Strămutarea judecării cauzei penale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

COMPETENȚA - INCOMPATIBILITATEA ȘI STRĂMUTAREA -
Secțiunea II
Strămutarea judecării cauzei penale Referințe (1)

Temeiul strămutării Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 55. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Curtea Supremă de Justiție strămută judecarea unei cauze de la instanța competentă la o altă instanță egală în grad, în cazul în care, apreciind temeinicia motivelor de strămutare, consideră că prin aceasta se asigură desfășurarea normală a procesului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Strămutarea poate fi cerută de partea interesată, de procuror sau de ministrul justiției. Modificări (1), Jurisprudență

Cererea și efectele ei Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 56. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Cererea de strămutare se adresează Curții Supreme de Justiție și trebuie motivată. Înscrisurile pe care se sprijină cererea se alătură la aceasta, când sunt deținute de partea care cere strămutarea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

În cerere se face mențiune dacă în cauză se găsesc arestați. Jurisprudență

Suspendarea judecării cauzei poate fi dispusă de președintele Curții Supreme de Justiție la primirea cererii, sau de către Curtea Supremă de Justiție după ce aceasta a fost învestită. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Cererea făcută de ministrul justiției sau de procurorul general suspendă de drept judecarea cauzei. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Procedura de informare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 57. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Președintele Curții Supreme de Justiție cere, pentru lămurirea instanței, informații de la președintele instanței ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5)

Când Curtea Supremă de Justiție este instanța ierarhic superioară, informațiile se cer Ministerului Justiției. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În cazul introducerii unei noi cereri de strămutare cu privire la aceeași cauză, cererea de informații este facultativă.

Înștiințarea părților

Art. 58. - Jurisprudență

Președintele instanței ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoștințarea părților despre introducerea cererii de strămutare, despre termenul fixat pentru soluționarea acesteia, cu mențiunea că părțile pot trimite memorii și se pot prezenta la termenul fixat pentru soluționarea cererii.

În informațiile trimise Curții Supreme de Justiție se face mențiune expresă despre efectuarea încunoștințărilor, atașându-se și dovezile de comunicare a acestora. Modificări (1), Jurisprudență

Când în cauza a cărei strămutare se cere sunt arestați, președintele dispune desemnarea unui apărător din oficiu. Jurisprudență

Examinarea cererii

Art. 59. - Jurisprudență, Reviste (1)

Examinarea cererii de strămutare se face în ședință secretă. Modificări (1)

Când părțile se înfățișează, se ascultă și concluziile acestora.

Soluționarea cererii Modificări (1)

Art. 60. - Modificări (1), Jurisprudență

Curtea Supremă de Justiție dispune, fără arătarea motivelor, admiterea sau respingerea cererii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

În cazul în care găsește cererea întemeiată, dispune strămutarea judecării cauzei, hotărând totodată în ce măsură actele îndeplinite în fața instanței de la care s-a strămutat cauza se mențin. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Această instanță va fi înștiințată de îndată despre admiterea cererii de strămutare. Modificări (1), Jurisprudență

Dacă instanța la care se află cauza a cărei strămutare se cere a procedat între timp la judecarea cauzei, hotărârea pronunțată este desființată prin efectul admiterii cererii de strămutare. Jurisprudență

Repetarea cererii Modificări (1)

Art. 61. - Modificări (1), Jurisprudență

Strămutarea cauzei nu poate fi cerută din nou, afară de cazul când noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute Curții Supreme de Justiție la soluționarea cererii anterioare sau ivite după aceasta.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Acțiunea penală
Acțiunea civilă
Părțile în procesul penal
Competența după materie și după calitatea persoanei
Competența teritorială
Competența în caz de indivizibilitate și conexitate
Dispoziții comune
Incompatibilitatea
Strămutarea judecării cauzei penale
Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
Declarațiile părții vătămate, părții civile și ale părții responsabile civilmente
Declarațiile martorilor
Confruntarea
Înscrisurile
Înregistrările audio sau video
Martorii asistenți
Mijloacele materiale de probă
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Reviste:
Legea nu prevede obligația recuperării prejudiciului în cazul Voiculescu
;
se încarcă...