Guvernul României

Hotărârea nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

Modificări (25), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 1997 până la 19 octombrie 2003, fiind abrogat prin Lege 333/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 6 și 7 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se asigură paza cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Sunt exceptate de la plata prestației de pază cu efective de jandarmi unitățile bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă ridicarea pazei militare cu efective de jandarmi de la obiectivele cuprinse în anexa nr. 3.

În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, beneficiarii serviciilor de pază vor achita datoriile bănești existente la data ridicării pazei.

Efectivele disponibilizate prin ridicarea pazei se vor redistribui în cadrul Comandamentului Trupelor de Jandarmi. Modificări (1)

Art. 4. -

Unitățile beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi sunt obligate să asigure condițiile necesare pentru organizarea și funcționarea pazei. Principalele obligații care revin beneficiarilor de pază sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu
p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Mircea Gheordunescu
p. Secretar de stat,
directorul Serviciului de Pază și Protocol,
general de brigadă Nicolae Bănuță

București, 12 septembrie 1997.

Nr. 523.

ANEXA Nr. 1

LISTA
obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi

I. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU APĂRAREA ȚĂRII

1. Serviciul de Informații Externe

- 16 obiective.

2. Serviciul Român de Informații Modificări (1)

- Obiectivul din Str. Toamnei

- Obiectivul din Str. Pietății

- Obiectivul din Str. Londrei

- Obiectivul din str. Arhitect Ion Mincu

- Obiectivul din str. Roma

- Obiectivul din str. Praporgescu

- Obiectivul din Calea Victoriei

- Obiectivul din str. George Georgescu

- Obiectivul din str. Bărbătești

- Obiectivul din str. Țepeș Vodă

- Garajul Porumbaru

- Obiectivul Săftica km 23.700

- Obiectivul Săftica km 24

- Obiectivul Tonola I

- Obiectivul Tonola II

- Obiectivul Săbăreni

- Obiectivul Balotești

- Obiectivul km 12

- Obiectivul km 17

- Sediul din str. Eforie

- Obiectivul din str. Tunari

- Obiectivul din Str. Glucozei

- Garajul Izvor

- Obiectivul din str. Niagara

- Sediul S.R.I. Giurgiu

- Sediul S.R.I. Galați

- Sediul S.R.I. Bacău

- Sediul S.R.I. Iași

- Sediul S.R.I. Botoșani

- Sediul S.R.I. Neamț

- Sediul S.R.I. Suceava

- Sediul S.R.I. Vaslui

- Sediul S.R.I. Târgu Mureș

- Sediul S.R.I. Miercurea-Ciuc

- Sediul S.R.I. Bistrița

- Sediul S.R.I. Constanța

- Hotelul Neptun

- Hotelul Crișana

- Sediul S.R.I. Slobozia

- Sediul S.R.I. Tulcea

- Sediul S.R.I. Brăila

- Sediul S.R.I. Călărași

- Sediul S.R.I. Sfântu Gheorghe

- Sediul S.R.I. Brașov

- Obiectivul Bran

- Sediul S.R.I. Sibiu

- Sediul S.R.I. Timișoara

- Sediul S.R.I. Reșița

- Sediul S.R.I. Deva

- Sediul S.R.I. Arad

- Sediul S.R.I. Ploiești

- Sediul S.R.I. din str. Nicolae Grigorescu, municipiul Ploiești

- Sediul S.R.I. Câmpina

- Sediul S.R.I. Târgoviște

- Sediul S.R.I. Buzău

- Sediul S.R.I. Focșani

- Sediul S.R.I. Râmnicu Vâlcea

- Sediul S.R.I. Drobeta-Turnu Severin

- Sediul S.R.I. Craiova

- Obiectivul Pelendava

- Sediul S.R.I. Pitești

- Sediul S.R.I. Târgu Jiu

- Sediul S.R.I. Alexandria

- Sediul S.R.I. Slatina

- Sediul S.R.I. Cluj-Napoca

- Sediul S.R.I. Turda

- Sediul S.R.I. Alba Iulia

- Sediul S.R.I. Baia Mare

- Sediul S.R.I. Satu Mare

- Sediul S.R.I. Oradea

- Sediul S.R.I. Zalău

- Pază - transport corespondență - 41 de județe.

3. Serviciul de Telecomunicații Speciale

- Obiectivul Iași

- Obiectivul Dorohoi

- Obiectivul Ciurel - Sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale

- Obiectivul Săbăreni

- Obiectivul Ciocănești

- Obiectivul Singureni

- Obiectivul Techirghiol

- Obiectivul Nazna

- Obiectivul Ciuhoiu

- Obiectivul Furnica

- Obiectivul Țuglui

- Obiectivul Satu Mare

- Obiectivul Recaș.

II. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI

- Sediul Ministerului Educației Naționale

- Sediul Ministerului Industriei și Comerțului

- Sediul Ministerului Finanțelor

- Sediul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

- Sediul Ministerului Comunicațiilor

- Sediul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

- Sediul Ministerului Tineretului și Sportului

- Sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale

- Sediul Ministerului Cercetării și Tehnologiei

- Sediul Ministerului Sănătății

- Sediul Ministerului Afacerilor Externe

- Sediul Ministerului Transporturilor

- Sediul Ministerului Justiției

- Fondul Proprietății de Stat

- Agenția Română de Dezvoltare

- Agenția Națională pentru Privatizare

- Sediul Central al Curții de Conturi

- Curtea Supremă de Justiție

- Sediul Parchetului General

- Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

- Complexul Vlăsia

- Obiectivul km 11

- Obiectivul Olănești

- Garajul din str. Paris

- Institutul de Management și Informatică

- Centrul de Calcul al Ministerului Finanțelor

- Comisia Națională pentru Statistică

- Garda financiară - sediul central

- Centrul-Pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie

- Institutul Medico-Legal "Mina Minovici"

- Direcția Consulară

- Clubul Diplomaților

- Regia Autonomă "Imprimeria Națională"

- Regia Autonomă Monitorul Oficial, Str. Jiului nr. 163

- Agenția Națională de Presă "Rompres"

- Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

- Sediile instanțelor judecătorești și ale parchetelor

- Sediile prefecturilor.

OBIECTIVE ASIGURATE CU PAZA ÎN COOPERARE CU SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

- Sediul Guvernului României. Modificări (1)

OBIECTIVE DE PROTOCOL ALE GUVERNULUI ȘI PREȘEDINȚIEI

- Obiectivul Scroviștea

- Obiectivul Snagov-Sat

- Casa Snagov

- Obiectivul 1A-1B Snagov-Sat

- Complexul Vile Floreasca

- Complexul Vile Neptun

- Complexul Vile Predeal

- Complexul Vile Timiș

- Complexul Pelișor.

III. OBIECTIVE ECONOMICE

1. Ministerul Industriei și Comerțului

- Societatea Comercială "Aerostar" - S.A. Bacău

- Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni

- Societatea Comercială "Industria Aeronautică Română" - S.A. Ghimbav

- Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova

- Societatea Comercială "Rafo" - S.A. Onești

- Societatea Comercială "Turbomecanica" - S.A. București

- Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Echipamente Mecanice

- Depozitul nr. 1 al Societății Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanța

- Depozitul nr. 3 al Societății Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanța

- Depozitul nr. 4 al Societății Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanța

- Societatea Comercială "Petromidia" - S.A.

- Regia Autonomă de Electricitate "Renel", Filiala Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă - Unitatea nr. 1

- Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăraș

- Depozitul de produse speciale și poligon Dejani

- Societatea Comercială "Viromet" - S.A. Victoria

- Societatea Comercială "Romchim" Orăștie (fabrică)

- Societatea Comercială "Romchim" Orăștie (depozit)

- Depozitul de produse speciale Vlădeni

- Uzina Mecanică Mârșa

- Stația de încărcare și poligonul de probe Hărman

- Societatea Comercială "Solventul" - S.A. Timișoara

- Societatea Comercială "Chimica" - S.A. Orăștie

- Uzina Mecanică Orăștie

- Uzina Mecanică Mija

- Societatea Comercială "Automecanica" - S.A. Moreni

- Uzina Mecanică Plopeni

- Depozitul de explozivi Găvănel

- Societatea Comercială "Astra Română" - S.A. Ploiești

- Societatea Comercială "Petrobrazi" - S.A. Ploiești

- Societatea Comercială "Petrotel" - S.A. Teleajen

- Uzina Mecanică Văleni

- Uzina Mecanică Băbeni

- Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Baraj Hidrocentrală Lotru

- Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Uzina Electrică Ciunget-Lotru

- Sistemul Hidroenergetic și de Navigație "Porțile de Fier 1"

- Sistemul Hidroenergetic și de Navigație "Porțile de Fier 2"

- Societatea Comercială "Romag" - S.A. Drobeta-Turnu Severin

- Institutul de Cercetări Nucleare Colibași

- Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Barajul Vidraru

- Întreprinderea Mecanică Cugir I

- Întreprinderea Mecanică Cugir II

- Întreprinderea Mecanică Cugir III

- Depozitul de Produse Speciale Vinerea

- Societatea Comercială "Metav" - S.A.

- Societatea Comercială "Arpechim" - S.A. Pitești

- Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare.

2. Obiective ale arsenalului armatei

- Uzina Mecanică Reșița

- Uzina Mecanică Sadu

- Uzina de Produse Speciale Făgăraș

- Uzina Chimică Victoria

- Uzina Mecanică Dragomirești.

3. Ministerul Agriculturii și Alimentației

- Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului.

4. Ministerul Comunicațiilor

- Direcția de Telecomunicații a Municipiului București

- Centrul Național de Telecomunicații București (Drumul Taberei)

- Centrul de Telecomunicații de Rezervă al Municipiului București

- Stația de Radio Galbeni.

5. Ministerul Transporturilor

- Aerogara Bacău

- Aerogara Iași

- Aerogara Suceava

- Aerogara Otopeni

- Aerogara Băneasa

- Aerogara Târgu Mureș

- Aerogara Mihail Kogălniceanu

- Aerogara Sibiu

- Aerogara Timișoara

- Aerogara Tulcea

- Aerogara Caransebeș

- Aerogara Arad

- Aerogara Cluj-Napoca

- Aerogara Craiova

- Aerogara Baia Mare

- Aerogara Satu Mare

- Aerogara Oradea

- Complexul de poduri și tunele Grădănița-Silhoasa-Larion (7 tunele și 7 viaducte)

- Complexul de poduri dunărene Borcea-Cernavodă

- Ecluza Cernavodă

- 2 tunele Predeal

- Ecluza Agigea

- Ecluza Năvodari

- Podul rutier Giurgeni-Vadu Oii.

Paza aeroporturilor civile de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care se va transfera de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, va face obiectul unei alte hotărâri a Guvernului.

IV. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ȘTIINȚĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ

1. Ministerul Cercetării și Tehnologiei

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (I.F.I.N.-H.H.)

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (I.N.F.P.L.R.)

- Institutul de Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca (I.T.I.M.)

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenie și Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea (I.C.S.I.)

- Institutul Național pentru Fizica Pământului București.

2. Ministerul Culturii

- Muzeul Național de Artă al României

- Muzeul Ceramicii și Sticlei București

- Muzeul Colecțiilor de Artă București

- Muzeul Național "Peleș" Sinaia

- Muzeul Național "Peleș" - Secția Posada

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

- Ansamblul Monastic Rupestru - Basarabi, județul Constanța

- Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, județul Hunedoara

- Rezervația Arheologia, Ansamblul Cetăților Dacice din Munții Orăștiei: Costești, Blidaru și Sarmizegetusa Regia, județul Hunedoara.

3. Alte obiective

- Societatea Română de Radiodifuziune

- Studioul Teritorial de Radio Constanța

- Societatea Română de Televiziune

- Societatea Comercială "Nuclear Vacuum" - S.A. (F.P.S.)

- Societatea Comercială "Simultec" - S.A. (F.P.S.)

- Institutul de Studii și Proiectări Energetice București (F.P.S.)

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" (F.P.S.)

- Depozitul dinamitieră Gura Văii (Societatea Comercială "Hidroconstrucția" - S.A. București).

4. Consiliul Național al Cinematografiei

- Arhiva Națională de Filme Jilava.

V. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE SAU ALE UNOR AGENȚII ȘI
REPREZENTANȚE ECONOMICE STRĂINE
Modificări (1)

- Cancelaria Republicii Algeriene

- Ambasada Austriei

- Ambasada Angliei

- Reședința ambasadorului Angliei

- Ambasada Bulgariei

- Reședința ambasadorului Bulgariei

- Ambasada Republicii Belarus

- Ambasada Belgiei

- Blocul diplomaților, str. Eminescu nr. 44-54

- Blocul diplomaților, str. Eminescu nr. 82-84

- Blocul diplomaților, str. Polonă nr. 35

- Ambasada Canadei

- Ambasada Republicii Croația

- Reședința ambasadorului Republicii Croația

- Reședința ambasadorului Columbiei

- Ambasada R.P. Chineze

- Ambasada Republicii Arabe Egipt

- Reședința ambasadorului Republicii Arabe Egipt

- Reședința atașatului militar al Republicii Arabe Egipt

- Ambasada Franței

- Consulatul Franței

- Institutul Cultural Francez

- Ambasada Germaniei

- Consulatul Germaniei

- Reședința ambasadorului Germaniei

- Consulatul Germaniei, Sibiu

- Reședința consulului Germaniei, Sibiu

- Ambasada Greciei

- Consulatul Greciei

- Ambasada Italiei

- Consulatul Italiei

- Ambasada Indiei

- Reședința ambasadorului Indiei

- Ambasada Iranului

- Reședința ambasadorului Iranului

- Ambasada Indoneziei

- Ambasada Irakului

- Reședința ambasadorului Irakului

- Școala Irakiană

- Ambasada Iordaniei

- Reședința ambasadorului Iordaniei

- Ambasada Israelului

- Reședința ambasadorului Israelului

- Cantina Rituală

- Ambasada Japoniei

- Ambasada Libanului

- Reședința ambasadorului Libanului

- Biroul Popular Libian

- Ambasada Republicii Macedonia

- Reședința ambasadorului Republicii Macedonia

- Ambasada Marocului

- Reședința ambasadorului Marocului

- Ambasada Republicii Moldova

- Ambasada Poloniei

- Ambasada Palestinei

- Reședința ambasadorului Palestinei

- Ambasada Pakistanului

- Reședința ambasadorului Statului Qatar

- Ambasada Statului Qatar

- Ambasada Federației Ruse

- Consulatul Federației Ruse

- Consulatul Federației Ruse, Constanța

- Ambasada Siriei

- Reședința ambasadorului Siriei

- Ambasada S.U.A.

- Consulatul S.U.A.

- Reședința ambasadorului S.U.A.

- Reședința consulului S.U.A.

- Biblioteca Americană

- Școala Americană

- Ambasada Sudanului

- Reședința ambasadorului Sudanului

- Ambasada Spaniei

- Ambasada Turciei

- Reprezentanța Comercială Turcă

- Consulatul Turciei, Constanța

- Reședința ambasadorului Uruguayului

- Ambasada R. S. Vietnam

- Ambasada Yemenului

- Reședința ambasadorului Yemenului.

VI. SEDIILE UNOR ORGANISME INTERNAȚIONALE

- Sediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

- Sediul Filialei UNESCO.

VII. PRIMĂRIA CAPITALEI

- Regia Autonomă "Apele Române".

VIII. ALTE OBIECTIVE

- Societatea Comercială "Aedificia" - S.A.

- Sediul Universal Coop

- Societatea Comercială "Acumulatorul" - S.A. (F.P.S.).

IX. OBIECTIVE DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR

- Banca Națională a României - sediul central, sucursalele județele și ale municipiului București, Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României", Regia Autonomă "Monetăria Statului" și transporturile de valori ale acestora. Modificări (1)

- Sediile centrale, ale sucursalelor județene, filialelor, agențiilor și transporturilor de valori de la:

- Banca Comercială Română - S.A.

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.

- Banca Agricolă - S.A.

- Banca de Credit Cooperatist - S.A. (BANKCOOP)

- Banca Comercială "Ion Țiriac" - S.A.

- Banca Egipteano-Română (M.I.S.R.)

- EXIMBANK

- BANC POST.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cu unitățile bugetare beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată

I. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU APĂRAREA ȚĂRII

1. Serviciul de Informații Externe

- 16 obiective.

2. Serviciul Român de Informații Modificări (1)

- Obiectivul din Str. Toamnei

- Obiectivul din Str. Pietății

- Obiectivul din Str. Londrei

- Obiectivul din str. Arhitect Ion Mincu

- Obiectivul din str. Roma

- Obiectivul din str. Praporgescu

- Obiectivul din Calea Victoriei

- Obiectivul din str. George Georgescu

- Obiectivul din str. Bărbătești

- Obiectivul din str. Țepeș Vodă

- Garajul Porumbaru

- Obiectivul Săftica km 23,700

- Obiectivul Săftica km 24

- Obiectivul Tonola I

- Obiectivul Tonola II

- Obiectivul Săbăreni

- Obiectivul Balotești

- Obiectivul km 12

- Obiectivul km 17

- Sediul din str. Eforie

- Obiectivul Tunari

- Obiectivul din Str. Glucozei

- Garajul Izvor

- Obiectivul din str. Niagara

- Sediul S.R.I. Giurgiu

- Sediul S.R.I. Galați

- Sediul S.R.I. Bacău

- Sediul S.R.I. Iași

- Sediul S.R.I. Botoșani

- Sediul S.R.I. Neamț

- Sediul S.R.I. Suceava

- Sediul S.R.I. Vaslui

- Sediul S.R.I. Târgu Mureș

- Sediul S.R.I. Miercurea-Ciuc

- Sediul S.R.I. Bistrița

- Sediul S.R.I. Constanța

- Sediul S.R.I. Slobozia

- Sediul S.R.I. Tulcea

- Sediul S.R.I. Brăila

- Sediul S.R.I. Călărași

- Sediul S.R.I. Sfântu Gheorghe

- Sediul S.R.I. Brașov

- Obiectivul Bran

- Sediul S.R.I. Sibiu

- Sediul S.R.I. Timișoara

- Sediul S.R.I. Reșița

- Sediul S.R.I. Deva

- Sediul S.R.I. Arad

- Sediul S.R.I. Ploiești

- Sediul S.R.I. din str. Nicolae Grigorescu, municipiul Ploiești

- Sediul S.R.I. Câmpina

- Sediul S.R.I. Târgoviște

- Sediul S.R.I. Buzău

- Sediul S.R.I. Focșani

- Sediul S.R.I. Râmnicu Vâlcea

- Sediul S.R.I. Drobeta-Turnu Severin

- Sediul S.R.I. Craiova

- Sediul S.R.I. Pitești

- Sediul S.R.I. Târgu Jiu

- Sediul S.R.I. Alexandria

- Sediul S.R.I. Slatina

- Sediul S.R.I. Cluj-Napoca

- Sediul S.R.I. Turda

- Sediul S.R.I. Alba Iulia

- Sediul S.R.I. Baia Mare

- Sediul S.R.I. Satu Mare

- Sediul S.R.I. Oradea

- Sediul S.R.I. Zalău

- Pază - transport corespondență - 41 de județe.

3. Serviciul de Telecomunicații Speciale

- Obiectivul Iași

- Obiectivul Dorohoi

- Obiectivul Ciurel - Sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale

- Obiectivul Săbăreni

- Obiectivul Ciocănești

- Obiectivul Singureni

- Obiectivul Techirghiol

- Obiectivul Nazna

- Obiectivul Ciuhoiu

- Obiectivul Furnica

- Obiectivul Țuglui

- Obiectivul Satu Mare

- Obiectivul Recaș.

II. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI

- Sediul Ministerului Educației Naționale

- Sediul Ministerului Industriei și Comerțului

- Sediul Ministerului Finanțelor

- Sediul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

- Sediul Ministerului Comunicațiilor

- Sediul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului

- Sediul Ministerului Tineretului și Sportului

- Sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale

- Sediul Ministerului Cercetării și Tehnologiei

- Sediul Ministerului Sănătății

- Sediul Ministerului Afacerilor Externe

- Sediul Ministerului Transporturilor

- Sediul Ministerului Justiției

- Agenția Română de Dezvoltare

- Agenția Națională de Privatizare

- Sediul central al Curții de Conturi

- Curtea Supremă de Justiție

- Sediul Parchetului General

- Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

- Garajul din str. Paris

- Centrul de Calcul al Ministerului Finanțelor

- Comisia Națională pentru Statistică

- Garda financiară - sediul central

- Centrul-Pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie

- Institutul Medico-Legal "Mina Minovici"

- Direcția Consulară

- Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

- Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni - U.M. Tohani

- Depozitul de Produse Speciale Vlădeni - U.M. Carfil

- Depozitul de Explozivi Găvănel - U.M. Plopeni

- Depozitul de Produse Speciale Vinerea - U.M. Cugir

- Sediile instanțelor judecătorești și ale parchetelor

- Sediile prefecturilor.

OBIECTIVE ASIGURATE CU PAZĂ ÎN COOPERARE CU SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

- Sediul Guvernului României. Modificări (1)

OBIECTIVE DE PROTOCOL ALE GUVERNULUI ȘI PREȘEDINȚIEI

- Obiectivul Scroviștea

- Obiectivul Snagov-Sat

- Casa Snagov

- Obiectivul 1A - 1B Snagov-Sat

- Complexul Vile Floreasca

- Complexul Vile Neptun

- Complexul Vile Predeal

- Complexul Vile Timiș

- Complexul Pelișor.

III. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ȘTIINȚĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ

1. Ministerul Culturii

- Muzeul Național de Artă al României

- Muzeul Ceramicii și Sticlei București

- Muzeul Colecțiilor de Artă București

- Muzeul Național "Peleș", Sinaia

- Muzeul Național "Peleș", Secția Posada

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

- Ansamblul Monastic Rupestru - Basarabi, județul Constanța

- Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, județul Hunedoara

- Rezervația Arheologia, Ansamblul Cetăților Dacice din Munții Orăștiei: Costești, Blidaru și Sarmizegetusa Regia, județul Hunedoara.

2. Consiliul Național al Cinematografiei

- Arhiva Națională de Filme Jilava.

IV. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE SAU ALE UNOR AGENȚII ȘI
REPREZENTANȚE ECONOMICE STRĂINE
Modificări (1)

- Cancelaria Republicii Algeriene

- Ambasada Austriei

- Ambasada Angliei

- Reședința ambasadorului Angliei

- Ambasada Bulgariei

- Reședința ambasadorului Bulgariei

- Ambasada Republicii Belarus

- Ambasada Belgiei

- Blocul diplomaților, str. Eminescu nr. 44-54

- Blocul diplomaților, str. Eminescu nr. 82-84

- Blocul diplomaților, str. Polonă nr. 35

- Ambasada Canadei

- Ambasada Republicii Croația

- Reședința ambasadorului Republicii Croația

- Reședința ambasadorului Columbiei

- Ambasada R. P. Chineze

- Ambasada Republicii Arabe Egipt

- Reședința ambasadorului Republicii Arabe Egipt

- Reședința atașatului militar al Republicii Arabe Egipt

- Ambasada Franței

- Consulatul Franței

- Institutul Cultural Francez

- Ambasada Germaniei

- Consulatul Germaniei

- Reședința ambasadorului Germaniei

- Consulatul Germaniei, Sibiu

- Reședința consulului Germaniei, Sibiu

- Ambasada Greciei

- Consulatul Greciei

- Ambasada Italiei

- Consulatul Italiei

- Ambasada Indiei

- Reședința ambasadorului Indiei

- Ambasada Iranului

- Reședința ambasadorului Iranului

- Ambasada Indoneziei

- Ambasada Irakului

- Reședința ambasadorului Irakului

- Școala Irakiană

- Ambasada Iordaniei

- Reședința ambasadorului Iordaniei

- Ambasada Israelului

- Reședința ambasadorului Israelului

- Cantina Rituală

- Ambasada Japoniei

- Ambasada Libanului

- Reședința ambasadorului Libanului

- Biroul Popular Libian

- Ambasada Republicii Macedonia

- Reședința ambasadorului Republicii Macedonia

- Ambasada Marocului

- Reședința ambasadorului Marocului

- Ambasada Republicii Moldova

- Ambasada Poloniei

- Ambasada Palestinei

- Reședința ambasadorului Palestinei

- Ambasada Pakistanului

- Ambasada Statului Qatar

- Reședința ambasadorului Statului Qatar

- Ambasada Federației Ruse

- Consulatul Federației Ruse

- Consulatul Federației Ruse, Constanța

- Ambasada Siriei

- Reședința ambasadorului Siriei

- Ambasada S.U.A.

- Consulatul S.U.A.

- Reședința ambasadorului S.U.A.

- Reședința consulului S.U.A.

- Biblioteca Americană

- Școala Americană

- Ambasada Sudanului

- Reședința ambasadorului Sudanului

- Ambasada Spaniei

- Ambasada Turciei

- Reprezentanța Comercială Turcă

- Consulatul Turciei, Constanța

- Reședința ambasadorului Uruguayului

- Ambasada R. S. Vietnam

- Ambasada Yemenului

- Reședința ambasadorului Yemenului.

V. SEDIILE UNOR ORGANISME INTERNAȚIONALE

- Sediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

- Sediul Filialei UNESCO.

ANEXA Nr. 3

LISTA
cu obiectivele de la care se ridică paza militară cu efective de jandarmi

Nr. crt. Obiective Efective Acte normative care reglementează asigurarea pazei
Of. M.M. Subof. S.C. M.T.
Ministerul Industriei și Comerțului
1. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. 1 38 D.P. nr. 106/1980
2. Societatea Comercială "Microelectronica" Băneasa - S.A. 13 H.G. nr. 1.344/1990
3. Societatea Comercială "Băneasa" - S.A. 3 90 H.G. nr. 1.344/1990
4. Filiala Electrocentrale Bistrița 1 1 40 D.P. nr. 106/1980
Ministerul Cercetării și Tehnologiei
1. Institutul Național Tehnologic pentru Turnătorie, Deformări Plastice și Tratamente Termice (I.N.T.E.C.) 4 D.P. nr. 106/1980
Ministerul Comunicațiilor
1. Stația Radio Boldur 16 D.P. nr. 106/1980
2. Stația Radio și Radioreleu Bucegi 1 21 D.P. nr. 106/1980
3. Stația Radio Timișoara 18 D.P. nr. 106/1980
4. Stația de Telecomunicații Cheia 1 24 D.P. nr. 106/1980
5. Stația Radio Jucu 1 24 D.P. nr. 106/1980
6. Stația de Televiziune, Radio și Relee Feleac 18 D.P. nr. 106/1980
7. Stația Radio Uricani 17 D.P. nr. 106/1980
8. Stația Radio Tâncăbești 1 25 D.P. nr. 106/1980
9. Stația Radio Bod 1 27 D.P. nr. 106/1980
10. Stația Radiodifuziune, Televiziune, Radioreleu Harghita 1 21 D.P. nr. 106/1980
11. Stația Radiodifuziune și Radioreleu Măgura Boiului 16 D.P. nr. 106/1980
12. Stația Radiodifuziune și Televiziune Cerbul 1 13 D.P. nr. 106/1980
13. Stația Radiocomunicații Țigănești 19 D.P. nr. 106/1980
Ministerul Agriculturii și Alimentației
1. Sediul central 5 H.G. nr. 056/1992
Primăria Capitalei
1. Monumentul din Parcul Carol 18 D.P. nr. 106/1980
TOTAL: 7 28 445

Efectivele disponibilizate vor fi redistribuite la alte obiective, fără a determina cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.

ANEXA Nr. 4

PRINCIPALELE OBLIGAȚII
ale beneficiarului de pază militară pentru asigurarea condițiilor
de cazare, a mijloacelor tehnice de pază, alarmare, legătură
și a altor materiale necesare executării misiunilor de pază
și de asigurare a valorilor

I. Spații necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni
de pază a obiectivelor

a) Corp de gardă, conform prevederilor regulamentelor militare (R.G.-1 și 2).

b) Posturi de control acces (pază), cărora li se va asigura câte o încăpere cu dotările și amenajările necesare executării serviciului.

II. Amenajări și mijloace tehnice de pază și alarmare

a) Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată cu cornișe, în raport de dispunerea și specificul obiectivului.

b) Realizarea iluminatului de securitate a perimetrului, a punctelor vitale din interiorul obiectivului și a căilor de acces, cu lămpi fluorescente, orientate către exterior, instalate pe stâlpi înalți, dispuse la interval de 50 m.

c) Foișoare, gherete sau umbrele-ciupercă pentru santinele (posturi de pază), în funcție de numărul acestora, dotate cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fascicolului de lumină.

d) Amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustrade pe porțiuni de teren cu pante repezi, punți (podețe) peste canale, șanțuri și viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor.

e) În raport cu topografia terenului și cu situația operativă, se vor executa baraje și obstacole genistice în locurile vulnerabile.

f) Mijloace tehnice de pază, alarmare și sisteme împotriva efracției, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.

g) Mijloace tehnice pentru asigurarea legăturii între elementele de dispozitiv, corpul de gardă și eșaloanele superioare acestora.

III. Alte materiale și condiții necesare funcționării pazei militare

a) Mobilier pentru utilarea corpului de gardă, obiecte de inventar, potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe și cuști pentru câinii de serviciu, în funcție de dotarea subunităților.

b) Combustibil pentru încălzire, prepararea hranei, îmbăiere și spălat, potrivit normelor Ministerului de Interne.

c) Materiale pentru dezinsecție, deparazitare și deratizare, precum și personal care să execute aceste operațiuni.

d) Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția subunității militare care efectuează paza militară, în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare.

IV. Pentru asigurarea transporturilor de valori

a) Autovehicule blindate pentru transportul valorilor și semiblindate pentru echipajele de însoțire.

b) Veste antiglonț.

c) Căști de protecție.

d) Mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Comandamentul Trupelor de Jandarmi, mari unități, unități de jandarmi și structurile băncilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...