Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2015

Din nou despre inechități. Salarizarea magistraților, Editura Rosetti
de Cecilia Jabre

27 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentariu

Din nou despre inechități. Salarizarea magistraților

Cecilia Jabre

judecător, Tribunalul București

1. Considerații privind cadrul legal aplicabil regimului de salarizare al magistraților în perioada anilor 2009-2011

În perioada 01.01.2009-01.05.2009

Regimul de salarizare a magistraților era stabilit prin O.U.G. nr. 27/2006, sistemul de salarizare fiind compus din următoarele elemente:

– o indemnizație de încadrare lunară brută stabilită în raport cu nivelul instanțelor sau parchetelor, cu funcția deținută și cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004 (art.3 alin.1).

Această indemnizație era determinată pe baza valorii de referință sectorială (ce a cunoscut majorări în timp) și a coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa ordonanței de urgență.

– o majorare a indemnizației de încadrare lunare brute, generată de vechimea efectivă în funcția de judecător/procuror, majorare de 10%, 15%, 20%, 25% sau 30%, în funcție de transele de vechime în funcție de 3-5 ani, 5-10 ani, 10-15 ani, 15-20 ani, peste 20 de ani (art.4 alin.1).

De precizat că indemnizația de încadrare lunară brută prevăzută de art. 3 alin.1 împreună cu majorarea prevăzută de art.4 alin.1, alcătuiau indemnizația de încadrare lunară brută finală (i.l.b.), și constituia baza de calcul pentru sporuri (art.4 alin.3).

– un spor de vechime în muncă de 5%, 10%, 15%, 20% sau 25%, calculat la indemnizația de încadrare lunară majorată, în funcție de tranșele de vechime în muncă de 3-5 ani, 5-10 ani, 10-15 ani, 15-20 ani, peste 20 de ani (art.41 alin.1).

– un spor de condiții grele, vătămătoare sau periculoase (toxicitate) de 15% din indemnizația de încadrare lunară majorată (art.7 alin.1)

În perioada 01.05.2009-11.11.2009

Începând cu luna mai 2009 (în realitate, începând cu luna martie 2009, dar relevanță deosebită prezintă situația lunii mai 2009), ca urmare a unor serii de hotărâri judecătorești irevocabile, ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești (la acea dată) a acceptat, pe calea unor ordine de ministru, adăugarea la elementele de salarizare de mai sus a încă doua noi elemente:

– un spor de confidențialitate de 15% din indemnizația de încadrare lunară majorată;

– un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 50% din indemnizația de încadrare lunara majorată.

În perioada 12.11.2009-31.12.2009

Prin Legea nr.330/2009, publicată în Monitorul Oficial în data de 09.11.2009, legiuitorul schimbă radical sistemul de salarizare, la nivelul întregului personal bugetar, care este împărțit în mai multe categorii, intitulate, propus-sugestiv, „familii ocupaționale”, stabilindu-se ca pe viitor, cu începere din data de 01.01.2010, să se acorde o pondere mult mai mare elementului principal al sistemului de salarizare constând în salariu de bază/salariul funcției de bază/soldă de funcție/indemnizația lunară de încadrare, urmând ca sporurile să nu depășească, cumulat, 30% din elementul de bază.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...