Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 31/2012

îndreptățirea la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la un teren cu vegetație forestieră, solicitat în baza dispozițiilor Legii nr. 247/2005. Dovadă drept pretins. Reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la același teren în baza dispozițiilor legilor anterioare de fond funciar, Editura Rosetti
de Mihaela Adriana Oprescu, Mugurel Marius Oprescu

15 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Instanța

Tribunalul Maramureș, secția I civilă, decizia civilă nr. 24 din 12.01.2012

Jurisprudență

Prin Sentința civilă nr. 85/19.02.2008 pronunțată de Judecătoria Șomcuta Mare s-a respins acțiunea civilă formulată de reclamanta M.F. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Șomcuta Mare și Comisia Județeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Maramureș.

A reținut instanța de fond că în baza dispozițiilor Legii nr.247/2005, reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul A. I., cerere înregistrată la Primăria orașului Șomcuta Mare sub numărul 238/24.10.2005, prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetație forestieră în suprafață de 0,14 ha.

În sprijinul cererii sale, reclamanta a uzitat de acte de stare civilă și copie de pe registrul agricol al localității Buciumi pe anii 1959-1963 cu poziția antecesorului reclamantei.

Pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Șomcuta Mare a propus spre invalidare, pe anexa 37, poziția 16, cererea reclamantei cu privire la suprafața de 0,14 ha teren cu vegetație forestieră, pe considerentul că reclamanta nu face dovada dreptului de proprietate peste suprafața reconstituită anterior în baza Legii nr. 18/1991, respectiv 0,14 ha.

Prin Hotărârea nr. 762/06.08.2007 emisă de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Maramureș reclamantei i-a fost invalidată cererea cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 0,14 ha teren cu vegetație forestieră.

A mai reținut instanța că din actele de stare civilă depuse în probațiune rezultă că reclamanta este fiica numiților A. M. și A. I., iar din examinarea Registrului Agricol al localității Buciumi pe anii 1959-1963 cu poziția antecesorului reclamantei (A. I.), se poate constată că acesta a figurat cu suprafața de 0,14 ha teren cu vegetație forestieră.

Prin Titlul de proprietate nr. 44/23/12.12.1996 emis în favoarea reclamantei M. F., acesteia i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la terenul cu vegetație forestieră în suprafață de 0,14 ha. Această stare de fapt a fost reținută de altfel și în considerentele Sentinței civile nr. 275/24.06.2005 pronunțată de Judecătoria Șomcuta Mare, unde se specifică faptul că suprafața de 0,14 ha pădure evidențiată în registrul agricol pe anii 1959-1963, i-a fost retrocedată reclamantei în temeiul Legii nr. 18/1991.

A concluzionat instanța că reclamanta nu a făcut dovada dreptului de proprietate cu privire la terenul cu vegetație forestieră în suprafață de 0,14 ha cu niciun act, iar declarațiile de martori care se regăsesc în dosarul de fond funciar nu îndeplinesc cerințele imperativ impuse de dispozițiile art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamanta, criticând sentința instanței de fond sub aspectul temeiniciei și legalității.

Motivele de recurs vizează faptul că terenul de la locul numit “Citeră” sau “Curătură-Tăietură” cu privire la care reclamantei i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Titlul de proprietate nr. 44/23/12.12.1996 nu se suprapune cu terenul solicitat spre reconstituire în baza dispozițiilor Legii nr. 247/2005.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...