Revista de Drept social nr. 1/2014

Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat, Editura Rosetti
de Cosmin Cernat

14 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentariu

Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat

Lector univ. dr. Cosmin Cernat

Pe rolul Tribunalului București – secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, a fost înregistrată acțiunea formulată de N.C. și alții, angajați ai unei agenții subordonate/coordonate de către minister, formându-se Dosarul nr. (…)/2011, prin care au solicitat obligarea pârâților, ministerul și unitatea angajatoare la plata: – diferenței de 25% din drepturile salariale aferente lunilor iulie, august, septembrie 2010 și în continuare; – a 10% din fondul premiere; – acordarea tichetelor de masă sau contravaloarea în bani, începând cu luna octombrie 2009 și în continuare; – indexarea salariului de bază cu indicele de inflație; – daunelor cominatorii în valoare de 100 lei /zi de întârziere și cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinarea formulată de minister pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată.

Astfel, potrivit prevederile art.1 alin. (1) din O.U.G. nr.1/2010 salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare din instituții integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

După împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele colective de muncă, personalul menționat mai sus urma să fie reîncadrat pe noile funcții stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuțiilor, responsabilităților și competențelor specifice postului, prin asimilare cu funcțiile din instituția care preia în finanțare (art.1 alin. (3) din O.U.G. nr.1/2010) în baza unor acte administrative emise de ordonatorul principal de credite, respectiv ordine ale ministrului.

Termenul pentru care a fost încheiat contractul colectiv de muncă la nivel de agenție angajatoare s-a împlinit la data de 03.10.2010, conform art.3 din Contract colectiv de muncă și potrivit denunțării acestui contract de către agenția angajatoare. Prin sentința civilă nr. 3131/30.03.2011 pronunțată în Dosarul nr. (…)/2010, de Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale s-a constatat încetarea valabilității contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de agenție angajatoare pentru anii 2008-2010 și înregistrat la DMPS București sub nr. (…)/2008, începând cu data de 03.10.2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...