Guvernul României

Hotărârea nr. 486/1992 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc și unele modificări la Hotărârea Guvernului nr. 181/1992

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 1992 până la 17 aprilie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 130/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc și stabilirea contravențiilor la regimul practicării acestor jocuri în România se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și se completează, avînd următorul conținut:

"

Art. 1. -

Prin jocuri de noroc se înțeleg toate metodele de atribuire a unor cîștiguri de orice fel, în funcție de anumite evenimente aleatorii, indiferent de modul producerii acestora. Principalele tipuri, forme sau sisteme de jocuri de noroc care intră sub incidența avizării și atestării de către Comisia de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc sînt:

a) jocuri cu cîștiguri generate de elemente aleatorii, desfășurate la mese obișnuite sau speciale, folosind bile, cărți, însemne, oase, zaruri etc. (ca de exemplu: ruletă americană, ruletă franceză, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fere, red-go, punto banco, bridge, table, canastă, pinacle, 66, pasențe, gare au coeur, belotă, 21, alba-neagra și altele);

b) jocuri cu cîștiguri generate de elemente aleatorii, desfășurate folosind mașini, utilaje, montaje, instalații manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, automate, digitale, video-electronice, video-mecanice, video-automate și altele;

c) jocuri de tip "bingo", "keno" și "video-bingo" sau cu transmisie prin rețeaua de televiziune, în săli etc.; se includ în această categorie toate dispozitivele mecanice sau electronice prin intermediul cărora pot fi obținute diverse cîștiguri determinate de evenimente aleatorii generate de respectivele mecanisme;

d) pariuri de orice fel sau alte forme de transfer de bani de la o persoană la alta prin intermediari care rețin sau folosesc o parte din aceste sume, definitiv sau temporar;

e) pronosticuri sau pariuri sportive, dacă evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor întreceri sportive de orice fel, inclusiv curse hipice, de ogari, automobilistice etc.;

f) loterii, dacă evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe, roți sau alte asemenea mijloace); se includ în această categorie toate genurile de tombole și alte jocuri cu cîștiguri aleatorii;

g) jocuri de noroc care se produc în prezența jucătorilor respectivi, cu sau fără participarea directă a acestora și indiferent de mijloacele utilizate: rulete, bile, cărți de joc, telesprint, zaruri, inclusiv toate jocurile tip "cazino" și "minicazino" etc.

În măsura în care vor apărea și alte tipuri de jocuri de noroc caracterizate prin atribuirea de cîștiguri în funcție de factori aleatorii, de hazard, acestea vor intra sub incidența obligativității avizării și atestării prealabile funcționării lor."

2. Articolul 2 se modifică și se completează, avînd următorul conținut:

"

Art. 2. -

Activitatea de coordonare, avizare și atestare a practicării jocurilor de noroc în România se realizează de către Comisia de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc, în componența din anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, care înlocuiește anexa Hotărîrii Guvernului nr. 181/1992."

Art. II. -

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

Art. III. -

Ministerul Economiei și Finanțelor, în colaborare cu Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul de Interne și Regia Autonomă a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România vor asigura punerea în executare a prezentei hotărîri. În acest scop, se constituie în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor un secretariat tehnic al Comisiei de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc, format din 12 salariați. Organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc potrivit Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc. Numărul de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei și Finanțelor se suplimentează în mod corespunzător.

Art. IV. -

În cazuri deosebite, pentru avizare sau reavizare, atestare sau reatestare, comisia poate utiliza colaboratori, cu care încheie contracte de colaborare.

Art. V. -

a) Pentru eliberarea documentelor de avizare și atestare a jocurilor de noroc în vederea funcționării, comisia va percepe următoarele taxe: Modificări (1)

- 200.000 lei pentru fiecare mașină mecanică sau electronică loteristică;

- 250.000 lei pentru fiecare masă de joc de noroc sau aparat specializat (telesprint etc.);

- 3.000.000 lei pentru un cazino;

- 1.500.000 lei pentru un minicazino;

- 1.500.000 lei pentru o sală de jocuri bingo, keno;

- 15% din încasările preconizate, prevăzute în studiul de eficiență, pentru jocurile loteristice, de pronosticuri sportive, tombole etc., prezentat de solicitatorul avizului și atestării de funcționare.

b) Taxele vor fi plătite în lei de persoanele fizice sau juridice române și în valută de către persoanele fizice sau juridice străine și de unitățile cu capital mixt.

Nivelul acestora se va determina pe baza cursului oficial de schimb existent în ziua acordării atestării și avizării pentru funcționare.

Art. VI. -

Din încasările realizate în lei și în valută pentru avizare și atestare, 15% vor fi lăsate în echivalent lei, la cursul zilei, la dispoziția comisiei, pentru acoperirea cheltuielilor Secretariatului tehnic, pentru dotarea sistemului informatic necesar cu tehnică de calcul și de evidență, dotarea corespunzătoare în vederea bunei funcționări cu materiale tehnice și de documentare, cu mijloace financiare și tehnice de constatare și deplasare, cu tehnică și tehnologie de testare a aparaturii pentru jocuri de noroc, alte cheltuieli, colaboratori de specialitate etc.

Diferența de 85% se face venit la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale.

Sumele neconsumate la finele anului, provenite din cota de 15%, se reportează pentru perioada următoare, la dispoziția comisiei.

Art. VII. -

Activitățile loteristice prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 130/1991 privind înființarea Regiei Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România, practicate pînă la data aprobării prezentei hotărîri sau în curs de introducere prin automatizare, nu intră sub incidența avizării și atestării de către Comisia de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc și pot fi continuate și dezvoltate potrivit programului Regiei Autonome "Loto-Pronosport".

Art. VIII. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
p. Ministrul de interne,
Gheorghe Carp,
secretar de stat
Ministrul comerțului și turismului,
Constantin Fota

București, 25 august 1992.

Nr. 486.

ANEXA Nr. 1

COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE ȘI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC

Comisia de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc are următoarea componență:

1. Ministerul Economiei și Finanțelor - ministru, președinte
2. Ministerul Comerțului și Turismului - secretar de stat, membru
3. Ministerul de Interne - șeful Inspectoratului General al Poliției, membru
4. Ministerul Economiei și Finanțelor - director, membru
5. Regia Autonomă a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România - director general, membru

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare,
avizare și atestare a jocurilor de noroc

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...