Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 2/2014

Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia, Editura Rosetti
de Doru Ioan Cristescu, Victor Cătălin Enescu

13 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE

NCPP prevede ca metode speciale de supraveghere, între altele, supravegherea video, audio sau prin fotografiere ori filmare, în condițiile stipulate de prevederile legale4.

Prevederile NCPP privind înregistrările audio, fotografiile și înregistrările video (imaginile), adică probele multimedia5 - analogice sau digitale6 -, suscită anumite discuții din perspectiva administrării acestor probe și referitoare la dispunerea și efectuarea constatărilor tehnico-științifice și expertizelor, ce se pot efectua cu privire la acestea.

Lanțul (filiera) parcurs/ă de o comunicație sau orice tip de comunicare interceptată și înregistrată, potrivit prevederilor legale, se înfățișează după cum urmează: 1) Subiectul supravegherii tehnice (emițătorul comunicației, creatorul și autorul probei) - 2) Instituția (organul) care deține echipamentul de interceptare și înregistrare (locul și persoana autorizată care realizează supravegherea tehnică), unde și pe care se imprimă inițial comunicația sau orice tip de comunicare (proba digitală originală) - 3) Subiectul care transferă (transmite) comunicația sau orice tip de comunicare de pe echipamentul de interceptare și înregistrare pe suportul de memorie externă (proba digitală duplicat, clonă sau bit - stream) - 4) Subiectul care primește comunicația sau orice tip de comunicare transmisă (Subiectul procesual oficial, adică procurorul) - 5) Subiectul care efectuează copii ale suportului de memorie externă (proba digitală copie) - 6) Proba digitală (duplicat sau copie, după caz) depusă la dosarul cauzei și care este atașată procesului verbal de redare a înregistrării comunicațiilor sau orice tip de comunicare - 7) Proba digitală copie care urmează dosarul cauzei la instanța de judecată - 8) Inculpat, respectiv emițătorul comunicației (1) - 9) Specialist ori Expert judiciar.

TABELA I

Proba multimedia inițială, originală digitală se află stocată pe memoria internă a echipamentului cu care a fost captat evenimentul acustic interceptat și apoi înregistrat.

Acest echipament reprezintă, conform prevederilor art. 97 alin. (2) lit. 3 combinat cu art. 197 alin. (1) din NCPP, mijloc material de probă.

Teoretic și practic există posibilități ipotetice de alterări, distorsionări, modificări, înserări de voci computerizat, intercalări de cuvinte, fraze sau alte elemente de contrafacere, adăugiri, ștersături, pe suportul de memorie externă, de către persoanele care intră în contact cu suportul ce stochează comunicările ori imaginile interceptate și înregistrate.

Vulnerabilitatea esențială și primordială în legătură cu proba digitală este cantonată la echipamentul informatic și de comunicații care captează evenimentele acustice interceptate și înregistrate, constând, în principal, în acuratețea și integritatea cu care se realizează extragerea înregistrării complete și efective, prin operațiunile de accesare/transferare/ descărcare/copiere pe primul suport de memorie externă, respectiv acela ce practic trebuie să fie duplicatul probei digitale.

CAPITOLUL I
ASPECTE PRIVIND ADMINISTRAREA PROBELOR MULTIMEDIA

& 1. Subiecții care pun în executare mandatul de supraveghere

În noua reglementare sunt indicate ca fiind abilitate să realizeze punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică:

1) procurorul (subiect oficial judiciar, organ de urmărire penală, magistrat în cadrul Ministerului Public),

2) organul de cercetare penală [subiect oficial cu poziție procesuală proprie, care execută dispozițiile obligatorii ale procurorului, care pot fi organe de cercetare penală ale poliției judiciare, organe de cercetare speciale (organe de cercetare militare, ofițerii poliției de frontieră, căpitanii porturilor)] sau

3) lucrători specializați din cadrul poliției (deci persoane care nu sunt organe de cercetare penală, dar funcționează în cadrul organelor de poliție, cum ar fi specialiști în domeniul utilizării echipamentelor ori aparatelor de interceptare ori înregistrare sau în transcrierea rezultatelor înregistrărilor în formă scrisă) ori

4) alte organe specializate ale statului, [(persoane juridice nenominalizate, altele decât organele de poliție, poziționate în sistemul organelor statului, probabil în zona puterii executive (administrația publică) care, desigur, efectuează prestarea de servicii în discuție, prin proprii angajați - civili sau militari -).

Teoretic, aceste alte organe specializate ale statului în materia interceptării și înregistrărilor, ar putea fi instituții guvernamentale - din subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Justiției ș.a. - ori entități autonome și independente cu subordonare la nivelul Parlamentului României, care să deservească pe orice beneficiar autorizat al unei astfel de operațiuni, legiuitorul oferind o normă în alb, pentru orice situație ce poate fi reglementată în viitor în această materie.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...