persoanele cuprinse în asigurarea socială organizată prin prezenta lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative agricole de producție în care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuția minimă prevăzută în Legea nr. 5 din 30 iunie 1977. Pentru foștii cooperatori contribuția minimă prevăzută de prezenta lege, determinată corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, reglementat la data intrării în vigoare a legii, se consideră achitată pentru perioada în care au prestat volumul de muncă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Timpul util se stabilește în ani prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe întreaga perioadă în care persoana asigurată a lucrat în fosta cooperativă agricolă de producție, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada respectivă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Timpul util stabilit în condițiile alin. (2) nu poate depăși numărul de ani în care volumul de muncă a fost prestat. Reviste (2)

(4) Persoanele care la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute la art. 8 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar au cel puțin 5 ani în fostele cooperative agricole de producție sau au achitat contribuția minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977 și care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiază, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevăzute la art. 9 alin. (7).

(5) De acest drept beneficiază, la cerere, și persoanele care au depășit vârsta de pensionare prevăzută de prezenta lege, chiar dacă li s-a stabilit un drept de pensie suplimentară.

Art. 33. - Jurisprudență

Persoanele care au o vechime utilă la pensie, realizată potrivit normelor prezentei legi, mai mică de 30 ani bărbații și 25 ani femeile, pot beneficia de pensie, în condițiile acestei legi, dacă contribuie la fondul de pensii și asigurări sociale al agricultorilor până la împlinirea vârstei de pensionare. Jurisprudență

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor beneficiază de această pensie chiar dacă li se cuvine o pensie și din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare. Acestor persoane nu li se aplică prevederile art. 42 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială.

(2) Pensia de asigurări sociale a agricultorilor poate fi cumulată cu alte venituri.

Art. 35. -

(1) Activitatea de pensii și asigurări sociale pentru agricultori trece la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Casa Autonomă de Pensii și Asigurări Sociale a Țărănimii își încetează activitatea.

(2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii și Asigurări Sociale a Țărănimii se preia de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Direcția generală de pensii, asigurări sociale și tratament balnear pentru agricultori. De asemenea, se preia în administrare, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, patrimoniul fostei Uniuni Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și al uniunilor sale județene, până la clarificarea situației juridice a acestui patrimoniu.

(3) Unitățile de odihnă și tratament balnear ale țărănimii trec în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la clarificarea situației lor juridice, cu respectarea destinației pentru care au fost înființate. Profitul net obținut din activitatea acestor unități se face venit la bugetul asigurărilor sociale al agricultorilor.

(4) Salariații aferenți activității de pensii și asigurări sociale pentru țărănime și ai unităților de odihnă și tratament balnear ale țărănimii, preluate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, se consideră transferați în interesul serviciului.

(5) Predarea-primirea întregii activități și a patrimoniilor prevăzute la alin. (2) se face prin protocol, pe bază de bilanț.

(6) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii se va stabili, prin hotărâre a Guvernului, ca unitățile de odihnă și tratament balnear pentru agricultori să funcționeze ca societăți comerciale.

(7) După preluarea patrimoniilor prevăzute la alin. (2), Guvernul va organiza controlul gestionării anterioare a acestor patrimonii, iar în cazul constatării unor nereguli, va lua măsuri pentru recuperarea pagubelor și tragerea la răspundere a vinovaților.

Art. 36. -

(1) În vederea asigurării și dezvoltării bazei materiale necesare organizării și funcționării sistemului de pensii și asigurări sociale al agricultorilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate utiliza până la 10% din dobânda constituită la fondurile destinate plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor.

(2) Pentru dotarea cu obiecte de inventar, mijloace de transport și efectuarea reparațiilor necesare la unitățile de odihnă și tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acesta poate utiliza sume de până la 10% din dobânda constituită la fondurile destinate plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor.

Art. 37. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, Legea nr. 5 din 30 iunie 1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, Decretul-lege nr. 53/1990 privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 80/1992:
Dispoziții generale
Organizarea sistemului de pensii și asigurări sociale al agricultorilor
Categorii de pensii și caracteristicile dreptului la pensie
Alte drepturi de asigurări sociale
Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Pensie pentru agricultori. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foștii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară și dovada plății contribuției de asigurări sociale
Reconstituirea vechimii în muncă. Zilier. Activitate de pusă în cadrul C.A.P. Admitere apel
;
se încarcă...