Revista de Drept social nr. 1/2012

Decizia nr. 29 din 12.12.2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție: recursul în interesul legii privind recalcularea pensiilor speciale, Editura Rosetti
de Anca-Elena Burghelea

27 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentariu

Decizia nr. 29 din 12.12.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție[1]: recursul în interesul legii privind recalcularea pensiilor speciale

Av. Anca Elena Burghelea

SCPA Costel Gîlcă și Răzvan Ion Vasiliu

După abrogarea Legii 19/2000[2] prin Legea 263/2010[3] privind sistemul unitar de pensii publice, toate categoriile de pensii speciale au fost incluse în același sistem unic de pensii, cu aceleași reguli și mod de calcul așa cum rezultă din art. 6 din Legea 263/2010[4].

Odată cu introducerea în toată țară de către pensionarii militari și a celorlaltor categorii de pensionari speciali a cererilor de chemare în judecată care aveau ca obiect anularea deciziilor de pensie care diminuau semnificativ pensiile acestora, au urmat și soluțiile diferite, cu motivări diferite a instanțelor de judecată din toată țara, fie că au fost de admitere sau de respingere.

Având în vedere tocmai această practică neunitară, care s-a înregistrat nu doar pentru pensiile militare ci și pentru celelalte categorii de pensii speciale – diplomați, aviatori civili, parlamentari, personal auxiliar din justiție, cu excepția magistraților, ÎCCJ s-a pronunțat prin Decizia nr. 29/2011 prin care a reținut că jurisprudența neunitară atașată recursului în interesul legii vizează în majoritatea covârșitoare litigii generate de aplicarea dispozițiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituție, art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și art. 14 din Convenție, în ceea ce privește recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege.

Așa cum vom arăta, riguros, acest recurs în interesul legii nu are în vedere și situația pensiilor militare, aspect reținut și de ÎCCJ prin Decizia nr. 29/2011.

A. Cu privire la opinia procurorului general

Procurorul general a susținut că, față de exigențele impuse de Convenția europeană a drepturilor omului și în raport cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ingerința în dreptul la respectarea bunurilor îndeplinește cerința de legalitate, este determinată de un scop de utilitate publică, legitim, și răspunde condiției referitoare la existența unui just raport de proporționalitate între cerințele interesului general și interesul particular al persoanelor vizate de art. 1 din Legea nr. 119/2010 și deci nu ar exista un tratament discriminatoriu, întrucât Legea nr. 119/2010[5] a afectat toate categoriile de pensii de serviciu stabilite prin legi speciale, legiuitorul alegând să abroge toate categoriile de pensii speciale și să le supună unui regim unitar de stabilire și calculare.

B. Cu privire la argumentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

a) Despre raportul dintre norma internă și norma de drept comunitar, dar și putere de decizie a fiecărui judecător în parte

ÎCCJ a reținut în temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă că în soluționarea litigiilor generate de contestațiile formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor care intră sub incidența dispozițiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010, se va realiza o analiză de compatibilitate a normei juridice naționale și efectelor acesteia cu prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, deoarece unele instanțe au apreciat că există o încălcare a art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenție, exclusiv sau împreună cu art. 14 din Convenție, în timp ce alte instanțe, chiar realizând analiza de convenționalitate, au conchis în sensul că nu există o încălcare a blocului de convenționalitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...