Art 32 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 80/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 32.
- Jurisprudență

(1) Constituie timp util la pensie și perioada în care persoanele cuprinse în asigurarea socială organizată prin prezenta lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative agricole de producție în care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuția minimă prevăzută în Legea nr. 5 din 30 iunie 1977. Pentru foștii cooperatori contribuția minimă prevăzută de prezenta lege, determinată corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, reglementat la data intrării în vigoare a legii, se consideră achitată pentru perioada în care au prestat volumul de muncă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Timpul util se stabilește în ani prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe întreaga perioadă în care persoana asigurată a lucrat în fosta cooperativă agricolă de producție, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada respectivă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Timpul util stabilit în condițiile alin. (2) nu poate depăși numărul de ani în care volumul de muncă a fost prestat. Reviste (2)

(4) Persoanele care la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute la art. 8 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar au cel puțin 5 ani în fostele cooperative agricole de producție sau au achitat contribuția minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977 și care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiază, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevăzute la art. 9 alin. (7).

(5) De acest drept beneficiază, la cerere, și persoanele care au depășit vârsta de pensionare prevăzută de prezenta lege, chiar dacă li s-a stabilit un drept de pensie suplimentară.

Acesta este un fragment din Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 80/1992:
Art 22 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 23 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 24 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 25 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 26 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 27 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 28 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 29 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 30 Stabilirea și plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale
Art 31 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 32 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 33 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 34 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 35 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 36 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 37 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Pensie pentru agricultori. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foștii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară și dovada plății contribuției de asigurări sociale
Reconstituirea vechimii în muncă. Zilier. Activitate de pusă în cadrul C.A.P. Admitere apel
;
se încarcă...