Revista de Drept social nr. 10/2011

Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții, Editura Rosetti
de Costel Gîlcă

28 octombrie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Instanța

Curtea de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 5599/R/14.10.2009

Jurisprudență

Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară trebuia făcută în mod concret și precis, pentru a permite instanței să verifice temeinicia sancțiunii aplicate prin raportare la o faptă concretă și la obligațiile stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă și Regulamentul intern.

În ciuda acestui fapt, în decizia contestată angajatorul se limitează la o descriere extrem de generică a faptelor imputate ca abatere disciplinară („nu a respectat atribuțiile de serviciu constând în recepționarea defectuoasă a bottle tag-urilor și neasigurarea corectei folosințe a acestora”), fără a arăta despre ce produse este vorba, data la care s-au săvârșit abaterile, prin individualizarea acestora, cu dată, număr sau alte elemente de identificare. Abaterile imputate nu au fost individualizate în timp. Prin faptul că nu a fost specificată data săvârșirii abaterilor disciplinare, instanța nu a putut verifica respectarea dispozițiilor prevăzute la art.268 alin. (1) Codul muncii, referitoare la prescripția aplicării sancțiunii disciplinare. Simpla menționare a unor date cuprinse în avize de însoțire nu acoperă condiția prevăzută de lege, deoarece în decizie nu se prevede că abaterile ar fi fost săvârșite la data consemnată de furnizor în avizele de însoțire, dată care poate fi diferită de cea a recepționării mărfurilor. Condiția descrierii faptei în mod concret și detaliat este prevăzută de lege imperativ și trebuie să rezulte din decizia de concediere și nu din alte înscrisuri, unele din acestea depuse la dosar după aplicarea sancțiunii disciplinare, pe parcursul soluționării contestației. În acest sens, Curtea reține aplicabilitatea dispozițiilor art.77 din Codul muncii, potrivit căruia în caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

CURTEA,

Asupra recursului civil de față constată următoarele:

Prin sentința civilă nr.3428/ 23.04.2009, pronunțată în dosarul nr(…), Tribunalul București – Secția a VIII a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, a disjuns cererea reconvențională și a înaintat-o la registratura instanței pentru repartizare aleatorie, a admis acțiunea formulată de reclamantul T. H. în contradictoriu cu pârâta SC „S.” SRL, în parte, a dispus anularea deciziei nr. (…)/2008 emisă de pârâtă, a dispus revenirea reclamantului în funcția avută anterior concedierii, a obligat pârâta la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la emiterea deciziei contestate și până la reintegrarea efectivă, a respins cererea privind obligarea pârâtei la compensarea a 12 zile concediu de odihnă aferent anului 2008 ca neîntemeiată; a respins cererea de obligare a pârâtei la plata de daune morale ca neîntemeiată a obligat pârâta la 300 de lei cheltuieli de judecată către reclamant.

În considerente a reținut că reclamantul a fost convocat la cercetarea prealabilă din data de 17.03.2008- 14,00 și 27.03.2008- 10,00 dar nu se face dovada înmânării convocărilor către reclamant.

Pentru convocarea din 24.03.2008 – 10,00, dovada de la fila 63 dosar poartă niște mențiuni care nu se știe de cine sunt efectuate privind comunicarea către reclamant la 24.03.2008- 18,20, dar nu poartă semnătura reclamantului.

Pentru convocarea din 17.03.2008 -14,00 rezultă de la fila 66 dosar că reclamantul nu a primit-o, plicul fiind restituit expeditorului.

Instanța a apreciat că procedura convocării s-a efectuat defectuos de către pârâta-angajator, nedatorându-se clarificarea situației bottle-tag-urilor dispărute ci doar sancționarea reclamantului.

În urma întocmirii proceselor-verbale de cercetare prealabilă, în lipsa reclamantului pârâta a emis decizia de sancționare a reclamantului cu desfacere disciplinară a contractului de muncă a acestuia, nr. (…)/2008.

Pârâta-angajator a reținut în cadrul deciziei că reclamantul i-a adus un prejudiciu de 2.354,8 lei prin nerespectarea sarcinilor de serviciu, prin recepționarea defectuoasă a bottle-tag-urilor și neasigurarea corectei folosințe a acestora, prin nerespectarea atribuțiilor din fișa postului său.

Din conținutul deciziei contestate se reține că fapta ce i se impută reclamantului este descrisă la modul general. Nu este descris în concret câte bottle-tag-uri a recepționat, conform cărui act contabil, în ce dată, cine trebuia să le predea și nu le-a predat sau unde trebuia să le monteze, când și nu a făcut-o, câte au dispărut, când s-a constatat, în ce act contabil se evidențiază aceasta, ce atribuție concretă a încălcat, unde este menționată, care sarcini precise nu le-a respectat, în de dată la care magazin?

Din actele dosarului se reține că există un model de fișă a postului pentru funcția reclamantului, dar nu există la dosar o fișă a postului semnată de reclamant.

Din declarațiile martorilor audiați în cauză, se reține că în cadrul societății pârâte nu există implementat un plan de pază a magazinului, nu există o procedură stabilită punctual, scrisă și adusă la cunoștința inspectorilor de pază (siguranță) ai reclamantei și cei ai firmei colaboratoare, asumată de toți angajații și care să fie asumată punctual de angajații cu atribuții de pază, control și siguranță a mărfurilor.

La dosarul cauzei există un proces-verbal de predare-primire a 50 bottle-tag-uri tip inel de la reclamant către reprezentantul firmei de pază colaboratoare SC „T.” SRL și care avea atribuții de montare a bottle-tag-urilor pe sticlele scumpe de băuturi.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...