Revista de Drept social nr. 5/2012

Momentul valorificării veniturilor privind acordul global: stabilirea sau recalcularea pensiilor?, Editura Rosetti
de Ștefan Ene, Sorin Enache

31 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Rezumat

Drepturile bănești obținute în acord global erau venituri suplimentare, și, ca parte variabilă a retribuției, nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare, astfel încât nu se pot utiliza la determinarea punctajelor anuale, deoarece, potrivit actualei reglementări, se au în vedere numai sporurile ce au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetele de muncă, respectiv sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități.

Les droits obtenus en accord global étaient des revenus suplémentaires et, comme partie variable de la rémunération, n’ont pas fait partie de la base de calcul des pensions, conformément a la législation antérieure, donc on ne peut pas les utiliser a la détermination des scores annuels, parce que, vu la reglementation actuelle, on tient compte seulement des incréments qui ont fait partie de la base de calcul des pensions conformément a la législation antérieure et qui sont enregistrés dans les livrets de travail, respectivement les incréments a caractere permanent qui, apres le 1 avril 1992, ont fait partie de la base de calcul des pensions conformément a la législation antérieure et qui sont enregistrés dans le livret de travail ou sont prouvés avec des certificats délivrés par les unités respectives.

Comentariu

Momentul valorificării veniturilor privind acordul global: stabilirea sau recalcularea pensiilor?[1]

Ștefan Ene

Sorin Enache

• Conform legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, regulile de stabilire a punctajului anual erau reglementate în art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, care prevedeau, în cuprinsul alin. (1), că „punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună”. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calcula prin raportarea salariului lunar individual, inclusiv sporurile și adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice.

Totodată, potrivit art. 78 alin. (4) din același act normativ, „punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) și (2), se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale”.

În virtutea principiului neretroactivității legii, aceste dispoziții legale erau aplicabile doar persoanelor care au realizat stagii de cotizare după data de 1 aprilie 2001 și care s-au pensionatdupă intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000.

În privința perioadelor anterioare intrării sale în vigoare, Legea nr. 19/2000 conținea dispoziții tranzitorii speciale, arătând, în cuprinsul art. 164 alin. (1), că „la determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991”.

Alin. (2) al textului sus-menționat dispune că „La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1), se au în vedere și sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă”, iar alin. (3) teza I precizează că „La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare”.

Dispoziții identice există și în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a abrogat Legea nr. 19/2000 și a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Astfel, conform prevederilor art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010

„(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...