Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 mai 1990 până la 31 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

In baza Legii ~nr. 3/1977~ privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-Lege ~nr. 68/1990~ pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul Ordin, prin care se precicizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditiile deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii.

1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1.

2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2.

3. Ministerele, celelalte organe centrale, primariile judetene si a municipiului Bucuresti, centralele industriale, intreprinderile si institutiile au obligatia sa intreprinda masuri pentru imbunatatirea radicala a conditiilor de lucru la locurile de munca prevazute in prezent in grupele I si II de munca, astfel ca la finele anului 1993, acestea sa fie prevazute, corespunzator rezultatelor obtinute, fata de prevederile "Normelor republicane de protectia muncii", in scopul apararii vietii si sanatatii salariatilor.

4. Metodologia, pe baza careia unitatile efectueaza incadrarea in grupele I si II de munca, este cea prevazuta in Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sanatatii si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii cu completarile facute prin Ordinul ~nr. 100/1990~ si care se aplica in continuare.

5. Prezentul ordin se aplica pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990.

MINISTRUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE
Mihnea Marmeliuc

MINISTRUL SANATATII
Dan Enachescu

p. PRESEDINTELE COMISIEI PENTRU PROTECTIA MUNCII
MINISTRU SECRETAR DE STAT
Dan Andreescu

ANEXA Nr. 1

GRUPA I DE MUNCA

Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale
stabilita conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990

1. Statiile pilot cu activitati similare celor prevazute in grupa I de munca.

2. Fabricarea varului in unitati industriale.

3. Dozarea manuala a antioxidantilor, acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare; prepararea amestecurilor de materii prime de cauciuc in malaxoare.

4. Forjarea si presarea la cald cu ciocane si prese de cel putin 200 kgf.

5. Fabricarea pulberilor metalice sau de carburi metalice, precum si a amestecului de pulberi metalice cu carburi metalice.

Fabricarea pastelor de aluminiu.

Fabricarea din pulberi metalice sau nemetalice, prin sinterizare, a diferitelor piese si prelucrarea mecanica a pieselor sinterizate.

Fabricarea sinterocorindonului si a produselor sinterocorindonice.

6. Emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice inclusiv operatiile de topire, turnare, laminare si trefilare.

7. Activitatea permanenta din cadrul atelierelor sau laboratoarelor cu lasere de mare putere, neecranate.

8. Activitatea in termocamera Voetsch.

9. Punerea in functiune, testarea finala si efectuarea probelor la magnetroanele in unda continua.

10. Experimentarea, receptia si verificarea explozivilor, pulberilor, munitiilor si elementelor de munitii, precum si a produselor pirotehnice.

11. Sudura sub microscop in industria electronica.

12. Tratarea grafitului la sectia Baia de Fier din cadrul Intreprinderii miniere Rimnicu-Vilcea.

13. Forajul sondelor de titei si gaze.

Interventii, probe de productie, reparatii capitale sonde, combustie subterana, exploatarea titeiului in subteran, detubari sonde si saparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde.

14. Montarea se demontarea turlelor petroliere (cu exceptia turlelor rabatabile).

15. Topitorii de la cuptoarele pentru determinarea metalelor pretioase prin metode pirometalurgice (docimazie).

16. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate.

17. Unitati nucleare de gradul III si IV.

18. Vopsitorii speciale in spatii inchise din centralele nuclearo-electrice precum si pregatirea suprafetelor suport.

19. Cuptoarele vana si cubilou pentru vata minerala si baghete de sticla.

20. Operatiile de incalzire, tratament termic si emailarea prin pudrare a pieselor din fonta aflate in stare incandescenta.

21. Activitatea de termoformare a croglasului in cuptoare electrice.

22. Operatiile de sudura efectuate in spatii inchise: nave (sectii si bloc sectii), cazane, rezervoare si alte recipiente asemanatoare.

23. Atelierul de acoperiri metalice pe cale galvanica de la IREMOAS Bucuresti, inclusiv operatiile de pregatire a suprafetei suport.

24. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire.

Activitatea din bazele de uscare centralizata a nisipurilor de turnatorie.

25. Confectionarea elicelor de nave.

26. Fibrilizarea topiturii din vata minerala prin suflare cu abur supraincalzit prin duze de platina.

27. Lucrari de instalatii, ventilatie si automatizari executate in subteran, la constructia metroului.

28. Mecanicii de locomotiva, automotoare si fochistii de locomotiva (din Ministerul Transporturilor), la drum sau manevra.

29. Activitatea desfasurata in subteran: lucrari de constructii, intretinere si reparatii tunele cai ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adincimi mai mari de 8 m.

30. Vopsirea in interior a grinzilor casetate inchise, la poduri metalice si viaducte (deschideri peste 30 m, intre pile).

31. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou, precum si personalul care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii, la revizia, intretinerea si reparatia caii tunelului si a instalatiilor.

32. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate si prese.

33. Pregatirea materiilor prime si a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec.

34. Prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile prin suflare cu gura, la confectionarea aparaturii tehnice si de laborator.

35. Alimentarea manuala a cuptoarelor de topit sticla. Cuptoarele pentru topirea sticlei.

36. Prelucrarea cuartului si obtinerea sticlei de cuart; prelucrarea manuala si mecanica a sticlei de cuart.

37. Instalatiile de regenerare a sarurilor sodice din lesiile negre de fierbere (evaporare, caustificare, cazane de regenerare, cuptoare de var).

38. Albirea cu perhidrol si amoniac a pieselor finite din lemn.

39. Foraje si injectii in galerii perimetrale din corp baraj beton.

40. Fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla.

41. Eculotarea, tratarea chimica si slefuirea produselor de sticla.

42. Scoaterea produselor ceramice din cuptoarele Hoffman.

43. Fabricarea sirmelor de wolfram si molibden din sarurile respective, prin metalurgia pulberilor.

44. Prepararea amestecului depolarizant, la fabricarea elementelor galvanice.

ANEXA Nr. 2

GRUPA II DE MUNCA

Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale
stabilita conform art. 2 din Decretul-Lege nr. 68/1990

1. Fabricarea spumelor poliuretanice in sistem continuu si in forme.

Injectarea spumelor poliuretanice.

2. Spalarea si denocivizarea echipamentului de protectie utilizat in locurile de munca incadrate in grupele I sau II.

3. Incarcarea, descarcarea si manipularea produselor petroliere, a produselor toxice, caustice - corosive, pulverulente sau granulare, cit si a celor electroizolante, (alte categorii de personal decit cele prevazute in Ordinul ~nr. 50/1990~, anexa nr. 1 poz. 59).

4. Vulcanizarea anvelopelor, a camerelor de aer si a altor articole tehnice-de-cauciuc (incaltaminte, talpi, tocuri, placi, etc).

5. Statiile industriale de frig in care se utilizeaza amoniac.

6. Arderea, sortarea si insacuirea samotei.

7. Fabricarea si ambalarea prafurilor de curatat.

8. Statiile pilot cu activitati similare celor prevazute in grupa II-a de munca.

9. Fabricarea, comprimarea si imbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei si arsinei. Statii industriale de aer comprimat.

10. Activitatea de injectie a reperelor din mase plastice cu sau fara insertie de fibre de sticla sau carbon (grafit).

11. Pregatirea si fabricarea benzii bimetal pe baza de aluminiu - staniu cupru - nichel si fabricatia de cuzineti. Pregatirea si fabricarea benzilor si tablelor din metale neferoase.

12. Confectionarea prin bataie la rece si tubuirea bilelor, rolelor, acelor si coliviilor pentru rulmenti, precum si a cuzinetilor.

13. Tratamente termice in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon si atmosfera controlata tip exoterm si endoterm.

Calire in bai de saruri.

14. Preincalzirea diferitelor piese si subansamble, inclusiv a sapelor de foraj si sudarea acestora in stare fierbinte, precum si prelucrarea prajinilor de pompare.

15. Tratamente termice in flux de electroni sau termomagnetice.

16. Rodajul aeronavelor militare sau civile fabricate sau reparate (probe la sol, pregatirea si incercarea in zbor).

17. Deservirea tehnica a aeronavelor si incercarea la sol a acestora.

18. Activitatea prestata la instalatii, utilaje sau aparate care functioneaza cu radiatii electromagnetice: infrarosii, ultraviolete, microunde, de medie sau inalta frecventa si lasere, cu exceptia laserelor de mare putere, neecranate, care sint prevazute in grupa I de munca.

19. Lucrul la masinile de sudat cu fascicul de electroni.

20. Recuperarea argintului. Fabricarea pulberii si a electrozilor de zinc - argint; incarcarea bateriilor; prepararea electrolitului.

21. Fabricarea bateriilor termochimice.

22. Prelucrarea mecanica, lipirea placilor antiradiante cu continut de plumb si cobalt ce se monteaza pe masini speciale.

23. Controlul nedistructiv cu lichide penetrante sau prin alte procedee fizico - chimice al pieselor forjate, turnate sau laminate; controlul nedistructiv al materialului tubular in cimp electromagnetic.

24. Degrosarea pieselor brute turnate din fonta la Intreprinderea "23 August" Bucuresti, pina la 31.XII.1991, data pina la care se vor asigura conditii normale de munca.

25. Operatiile tehnologice efectuate la inaltime de peste 7 m pe instalatiile de foraj.

26. Ascutirea sculelor cu polizorul.

27. Activitatea de poleire a filierelor din carbura de wolfram si diamant pentru tragatoriile de sirma de cupru.

28. Executarea transformatoarelor: alimentarea statiei cu faina de cuart, rasina epoxidica, anhidrida ftalica, turnarea in cochile, polimerizarea si finisarea dupa turnare.

29. Slefuirea si lustruirea pieselor din materiale plastice cu perii metalice, de pisla, fetru, tesaturi textile, fibre vegetale sau par de animal, folosind diverse paste.

30. Prelucrarea mecanica a talerelor, nacelelor si matritelor din grafit.

31. Vopsirea manuala (cu pensula sau prin pulverizare) cu lacuri, vopsele, emailuri si grunduri pe baza de rasini sintetice, in spatii inchise.

32. Standurile de probe pentru locomotive, masini de lupta, motoare si masini electrice.

33. Fabricarea tonerului - developer, pastarea rezistentelor, injectarea bachelitei si a PVC.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...