TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - URMĂRIREA PENALĂ -
Capitolul V
TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ

Verificarea lucrărilor urmăririi penale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 261. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul este obligat ca în termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penală potrivit art. 256 sau 258 să procedeze la verificarea lucrărilor urmăririi penale și să se pronunțe asupra acestora.

Procurorul procedează la prezentarea materialului de urmărire penală în situațiile prevăzute în art. 254 alin. 1, dacă inculpatul se prezintă, este prins sau adus după înaintarea dosarului la parchet. Jurisprudență

Rezolvarea cauzelor în care sunt arestați se face de urgență și cu precădere.

Rezolvarea cauzelor Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 262. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Dacă procurorul constată că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate, procedează, după caz, astfel: Jurisprudență

1. când din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârșită de învinuit sau de inculpat și că acesta răspunde penal: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) dacă acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi penale, dă rechizitoriu prin care pune în mișcare acțiunea penală și dispune trimiterea în judecată; Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență

b) dacă acțiunea penală a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi penale, dă rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

2. dă ordonanță prin care: Jurisprudență

a) clasează, scoate de sub urmărire sau încetează urmărirea penală potrivit dispozițiilor art. 11. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă procurorul dispune scoaterea de sub urmărire în temeiul art. 10 lit. b1), face aplicarea art. 181 alin. 3 din Codul penal;

b) suspendă urmărirea penală, atunci când constată existența unei cauze de suspendare a urmăririi.

Cuprinsul rechizitoriului Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 263. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Rechizitoriul trebuie să se limiteze la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală și trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute în art. 203, datele privitoare la persoana inculpatului, fapta reținută în sarcina sa, încadrarea juridică, probele pe care se întemeiază învinuirea, măsura preventivă luată și durata acesteia, precum și dispoziția de trimitere în judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În rechizitoriu se arată de asemenea numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în instanță, cu indicarea calității lor în proces și locul unde urmează a fi citate. Jurisprudență

În cazul când urmărirea penală este efectuată de procuror, rechizitoriul trebuie să cuprindă și datele suplimentare prevăzute în art. 260. Jurisprudență

Procurorul întocmește un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulți învinuiți sau inculpați și chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 262. Jurisprudență

Actul de sesizare a instanței Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 264. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanței de judecată. Jurisprudență

Rechizitoriul dat de procurorul de la un parchet ierarhic inferior celui corespunzător instanței competente să judece cauza în fond este supus confirmării procurorului de la parchetul corespunzător acestei instanțe. Jurisprudență, Reviste (1)

Sesizarea instanței de judecată se face de către procurorul care a dat sau, după caz, a confirmat rechizitoriul potrivit alineatului precedent. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În termen de 24 de ore de la darea sau, după caz, confirmarea rechizitoriului, procurorul înaintează instanței competente dosarul împreună cu numărul necesar de copii de pe rechizitoriu, pentru a fi comunicat inculpaților aflați în stare de deținere. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 265. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când procurorul constată că urmărirea penală nu este completă, sau că nu au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală, sau potrivit dispozițiilor art. 217 trimite cauza la alt organ de urmărire, în vederea completării sau refacerii urmăririi penale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când completarea sau refacerea urmăririi penale este necesară numai cu privire la unele fapte sau la unii învinuiți sau inculpați, iar disjungerea nu este posibilă, procurorul dispune restituirea sau trimiterea întregii cauze. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cuprinsul ordonanței de restituire Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 266. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Ordonanța de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lângă mențiunile arătate în art. 203, indicarea actelor de cercetare penală ce trebuie efectuate ori refăcute, a faptelor sau împrejurărilor ce urmează a fi constatate și a mijloacelor de probă ce urmează a fi folosite.

Dispozițiile privitoare la măsurile preventive,
de siguranță sau asigurătorii
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 267. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În toate cazurile, procurorul este obligat să dispună asupra menținerii sau revocării măsurilor preventive, de siguranță ori asigurătorii, luate în cursul urmăririi penale sau, dacă este cazul, să ia asemenea măsuri. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Trimiterea la organul competent Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Când procurorul constată că pentru vreuna din infracțiunile sau infractorii arătați în art. 207, 208 și 209 alin. 3 și 4 urmărirea penală s-a făcut de un alt organ decât cel prevăzut în textele menționate, ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul competent. Jurisprudență

În cazul prevăzut în alineatul precedent rămân valabile măsurile asigurătorii luate, actele sau măsurile procesuale confirmate sau încuviințate de procuror, precum și actele procesuale care nu pot fi refăcute. Jurisprudență

Obligațiile organelor competente Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 269. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Organul de cercetare penală sesizat prin trimiterea cauzei potrivit art. 268 procedează la ascultarea învinuitului sau inculpatului și, ținând seama de dispozițiile art. 268 alin. 2, dispune în ce măsură trebuie refăcute celelalte acte procesuale și ce anume acte mai trebuie efectuate în completarea cercetării penale.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
CHELTUIELILE JUDICIARE
MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE
NULITĂȚILE
AMENDA JUDICIARĂ
DISPOZIȚII GENERALE
COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ
EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE
TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ
RELUAREA URMĂRIRII PENALE
PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE
DISPOZIȚII GENERALE
JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ
CĂILE DE ATAC ORDINARE
CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC
DISPOZIȚII GENERALE
PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR
ALTE DISPOZIȚII PRIVIND EXECUTAREA
Reviste:
Procedura camerei preliminare - considerații
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 9/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind verificarea legalității și temeiniciei actului de trimitere în judecată, conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cazul când înaintarea rechizitoriului instanței competente se face prin adresă, sub semnătura prim-procurorului, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau a procurorului ierarhic superior
;
se încarcă...