Revista de Drept social nr. 6/2012

Critica hotărârii CEDO în cauza Constantin Abăluță și alții c. României, Editura Rosetti
de Costel Gîlcă

27 iunie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Rezumat

Par l’arret rendu dans la cause Constantin Abăluță et autres c. la Roumanie, la CEDH a rejeté comme inadmissibles les requetes des 306 militaires a la retraite, concernant le recalcule de la retraite. Encore une fois la CEDH prouve son incapacité d’effectuer un examen pertinent des faits. Apres la grave erreur commise dans la cause Sindicatul Pastorul cel bun c. la Roumanie, quand la CEDH a statué que les pretres orthodoxes ont des contrats individuels de travail, meme si la loi roumaine et les autorités abilitées – la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, de la Haute Cour de Cassation et Justice, des Cours d’Appel – ont statué plusieurs fois que les pretres orthodoxes n’ont pas de relation de travail, donc ils n’ont pas de contrats individuels de travail, la Cour a de nouveau commis une erreur grossiere sur l’appréciation des faits dans la cause Constantin Abăluță et autres c. la Roumanie. En ce qui nous concerne, nous apprécions qu’une individualisation correcte aurait conduit a une solution contraire a celle qu’elle avait prononcée.

Prin hotărârea pronunțată în cauza Constantin Abăluță și alții c. României CEDO a respins ca inadmisibile plângerile a 306 pensionari militari referitoare recalcularea pensiilor. Încă o dată CEDO își dovedește incapacitatea sa de a realiza o analiză pertinentă a situației de fapt. După eroarea majoră realizată în cauza Sindicatul Pastorul cel bun v. România, când CEDO a statuat că preoții ortodocși români au contracte individuale de muncă, deși atât legea cât și organismele abilitate în domeniu, jurisprudența Curții Constituționale, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curților de apel a fost constantă în a aprecia că preoții nu au raporturi de muncă, deci nu au contract individual de muncă , dar și specialiștii de dreptul muncii au considerat că preoții nu au raporturi de muncă, Curtea mai realizează o grosolană eroare a situației de fapt în cauza Constantin Abăluță și alții c. României, o corectă individualizare ar fi condus la o soluție contrară cele pronunțate.

Comentariu

Critica hotărârii CEDO în cauza Constantin Abăluță și alții c. României

Av. Costel Gîlcă

SCPA Gîlcă & Vasiliu

I. Prezentarea hotărârii

Prin hotărârea pronunțată în cauza Constantin Abăluță și alții c. României[1] Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 și 4 din Convenție, plângerile a 306 pensionari militari referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție coroborat cu art. 14 din Convenție.

CEDO a precizat în esență că „reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv și nu a adus atingere drepturilor la prestații sociale, dobândite în temeiul contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale, achitate în timpul anilor de serviciu, ci numai unei părți din pensie, care era susținută integral de la bugetul de stat și care reprezenta un avantaj de care reclamanții beneficiaseră mulțumită naturii profesiei lor.

În ceea ce privește diferența de tratament, în raport de alte categorii de pensionari, Curtea a constatat că o diferență este discriminatorie, în sensul art. 14 din Convenție, în cazul în care nu are nici o justificare obiectivă și rezonabilă. În speță, Curtea a apreciat că împrejurarea că alte categorii sociale se bucură în continuare de un mod de calcul favorabil al pensiilor lor ține, de asemenea, de marja de apreciere a statului.

Măsurile criticate de reclamanți nu i-au determinat pe aceștia să suporte o sarcină disproporționată și excesivă, incompatibilă cu dreptul de proprietate și nu au fost în mod nejustificat discriminați în raport cu alți pensionari”.

II. Critica hotărârii CEDO

Încă o dată CEDO își dovedește incapacitatea sa de a realiza o analiză pertinentă a situației de fapt. După eroarea majoră realizată în cauza Sindicatul Pastorul cel bun v. România, când CEDO a statuat că preoții ortodocși români au contracte individuale de muncă, deși atât legea cât și organismele abilitate în domeniu, jurisprudența Curții Constituționale, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curților de apel a fost constantă în a aprecia că preoții nu au raporturi de muncă, deci nu au contract individual de muncă , dar și specialiștii de dreptul muncii au considerat că preoții nu au raporturi de muncă, Curtea mai realizează o grosolană eroare în cauza Constantin Abăluță și alții c. României.

a) Atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuieli și venituri

Astfel, CEDO afirmă că: „Statele părți la Convenție dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoașterea directă a propriei societăți și a nevoilor sale, că autoritățile naționale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile și veniturile publice, iar Curtea respectă alegerea lor, cu excepția cazului în care aceste mijloace se dovedesc în mod evident lipsite de un temei rezonabil (Jankovic, citată anterior; Kuna, citată anterior, și Mihăieș și Senteș c. României, decizia din 6 decembrie 2011, nr. 44232/11 și 44605/11).

În speță, Curtea a subliniat că reforma sistemelor de pensii a fost fundamentată pe motivele obiective invocate la adoptarea Legii nr. 119/2010, și anume contextul economic actual și corectarea inegalităților existente între diferitele sisteme de pensii.

Pentru aceasta trebuie să analizăm care au fost scopurile pe care și le-a fixat statul român și dacă aceste scopuri au fost atinse.

Numai după aceea vom putea discuta de o analiză pertinentă a CEDO în cauza pensiilor militarilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...