Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - CHELTUIELILE JUDICIARE -
Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului

Art. 190. - Referințe în jurisprudență (13)

Martorul, expertul și interpretul chemați de organul de urmărire penală ori de instanța de judecată au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreținere, locuință și altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor. Referințe în jurisprudență (6)

Martorul, expertul și interpretul, salariați ai unei unități la care se referă art. 145 din Codul penal, au dreptul și la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu prilejuită de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Martorul care nu este salariatul unei unități din cele prevăzute în alineatul precedent, dar care are venit din muncă, este îndreptățit să primească și o compensare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Expertul și interpretul au dreptul și la o retribuție pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile și condițiile prevăzute prin dispoziții legale. Referințe în jurisprudență (6)

Sumele acordate potrivit alin. 1, 3 și 4 se plătesc pe baza dispozițiilor luate de organul care a dispus chemarea și în fața căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Aceste sume se plătesc martorului imediat după înfățișare, iar expertului și interpretului, după ce și-au îndeplinit însărcinările. Referințe în jurisprudență (6)

Suma care reprezintă venitul arătat în alin. 2 se plătește de unitatea la care lucrează martorul, expertul sau interpretul. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Cercetări în vederea înmânării citației
Dovada de primire și procesul verbal de predare a citației
Comunicarea altor acte procedurale
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
Acte considerate ca făcute în termen
Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Acoperirea cheltuielilor judiciare
Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Modificări în acte procedurale
Îndreptarea erorilor materiale
Înlăturarea unor omisiuni vădite
Încălcările care atrag nulitatea
Abateri judiciare
Procedura privitoare la amenda judiciară
Obiectul urmăririi penale
;
se încarcă...