SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - URMĂRIREA PENALĂ -
Capitolul III
SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

Obiectul supravegherii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Procurorul, în exercitarea supravegherii respectării legii în activitatea de urmărire penală, veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență

De asemenea, procurorul veghează ca nici o persoană să nu fie reținută sau arestată, decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

În exercitarea activității de supraveghere, procurorul ia măsurile necesare sau dă dispoziții organelor de cercetare penală ca să ia asemenea măsuri.

Procurorul ia măsuri și dă dispoziții în scris și motivat. Jurisprudență

Trecerea cauzei de la un organ la altul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 217. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză în care cercetarea penală trebuie efectuată de un anumit organ de cercetare, să fie efectuată de un alt asemenea organ. Jurisprudență

Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercită supravegherea acestuia, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza și după încunoștințarea procurorului care exercită supravegherea acesteia.

În cauzele preluate de către un organ de cercetare penală central, supravegherea se exercită de către un procuror din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Jurisprudență

În cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta poate dispune ca anumite acte de cercetare penală să fie efectuate de către organele poliției. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

Modalități de exercitare a supravegherii Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 218. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul conduce și controlează activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe și supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispozițiilor legale. Modificări (1), Jurisprudență

Organele de cercetare penală sunt obligate să încunoștințeze de îndată pe procuror despre infracțiunile de care au luat cunoștință.

Procurorul poate să asiste la efectuarea oricărui act de cercetare penală sau să-l efectueze personal. Procurorul poate să ceară spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penală, care este obligat să-l trimită, cu toate actele, materialele și datele privitoare la fapte care formează obiectul cercetării. Jurisprudență

Dispoziții date de procuror Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 219. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Procurorul poate să dea dispoziții cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dispozițiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penală. Dacă acest organ are de făcut obiecții, poate sesiza pe prim-procurorul parchetului sau, când dispozițiile sunt date de acesta, pe procurorul ierarhic superior, fără a întrerupe executarea lor. În termen de 3 zile de la sesizare prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior este obligat să se pronunțe. Modificări (1), Jurisprudență

Infirmarea actelor sau măsurilor procesuale nelegale Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 220. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de urmărire penală nu este dată cu respectarea dispozițiilor legale, o infirmă motivat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
ALTE MĂSURI PROCESUALE
ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTAREA
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
CHELTUIELILE JUDICIARE
MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE
NULITĂȚILE
AMENDA JUDICIARĂ
DISPOZIȚII GENERALE
COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ
EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE
TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ
RELUAREA URMĂRIRII PENALE
PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE
DISPOZIȚII GENERALE
JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ
CĂILE DE ATAC ORDINARE
CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC
DISPOZIȚII GENERALE
Reviste:
Infracțiunea de nedenunțare în legea română
;
se încarcă...