Pandectele Săptămânale nr. 26/2012

Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Rosetti
de Petruț Ciobanu

18 august 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentariu

Răspunderea penală a persoanei juridice

Avocat dr. Petruț Ciobanu

Răspunderea penală a persoanei juridice a fost introdusă prin Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr.601 din 12.07.2006.

Potrivit art. 191 din Codul penal „Persoanele juridice, cu excepția statului, a autorităților publice și a instituțiilor publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de legea penală. Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la săvârșirea aceleiași infracțiuni.”

Legiuitorul român a consacrat un model de răspundere penală directă[1], în care persoana juridică răspunde pentru fapta proprie și nu pentru fapta altei persoane.

În conformitate cu dispozițiile art. 191din Codul penal răspunderea penală poate fi angajată doar în cazul unei persoane juridice, astfel încât o entitate fără personalitate juridică (o societate civilă, o asociere în participație) nu poate fi subiect activ al vreunei infracțiuni.

Persoana juridică răspunde din punct de vedere penal și atunci când a fost constituită în scopul comiterii de infracțiuni, iar în acest caz se aplică și pedeapsa complementară a dizolvării – art.712 Codul penal.

Pierderea personalității juridice are efecte asupra răspunderii penale, întrucât acțiunea penală nu mai poate fi exercitată atunci când a intervenit radierea persoanei juridice, iar aceasta are calitatea de făptuitor – art.10 alin.1 lit.g Codul de procedură penală modificat prin Legea nr.356/2006.

Statul beneficiază de o exonerare de răspundere penală, generală și absolută, astfel încât nu se poate angaja răspunderea acestuia nici pentru fapte comise în exercitarea autorității de stat, nici pentru fapte comise în exercitarea unor activitați ce țin de domeniul privat al statului. Astfel, răspund din punct de vedere penal, toate persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma juridică în care s-au constituit (societăți comerciale, asociații,fundații).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...