Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2015

Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011, Editura Rosetti
de Răzvan Anghel

27 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentariu

Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011

Răzvan Anghel

judecător, Curtea de Apel Constanța

§1. Prezentarea problemei de drept care a generat practica judiciară neunitară:

Prin art.1 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ[1], s-a stabilit că, începând cu data intrării în vigoarea sa în vigoare și pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ beneficiază de drepturile de natura salariala stabilite în conformitate cu anexele la această lege.

Printr-o serie de acțiuni înregistrate pe rolul instanțelor, personalul din unitățile de învățământ preuniversitar a solicitat obligarea angajatorilor la stabilirea drepturilor salariale astfel cum au rezultat din aplicarea Legii nr.330/2009, a Legii 285/2010 și a Legii 63/2011, prin raportare la Legea nr.221/2008, precum și la plata diferențelor dintre drepturile salariale cuvenite și cele efectiv încasate, începând cu data de 13.05.2011 și până la data pronunțării hotărârii.

În motivarea cererii, reclamanții au arătat în esență că, ulterior datei de 13.05.2014, prin aplicarea Legii nr.63/2011, le-au fost diminuate salariile la nivelul salariilor din lunile ianuarie-martie 2008, cu încălcarea Legii 221/2008 și a principiului stabilit de Legea 330/2009 și Legea 285/2010, privind menținerea salariilor la nivelul cuvenit anterior intrării lor în vigoare. S-a mai arătat că, prin reducerea intempestivă și discriminatorie a salariilor, numai în sistemul de învățământ, au fost încălcate prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, întrucât dreptul de a primi un salariu deja stabilit constituie un drept de proprietate în sensul Convenției și, totodată, prin adoptarea Legii 63/2011, a fost încălcată și speranța legitimă a reclamanților, dreptul lor la o coerență și siguranță legislativă, în baza căreia să-și poată valorifica și apăra drepturile patrimoniale, devenind iluzoriu.

§2. Orientările jurisprudențiale:

În practică au apărut două orientări jurisprudențiale.

2.1. Într-o primă orientare jurisprudențială, aceste cereri au fost admise. S-au reținut în acest sens, de exemplu, următoarele[2]:

„Începând cu data de 13.05.2011 au intrat în vigoare dispozițiile Legii 63/2011, care a stabilit un nou sistem de salarizare pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ. Potrivit art.2 alin.1 al anexei 5 a Legii 63/2011, „salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizațiile, precum și alte drepturi salariale prevăzute de lege.”

Cum este și firesc, drepturile salariale astfel determinate nu pot fi inferioare celor de care reclamanții beneficiau până la intrarea în vigoare a noii legi. În ceea ce privește salarizarea reclamanților pentru anul 2012, potrivit prevederilor alin.3 din art.1 al art.II din O.U.G. nr.80/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr.283/2011, „în anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.” Întrucât reclamanții desfășoară activitatea în aceleași condiții, își vor păstra drepturile salariale avute în decembrie 2011.

Având în vedere că, potrivit art.3307 alin.4 C.pr.civ., soluțiile pronunțate în recurs în interesul legii, prin care se dezleagă problemele de drept, sunt obligatorii pentru instanță dar și pentru celelalte argumentele prezentate, tribunalul urmează a obliga pârâtul Liceului Teoretic […] să plătească reclamanților - membri de sindicat diferența dintre drepturile salariale efectiv încasate și cele cuvenite prin aplicarea Legii 330/2009, a Legii 284/2010, a Legii 285/2010 și a Legii 63/2011, prin raportare la Legea 221/2008, pentru aprobarea O.G. nr.15/2008, pentru perioada 01.01.2010-28.06.2013, în raport de perioada efectiv lucrată de fiecare dintre reclamanți.”.

2.2. Într-o a doua orientare jurisprudențială, aceste acțiuni au fost respinse. S-au reținut în acest sens, de exemplu, următoarele[3]:

„În cauză, se are în vedere că prin Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ s-au stabilit atât cuantumul brut al salariilor de încadrare cât și sporurile, indemnizațiile, compensațiile și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, precum și metodologia de calcul al acestora.

Astfel, începând cu data de 13.05.2011 s-a instituit un mod de calcul al salariului cuvenit personalului didactic și didactic auxiliar care nu mai depinde de salariul de baza aflat în plata la momentul intrării în vigoare a Legii 63/2011, majorările salariale reglementate de Legea 221/2008 nemaisubzistând noii reglementari.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...